empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Третият ден се отваря вътре във втората черна свещ, след това цените ще спадат в първата свещ. Като резултат, ако двата гарвана се състоят само от една свещ, ние имаме моделът Dark Cloud Cover.

Тъй като разликата твърде бързо се запълва, ние не можем определено да прогнозираме продължението на тенденцията.

Как да определите Двата Гарвана?

1. Дълга бяла свещ продължаваща тенденцията.
2. Има празнина нагоре на втория ден. Втората свещ е черна.
3. Третата свещ е също черна.
4. Третият ден започва вътре във втората свещ и се затваря вътре в първата свещ.

Сценарий и психология

Пазарът нараства за дълъг период от време. Празнината нагоре, която е последвана от по-ниска цената на затваряне на втория ден, показва забавяне в растежа. Третият ден отваря на по-високо, но не повече от предишния ден. Тогава цената тръгва надолу. Търговията се затваря дълбоко в първата свещ. Следователно, разликата се запълва след втория ден. Бичи трендът напуска пазара.

Гъвкавост

Моделът на Двата Гарвана се характеризира с по-изразени мечи настроение, в сравнение с Upside Gap Two Crows. На третия ден, дългата черна свещ винаги затваря вътре в първата свещ. Колкото по-дълег е черният ден и по-ниска цената на затваряне, толкова по-ясно изразен ще бъде низходящият тренд.

Подобни модели

Моделът на Двата Гарвана може да се превърне в такъв на Падаща Звезда, което е в съответствие с мечото му поведение.

Този модел е подобен на модела на Dark Cloud Cover, тъй като те индикират изграждането на краткосрочна точка. Ако ние комбинираме втория и третия ден в една свещ, той ще се превърне в модел на Dark Cloud Cover.

Разликата между Двата Гарвана и Обърнатата празнина на двата гарвана е, че на третия ден не се затваря в тялото на първия ден.

Освен това, Двата Гарвана може леко да напомнят на Вечерна Звезда, с тази разлика, че няма разлика между втората и третата свещи.

Два Гарвана (Niwa garasu)

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.