empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Изчисление

Определете текущото Истинско дъно, TL. TL - е най-ниският текущ минимум или предишната цена на затваряне.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Изчислете текущия натсик за закупуване, BP е равен на разликата между цената на затваряне и истинскаото дъно.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

Вземете истинския диапазон, TR. Това е най-голямата разлика от сегашните дъно и връх; или сегашния връх и предишната цена на затваряне; previous closing price and the current low.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Изчислете сумата от BP индикаторите за всички периоди

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Изчисляване на сумата от TR показателите за всичките три времеви периода

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Идентифицирайте Raw Ultimate Oscillator, RawUO

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Изчислете Ultimate Oscillator, UO

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, where


MIN - минимално отчитане;

MAX - максимално отчитане;

|| - logical OR;

LOW (i) - най-ниската цена на текущия бар;

HIGH (i) - най-високата цена на текущия бар;

CLOSE (i) - затваряща цена на текущия бар;

CLOSE (i - 1) - затваряща цена на предишния бар;

TL (i) - Истинско дъно;

BP (i) - Натиск за купуване;

TR (i) - Истински диапазон;

BPSUM (N) - сумата от BP отчитания за N period (N , където е равно на 1 е i = 7 барове; където N = 2, i = 14 барове; където N = 3, i = 28 барове);

TRSUM (N) - сумата от TR отчитания за N период (N , където е равно на 1 е i = 7 барове; където N = 2, i = 14 барове; където N = 3, i = 28 барове);

RawUO - Необработено отчитане на Ултимативния осцилатор;

UO - Ултимативният осцилаторreading.

Търговска употреба

Имайки предвид, че Ултимативният осцилатор се използва за технически анализ и варира в диапазона от 0% до 100%, основната линия на Ултимативният осцилатор може да се разглежда като пренаситен пазар / индикатор за свръхкупуване на пазара. Ако индикаторът показва четенето над 70 ниво, на пазара е свръх търсене и ще има обръщане на тенденцията скоро. В случай, че показателят спадна под 30 ниво, ще бъде възможно да се наблюдава ръст на цените скоро.

Необходимо е да се помисли за т.нар 'фактор на заблудата на комарджията', при използването на този вид метод, основан на Ултимативният осцилатор (както и всяка друга техническа осцилатор).

Лари Уилямс предложи абсолютно различен подход при използването на този показател, но той е много по-подходящ за съвременните валутни пазари:

  • ако има мечи различия сред растежа на цените и индикаторът се понижи под 50 ниво, е необходимо да отворите къси позиции. В случай, че цената падне под ниво 30, затворете късите позиции;
  • ако има бича конвергенция на фона на спада на цените и показателят е над ниво 50, отворете дълги позиции. Когато цената преодолее нивото от 70, затворете дългите позиции.
Ултимативен осцилатор

Параметри на Ултимативният индикатор на ИнстаФорекс

бърз период = 7

среден период = 14

бавен период = 28

fastK = 4

middleK = 2

slowK = 1

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.