empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Търговско приложение

Основната разлика между PPO и MACD е в концепцията, че MACD измерва абсолютната разлика между две пълзящи средни, докато PPO изчислява относителната разлика, изразена в проценти.

Ако бърза пълзяща средна (червена линия) е по-висока от бавна такава (синя линия), тогава горен тренд надделява на пазара. Ако бързата пълзяща средна е по-ниско от бавната, тогава имаме пазарен тренд надолу. Точката на пресичане на двете пълзящи средни е точката за вход в пазара в посоката на това пресичане.

Съответната особеност на индикатора, която трябва да се вземе предвид, е пресичането на сигнална линия на нулевото ниво. Ако пресичането се случи от долу нагоре, тогава имаме стабилен тренд и съответно, трябва да се отварят или позиции купува, или да се задържат вече отворените такива. Ако нулевата линия пресече под сигналната MA, трябва да се оперира с долен тренд.

Както и MACD, така и PPO посочват ситуациите на дивергенция и конвергенция на индикатора с ценовото движение. Ако се наблюдава дивергенция, това предполага бързо ценово обръщане надолу. Междувременно, ако е налична конвергенция между спада на цената, индикаторът предполага предстоящо обръщане на цената нагоре.

PPO Индикатор

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.