empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

ATR Trailing Stop indikátor umožňuje obchodníkovi určiť body stop lossov po kalkulácií úrovne volatility s pomocou ATR indikátora. Táto metóda bola používaná v 80. rokoch legendárnymi Turtle Traders. Odvtedy sa stala moderným a efektívnym spôsobom obchodovania na forexe.

Vzorec

StopLoss = Najnižšia cena[0] - 2 * ATR(5, Uzatváracia cena[1]-2*ATR(5), a Najvyššia cena[0] - 3*ATR(5)

Využitie pri obchodovaní

ATR Trailing Stop indikátor pre MetaTrader obsahuje jednu čiaru, ktorá sa zobrazuje v cenovom grafe. Táto čiara zobrazuje cenové úrovne oblasti break even (oblasť kde výsledok obchodu je 0) kde, stop loss môže byť nastavený tak aby maximalizoval zisk Vašich obchodných aktivít.

Zvyčajne pri stanovovaní stop lossu používajú profesionálni obchodníci úroveň volatility zistenú na základe ATR indikátora. Čiže, keď cena rastie alebo padá k cieľovej úrovni, technický indikátor vykreslí rastový alebo klesajúci trend, ktorý mieri k cenovej úrovni, ktorá je navrhovaná ako stop loss. Tento indikátor je počítaný štandardným koeficientom volatility, ktorý je rovný 2.5 a je optimálny pre väčšinu finančných trhov (to znamená, že úroveň stop lossu by mala byť na úrovni vzdialenosti 2.5*ATR).

Tento indikátor je optimálny a mal by byť používaný pre manuálne obchodovanie.

ATR Trailing Stop indikátor

Parametre indikátora InstaForex ATR Trailing Stop

ATRperiod = 5

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off