empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

Rsi_r:= (rsiprice – ref(rsiprice,-1));

Rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),rsiperiods) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),rsiperiods);

RSIndex:= Mov((100-(100/(1+rsi_rs))),SF,ST);

Търговско приложение

1. Сигнал купува се формира, когато червената линия на IFX_QQE пресече зелената линия на индикатора нагоре. Горното пресичане на ниво 50 от зелената линия също се счита за сигнал купува.

2. Сигнал продава се генерира, когато червената линия на IFX_QQE пресече зелената линия на индикатора надолу. Долното пресичане на ниво 50 от зелената линия също се счита за сигнал продава.

IFX_QQE индикатор

IIFX_QQE параметри:

SmoothFactor - 5

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.