empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Formuła rozliczenia

StopLoss = Low[0] - 2 * ATR(5, Close[1] - 2*ATR(5), and High[0] - 3*ATR(5)

Stosowanie w handlu

Wskaźnik dla Metahandlowca ATR Trailing Stop składa się z jednej linii, która odzwierciedla się na cenowym grafiku. Ta linia pokazuje na cenowe poziomy, po których należy przesuwać stop-loss w strefie bezstratnej, po to, żeby postarać się zmaksymalizować dochód przy handlu na rynku trendów.

Zazwyczaj dla wystawiania stop-lossa fachowe handlowcy stosują poziom zmienności na mocy wskaźnika ATR, i w tym wypadku stosować techniczny wskaźnik ATR trailing - stop można w ten sposób: w miarę wzrostu czy spadku ceny w kierunku oczekiwanego docelowego poziomu, wskaźnik będzie rysował wschodzącą czy zstępującą linię, co wskazuje na poziom ceny, na którym należy ustalać nakaz stop-loss. W tym wskaźniku wykorzystuje się standardowy współczynnik zmienności, równy 2.5, optymalny odpowiedni dla większości finansowych rynków (czyli poziom stopa będzie odległy od punktu wejścia na odległość, równą 2.5xATR).

Ten wskaźnik jest pomocniczy i musi wykorzystywać się w ręcznym handlu, ponieważ ta modyfikacja nie zmienia znaczenie stop-lossa automatycznie.

Wskaźnik ATR Trailing Stop

Parametry wskaźnika InstaForex ATR trailing-stop

ATR-period = 5

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.