empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Forex je mezinárodní mezibankovní měnový trh. Forex obchod předpokládá nákup či prodej měn. Vzhledem k občasným změnám měnových sazeb, nakupováním měn za nízkou cenu a prodáváním jí za vysokou můžete získat profit při správném chycení jejího dalšího pohybu (například: správně určovat novinky).


Účastnící devizového trhu jsou: banky (centrální a komerční), penzijní fondy, zprostředkovatelé, makléři, obchodníci a soukromí investoři. Kvůli velkému množství účastníků a podobnému objemu nabídek je mnoho transakcí provedeno během několika vteřin.


Obrovský kapitál není pro obchodování na Forexu požadován, jelikož makléř poskytuje obrovský úvěr. Jeho velikost je rovna stonásobku vkladu, to znamená, že obchodník (účastník na Forexu) vstupuje na trh s částkou převyšující množství reálně nezbytné pro uskutečnění obchodu stokrát.


Obchody na Forexu obsahují dvě části: první: obchodník otevře pozici s určitým obchodním párem. Druhá: uzavře pozici s těmito páry. Obchodní nabídky na Forex jsou zavírány automaticky během několik sekund. Nicméně, dokonce tak velké množství obchodů vytvářené obchodníky nemůže mít podstatný vliv na cenu.


Pozice otevřená ve Forexovém obchodování je proces nákupu jedné měny od makléře za měnou jinou.Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread(ten je hlavním zdrojem příjmů pro makléře) a bod je minimální cena pohybu, která může být akceptována. Informace měnových kurzů jsou vždy dostupné pro ty, kteří působí na Forexu.


Forex obchodování se provádí třemi způsoby. Tyto metody zahrnují několik obchodních strategií. Obchodníci s velkými obchodními zkušenostmi na Forexu rozvíjí své vlastní strategie po několik let, ale jsou zde některé schválené a opravdu prospěšné strategie:


- denní obchodování (krátké období obchodování během dne) je otevření krátkodobé nabídky ze strany obchodníka na 1 nebo 2 minuty až na několik hodin. Takovéto obchody jsou obvykle uzavřeny ve stejný obchodní den a také nejsou nikdy přeneseny na další.


- obchodování s novinkami. Obchodníci používající tento druh obchodování mohou mít obvykle stabilní zisk, tvořením správných analýz veřejných zpráv. V tom samém čase mohou špatné analýzy zpráv a nastavení pozice způsobit vážné ztráty.


- střední obchodování. Podle tohoto druhu obchodování obchodník otevře dlouhodobou nabídku (od 1-2 dnů až po 1-2 měsíce). Získání velkých profitů pomocí této strategie je možné v případě, že nabídka zůstane otevřená ne méně než několik dní. Pro zálohování těchto obchodů je potřebný dobrý kapitál.


- Technické analýzy ve Forex obchodech obsahuje schopnost odhadnout a učinit správné analýzy různých typů grafů (bar, Japanese candle, lines) s měnovým párem a čísly na nimi zobrazenými, tak že dávají příležitost k předpovědi míry kolísání měnových párů.


- Provést obchod je získat  akvizici z rozdílu úrokových sazeb měnových párů.


Použitím tohoto typu obchodování, obchodníkova nabídka zůstává otevřená po dlouhou dobu (od 2-3 měsíců až po 1 rok a více). Takovéto obchodování požaduje velký kapitál. Je používám pro čekání, když se nabídka stává ziskovou, aby nedošlo ke ztrátám až do změny cen správným směrem.


Také jednou z výhod při obchodování na Forexu spočívá b tom, že práce běží 24 hodin 7 dní v týdnu (od pondělí až pátek), proto, bez ohledu na rozdíl mezi časovými pásmy a umístění můžete pokračovat v účasti v obchodech. Tato příležitost obchodování na Forexu je poskytována národními bankami společně s mezinárodními bankami, kde je uchováván kapitál různých zemí.


Hlavní z nich se nachází v : New York, Londýn, Tokio, Paříž, Lucembursko, Singapur a Rakousko. Umožňují podporu likvidity pro obchodování na Forexu po celý den a noc.


Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off