empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Forex jest międzynarodowym międzybankowym rynkiem walutowym. Handel na rynku Forex polega na kupowaniu i sprzedawaniu walut. W związku ze stale zmieniającym się kursem walutowym, po zakupie waluty po niższej cenie i sprzedaży po wyższej cenie, można osiągnąć zysk poprzez prawidłowe określenie jego dalszego ruchu (na przykład prawidłowe zdefiniowanie wiadomości).


Uczestnikami rynku Forex są: banki (centralne i komercyjne), fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, brokerzy, dilerzy i inwestorzy prywatni. Ze względu na ogromną liczbę uczestników i odpowiadający im duży wolumen transakcji ogromna liczba takich transakcji jest realizowana w ciągu kilku sekund.


Handel na rynku Forex nie wymaga dużego kapitału, ponieważ broker zapewnia dźwignię finansową. Jej wielkość jest stukrotnością wartości samego depozytu, co oznacza, że trader (uczestnik handlujący na rynku Forex) wchodzi na rynek z kwotą stukrotnie większą niż kwota, którą wykorzysta do sfinalizowania transakcji.


Handel na rynku Forex składa się z dwóch części. Po pierwsze, trader otwiera pozycję dla określonej pary walutowej. Następnie odpowiednio zamyka pozycję na tej parze. Transakcje na rynku Forex zawierane są w ciągu kilku sekund. Jednak nawet tak duża liczba transakcji dokonywanych przez traderów nie może mieć znaczącego wpływu na kształtowanie się cen.


Otwarcie pozycji do handlu na rynku Forex to wysłanie żądania do brokera o zakup kwoty jednej waluty za określoną kwotę innej waluty. Koszt waluty bazowej, która pojawia się jako pierwsza w parze, nazywa się kwotowaniem, wyrażonym w jednostkach kwotowanej. Cena składa się z 2 liczb: Bid - kurs sprzedaży waluty bazowej i Ask - kurs kupna waluty bazowej. Różnica między nimi nazywana jest spreadem (jest to główne źródło dochodu brokera), punktem nazywana jest minimalna dopuszczalna zmiana ceny. Informacje o kursach wymiany są zawsze swobodnie dostępne dla handlowców na rynku Forex.


Handel na rynku Forex odbywa się na kilka sposobów. Metody te oznaczają określone strategie handlowe. Traderzy z dużym doświadczeniem w handlu na rynku Forex w ciągu kilku lat opracowują własne strategie, ale istnieje również wiele sprawdzonych strategii:


- Handel intraday (krótkoterminowy handel dzienny). Jest to otwarcie przez tradera transakcji na krótki okres, od jednej do dwóch minut, do kilku godzin. Takie transakcje są zwykle zamykane tego samego dnia handlowego i prawie nigdy nie są przenoszone na następny. Z reguły, handel krótkoterminowy polega na stosowaniu kombinacji wykresów 1 i 5-minutowych.


- Handel według wiadomości. Handlowcy korzystający z tego rodzaju handlu mogą osiągnąć stały dochód, dokonując prawidłowej analizy wiadomości. Jednocześnie nieprawidłowa analiza tych wiadomości i nieprawidłowe otwarcie pozycji może spowodować poważne straty.


- Handel średnioterminowy. Ten rodzaj handlu charakteryzuje się tym, że przedsiębiorca otwiera transakcje na długi okres (od jednego do dwóch dni, od jednego do dwóch miesięcy). Osiągnięcie dużego zysku przy tego rodzaju transakcjach jest możliwe, jeśli transakcja będzie otwarta przez co najmniej kilka dni. Aby utrzymać takie transakcje, potrzebny jest odpowiedni kapitał.


- Analiza techniczna w handlu na rynku Forex polega na prawidłowej ocenie i analizie różnych rodzajów wykresów (barów, japońskich świec, linii) par walutowych i wyświetlanych na nich liczb, co pozwala przewidzieć zmiany kursów par walutowych.


- Carry Trade. Jest to zysk z różnicy stóp procentowych na parach walut.


Korzystając z tego rodzaju handlu, transakcje tradera pozostają otwarte przez bardzo długi okres (od dwóch do trzech miesięcy, do roku lub dłużej). Taki handel wiąże się z dużym kapitałem. Należy poczekać, aż transakcja zacznie przynosić zyski, aby nie zamknąć pozycji ze stratą, dopóki cena nie zmieni się we właściwym kierunku.


Jedną z zalet handlu na rynku Forex jest to, że praca na nim trwa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Bez względu na różnicę czasu w głównym biurze (ze względu na różnicę między strefami czasowymi) można dalej handlować. Tę możliwość handlu na rynku Forex zapewniają światowe centra finansowe, na czele z bankami krajowymi i bankami międzynarodowymi, w których znajduje się kapitał krajów z całego świata.


Największe z nich znajdują się w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Paryżu, Luksemburgu, Singapurze, Austrii. Pozwalają utrzymać płynność handlu na rynku Forex przez cały dzień, a także przez noc.


Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off