empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Technische analyse is een methode voor het voorspellen van koersbewegingen door het vergelijken van gegevens in verschillende tijdspaden en door de opkomst van regelmatigheden van marktgedrag. Toepassing van een technische analyse in Forex activiteiten is voor de meeste traders onvervangbaar.

Technische analyse is gebaseerd op drie algemene principes:

1. Door iedereen wordt rekening gehouden met marktbeweging.

De prijs wordt altijd beïnvloed door externe factoren, maar technische analyse impliceert dat onderzoek naar politieke, economische en psychologische factoren die invloed hebben op de prijsbeweging niet een voorwaarde zijn, als de belangrijkste bewegingsindicator, de prijs, is zoals het is. Elke geringe invloed van factoren wordt beschouwd en gereflecteerd door een prijs, om die reden zal het een object van studie zijn.

2. Prijsbewegingen bewegen in een bepaalde richting

Om technische analyse toe te passen is het noodzakelijk om de trendbetekenis te begrijpen. Het belangrijkste doel van een technische benadering is bepaling van de neiging van een prijsbeweging om te traden in overeenstemming met de trend.

Er zijn drie trend types:

•  Bullish wanneer de prijs omhoog gaat

•  Bearish als de prijs omlaag beweegt

•  Flat – heeft geen bepaalde prijsbewegingsrichting

In de regel kun je tijdens de prijsontwikkeling elk type trend uitlokken, maar slechts een van hen kan de belangrijkste zijn. Het is goed om in gedachten te houden dat neiging tot verandering alleen plaatsvindt na het afgeven van bepaalde signalen.

3. De geschiedenis herhaalt zich

Dit principe impliceert dat in de loop van de menselijke geschiedenis de regels en soorten analyse niet veranderen, dat zijn randvoorwaarden voor het meerdere keren herhalen van prijsbewegingen op verschillende tijdsintervallen.

De marktdynamiek wordt voornamelijk bestudeerd door middel van grafieken tijdens een technische analyse. De voornaamste instrumenten zijn:

•  Oscillatoren

•  Japanse candlesticks

•  Staafdiagram (intervallen)

•  Lijn grafiek

•  Trendindicatoren

•  Wave analyse

Technische analyse kan een fundamenteel prognose instrument zijn in de valutamarkt. Deze techniek wordt succesvol gebruikt door professionele traders en analisten op Forex. Hun lange ervaring wijst op praktische uitvoerbaarheid van het gebruik van technische analyse bij trading.

Terug naar de lijst met artikelen
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
U verlaat nu www.instaforex.eu, een website beheerd door INSTANT TRADING EU LTD
Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.