empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Сутрешна Доджи Звезда

Дългото черно тяло се появява в низходящ тренд и е последвано от доджи звезда. Потвърждението на третия ден сочи към пълно обръщане на тенденцията, като в случая на модела на Сутрешната звезда. Сутрешната Доджи Звезда води до значителна промяна в определена тенденция, като по този начин, е по-важна от една обикновена Сутрешна звезда.

Вечерна Доджи Звезда

Вечерната Доджи звезда се появява във възходящ тренд. Това е последвано от дълго черно тяло с цена на затваряне, вътре в бялото тяло от първия ден. Това потвърждава обръщането в горната част на възходящото движение. Вечерната звезда има малко тяло, за разлика от Вечерната доджи звезда, която има доджи вместо звезда, което я прави много по-важна.

Как да идентифицираме модела?

  • Цветът на тялото от първия ден индикира текущия тренд.
  • На втория ден, доджи звездата се наблюдава.
  • Цветът на третия ден е противоположен на цвета на първия ден.

Психология на модела

Психологията на Сутрешната Доджи звезда и Вечерната Доджи Звезда е подобна на тази на Сутрешната и Вечерната Звезда. Основната разлика е, че обръщането на тренда, посочено от доджи звездата, е много по-вероятно, отколкото в случай на обикновените звездни модели.

Гъвкавост на модела

Гъвкавостта на модела се определя от това, колко далече тялото на третия ден ще проникне в тялото от първия ден. Ако проникването е над 50%, моделът вероятно ще е успешен.

Сутрешната Доджи звезда се редуцира до Чук или Доджи Водно конче.

Вечерната Доджи звезда се редуцира до Падаща звезда и понякога до "Доджи надгробна плоча".

Колкото по-близо е редуцираният модел до Доджи, толкова е по-силен, докато третият ден затваря добре в тялото на първия ден.

Не трябва да пренебрегваме факта, че моделът започва с Доджи звезда.

Сутрешна Доджи Звезда
Сутрешна Доджи Звезда
Вечерна Доджи Звезда
Вечерна Доджи Звезда

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.