empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Forex je medzinárodný medzibankový menový trh. Forexový obchodovanie zahŕňa nakupovanie a predávanie mien. Vďaka neustále sa meniacemu výmenému kurzu, nakupovaním meny na nižšej cene a predávaním na vyššej môžete získať profit, musíte však správne vystihnúť pohyb (napr. správnym posúdením vplyvu správy na menu).


Účastníci forexového trhu sú: banky (centrálne a komerčné), dôchodkové fondy, poisťovacie spoločnosti, brokeri, díleri a súkromní investori. Z dôvodou obrovského počtu účastníkov a podobného objemu obchodov, je vykonaných v niekoľkých sekundách mnoho tranzakcií.


Pre obchodovanie na Forexe nieje potrebný obrovský kapitál, pretože broker poskytuje pôžičku - páku. Jej veľkosť je rovnajúca sa stonásobkom sumy depozitu, to znamená, že obchodník (účastník obchodujúci na Forexe) vstupuje na trh so sumou, ktorú má k dispozícií na skutočné obchodovanie stonásobne vyššou ako je jeho depozit.


Obchodovanie na Forexe pozostáva z dvoch častí. Zaprvé: obchodník otvorí pozíciu s určitým menovým párom. Za druhé: zatvára pozíciu na tomto páre. Obchodné tranzakcie sa na Forexe uzatvárajú automaticky počas niekoľkých sekúnd. Akokoľvek, dokonca ani veľký počet úspešne uzatvorených obchodov obchodníkmi nemôže zásadne ovplyvniť cenu.


Otváranie pozície na Forexe je proces požadovania jednej meny od brokera za určité množstvo inej meny. Cena základnej meny, čiže meny uvedenej ako prvej v označení menového páru je nazývaná kotácia a je zobrazená za jednotku kotovanej meny. Má dve hodnoty: Bid - náklady na základnú menu predanú za kótovanú cenu a Ask - cena za ktorú je nakúpená. Rozdiel medzi týmito cenami je nazývaný spread (je to hlavný zdroj príjmu pre brokera). Minimálny cenový pohyb, ktorý môže byť akceptovaný je 1 bod. Pre forexových obchodníkov je neustále dostupná informácia o výmenom kurze.


Forexové obchodovanie je vykonávané tromi spôsobmi. Tieto metódy zahŕňajú niekoľko obchodných stratégií. Obchodníci s veľkými skúsenosťami na Forexe vyvíjajú svoje vlastné stratégie niekoľko rokov, ale existujú niektoré vhodné a naozaj ziskové stratégie:


- Day trading (intra-denné obchodovanie, krátkodobé obchodovanie) obchodník otvára krátkodobé obchody v trvaní 1-2 minút až po niekoľko hodín. Tieto obchody sú zvyčajne zavreté v rovnakom obchodnom dni a takmer nikdy neostávajú pozicie otvorené do nasledujúceho dňa.


- News trading. Obchodníci využívajúci tento druh obchodovania môžu neustále dosahovať stabilný profit, správnym analyzovaním zverejnených správ. Rovnako však nesprávne analýzi a spravovanie pozície môže priniesť veľké straty.


- Strednedobé obchodovanie. V rámci tohto typu obchodovania, obchodník otvára dlhodobé obchody (od 1-2 dní až po 1-2 mesiace). Získať veľký profit z tejto stratégie je možné v prípade, že obchod zostáva otvorený minimálne niekoľko dní. Na túto stratégiu je potrebný väčší kapitál.


- Technická analýza pri Forexovom obchodovaní spočíva v schopnosti odhadnúť a vykonať správnu analýzu na rôznych typoch grafov (sviečkovom, stĺpcovom, čiarovom) menových párov a hodnôt zobrazených na grafoch, čo dáva príležitosť predpovedať výkyvy kurzu menového páru.


- Carry trade je získanie výnosu z rozdielu úrokových sadzieb na menových pároch.


Využívanie tejto stratégie predpokladá, že obchody budú otvorené na dlhé časové obdobie (od 2-3 mesiacov po 1 a viac rokov). Tento spôsob obchodovania vyžaduje veľký kapitál. Je to potrebné pre počkanie si na moment kedy sa obchod stane profitabilným aby sme neutrpeli veľké straty dovtedy kým sa ceny zmenia pre nás potrebným smerom.


Jednou z výhod Forexového obchodovania je, že beží 24 hodín denne 7 dní v týždni (od pondelka do piatku), pretože, vďaka rozdielom medzi časovými zónami a miestom kde sa nachádzate sa môžete neustále účastniť na obchodovaní. Možnosť obchodovania na Forexe je poskytovaná svetovými finančnými centrami, ktoré sú riadené národnými bankami spoločne s medzinárodnými bankami, kde je umiestnený kapitál z rôznych krajín.


Hlavné finančné centrá sú: New York, London, Tokyo, Paris, Sydney, Luxemburg, Singapúr, a Rakúsko. Tieto centrá poskytujú likviditu na forexové obchodovanie počas celého dňa aj noci.


Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.