empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet
Smutné ale pravda. Popremýšlajte o každej investícií, ktorú ste kedy urobili. Boli ste schopný ju ukončiť do jedného dňa? A ak áno, koľko krát sa Vám to podarilo znovu? Nepochybne zriedkavo. To preto, že univerzálne pravidlo špekulácií je rovnaké ako univerzálne pravidlo rastu.

Potrebujeme čas k nárastu ziskov.

Úspešný forexový obchodníci vedia, že jednominútový trh sa môže trochu pohnúť, 5 minútový sa môže pohnúť o trochu viac, 60 minútový ešte viac, a kto vie ako ďaleko môže trh zájsť za jeden deň alebo týždeň. Prerábajúci obchodníci majú pocit, že by mali obchodovať iba vrámci krátkeho časového obdobia, čo však automaticky zužuje ich potencionálny zisk.

Táto definícia, im limituje ich profit a navyše je sprevázdaná nelimitovanými stratami. Niet divu, že mnohí z nich majú slabé výsledky v krátkodobom obchodovaní. Sami sa uzavreli do beznádejnej situácie, mysliac si, že je možné zarobiť peniaze počas dňa zachytením zostupov a pádov trhu. A táto teória vyzerá byť racionálna, pretože keď obchodujete vrámci jedného dňa a nikdy nenechávate pozíciu otvorenú cez noc, jednoducho nie ste závislý od vydaných správ a veľkých zmien, a preto obmedzujete svoje riziko. A toto je nesprávne z dvoch dôvodov.

Predovšetkým, Vaše riziko je pod Vašou kontrolou. Jedinú moc ktorú máte pod svojou kontrolou v tomto biznise je kontrola nad stop-loss bodmi – bod kde dochádza k uzavretiu pozície. Áno je tu možnosť, že nasledujúce ráno otvorí trh gapom, ktorý prekročí Vašu stopku (prekĺzne cez Váš stop) avšak je to veľmi zriedkavý prípad, ale dokonca aj po tomto môžete obmedziť Vaše straty. Tým, že máte stop-loss body a vystúpite zo stratových obchodov. Strát sa držia prerábajúci ale nie víťazi.  

Akonáhle nastavíte stop-loss body na pozícií môžete stratiť len pevnú dopredu určenú čiastku peňazí. Bez ohľadu na čas otvorenia Vašej pozície, od zadanie stop-loss bodu obmedzujete Vaše riziko. Vaše riziko je rovnaké či nakupujete po celý čas na vysokých úrovniach trhu alebo po celý čas na nízkych úrovniach.

Odmietnutím držať pozície cez noc si obmedzujeme čas, ktorý nám prináša rast investícií. Niekedy aj keď, trh môže otvoriť proti nám, sme stále na správnej ceste, pretože trh by mal vo väčšine prípadov otvoriť v pre nás priaznivom smere.

A čo je najdôležitejšie, keď uzatvárate obchodovanie na konci každého dňa, alebo kvôli nejakému vynútenému momentu, povedzme na 5 alebo 10-minútových intervaloch, radikálne tým obmedzujete potenciál Vášho zisku. Pamätáte si ako sme spomenulu veľký rozdiel medzi víťazmi a porazenými, že porazený sa držia svojich strát? Dobre, ďalším rozdielom je, že víťazi sa držia svojich ziskových pozícií, kým porazený opúšťajú trh príliš skoro. Prerábajúci nečakajú na ziskové pozície: sú šťastní z toho, že dosiahli zisk a vystupujú z trhu príliš skoro (väčšinou počas dňa).

Nikdy nezarobíte veľké peniaze, pokiaľ sa nenaučíte ako zotrvať v ziskových pozíciách. A čím dlhšie sa ich držíte, tým väčší potenciál zisku máte. Keď farmári zasejú na poliach, nevykopávajú po pár minútach rastliny aby sa pozreli ako rastú. Nechajú tieto rastliny vyklíčiť a rásť. Obchodníci môžu čerpať z týchto prírodných procesov. Úspešné obchodovanie sa nelíši od úspešného farmárčenia. K rozvíjaniu úspešných obchodov, obchodníci potrebujú takisto čas. 

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.