Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Możliwe ryzyko związane z handlem poprzez kopiowanie ofert

Niewłaściwe parametry subskrypcji

Jeśli Obserwujący ustawi nieprawidłowe parametry do kopiowania transakcji, nie zwracając należytej uwagi na dopuszczalny rozmiar dźwigni, może to doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia pozycji na koncie handlowym (stop-out).

Niewystarczająca dywersyfikacja aktywów

Ryzyko może powstać, gdy Obserwujący kopiuje kilka transakcji, które przynoszą podobne wyniki. Nie zapewnia to wystarczającej dywersyfikacji aktywów.

Brak informacji

Rozpoczęcie kopiowania transakcji bez wystarczającego przestudiowania statystyk dotyczących transakcji Tradera, a także nieprzestrzeganie zasady klasyfikowania różnych Traderów według kategorii ryzyka przewidzianej przez system ForexCopy, może wpłynąć na korzystniejszą interpretację wskaźników ryzyka. W ten sposób Obserwujący może rozpocząć kopiowanie transakcji traderów, których strategie nie odpowiadają poziomowi ryzyka, który Obserwujący jest gotów zaakceptować, a także jego portretowi psychologicznemu.

Ryzyko rynkowe

Wszelkie znaczące zdarzenia, na przykład interwencja banku centralnego, mogą doprowadzić do przymusowego zamknięcia pozycji na koncie (stop-out) z powodu ostrych długoterminowych wahań na rynku walutowym.

Ryzyko związane z Traderami ForexCopy

Trader może przestać handlować bez ostrzeżenia, zmienić swoją strategię handlową lub zastosować bardziej agresywne taktyki. Wszystko to może prowadzić do kopiowania transakcji o zwiększonym ryzyku na konto Obserwującego, nieodpowiadających poziomowi ryzyka, który Obserwujący jest gotowy zaakceptować.

Obserwujący może popełnić błąd przy wyborze Tradera, który początkowo wykazuje dobre wyniki, osiąga wysokie zyski, ale jego statystyki handlowe są krótkoterminowe. Zawsze należy przestudiować styl handlu i dowiedzieć się, w jaki sposób Trader wchodzi na rynek oraz, co nie mniej ważne, w jaki sposób Trader decyduje się zamknąć transakcję stratną. Traderzy, którzy mają długoterminowe statystyki handlowe wykazujące stabilne zyski, mogą być bardziej skuteczni niż Traderzy, którzy tylko sporadycznie otrzymują wysokie zyski.

Jeżeli Obserwujący zacznie kopiować zbyt wielu Traderów, może zostać narażony na ryzyko otwarcia nadmiernej liczby transakcji, co z kolei może doprowadzić do wymuszonego zamknięcia tych transakcji (stop-out). Konieczna jest dywersyfikacja inwestycji, ale ważne jest również zachowanie proporcji. Można to porównać do handlu indywidualnego i otwarcia zbyt wielu transakcji w krótkim czasie. Pracując na koncie, na którym kopiowane są transakcje, Obserwujący musi upewnić się, że nie wykracza poza dopuszczalny depozyt zabezpieczający, ponieważ wszystkie działania na koncie Tradera są również odzwierciedlane na koncie Obserwującego.

Ryzyko związane z poszczególnymi strategiami

Ryzyko strategii Martingale. Najbardziej ryzykowne jest kopiowanie transakcji Traderów korzystających z tej strategii. Na pierwszy rzut oka ich konta wydają się najbardziej atrakcyjne, ale właśnie w tym tkwi główne niebezpieczeństwo.

Traderzy stosujący strategię Martingale nie mogą rozpoznać swoich strat. Oni jedynie podwajają stawki, a w ciągu kilku dni mogą otrzymać zysk. Straty nie zawsze są oczywiste, a tacy Traderzy z reguły zajmują wysokie pozycje w rankingu.

Ciągła niechęć do zmniejszania strat jest najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem przy inwestowaniu. W rzeczywistości Traderzy używający tej techniki często nie zauważają strat, jeśli nagle cena zmienia kierunek. Czekają, aż strategia zadziała, i będą mogli się odegrać.

Problem pojawia się, jednak gdy następuje stała zmiana kierunku ruchu cen, w wyniku czego wszystkie transakcje zostają przymusowo zamknięte, a konto ponosi ogromne straty.

Ryzyko związane z handlem intraday. Dla Traderów, którzy handlują w ciągu dnia, bardzo ważny jest prawidłowy nastrój rynku. W ciągu jednego dnia trzeba przejść przez serię niewielkich strat, zanim osiągnie się zysk. Zyski i straty powstają z prawie taką samą częstotliwością i dopiero później może rozpocząć się stały wzrost kapitału początkowego.

Z reguły technika handlu intraday jest zgodna z opisanym modelem. Jednocześnie zyski i straty mogą być równe w niektórych punktach, więc saldo konta pozostaje niezmienione lub nieznacznie maleje.

Wszystko zależy od cierpliwości Tradera. Jego strategia może chwilowo przynieść negatywne wyniki, ale jeśli jest naprawdę skuteczna, to prędzej czy później przyniesie zysk.

Ryzyko to twoja niechęć do czekania.

Ryzyko związane z handlem długoterminowym. Inwestorzy, którzy subskrybują transakcje kopiowania takich Traderów, powinni posiadać właściwy nastrój.

Kiedy Obserwujący subskrybuje kopiowanie transakcji długoterminowych Traderów, powinien być przygotowany na to, że początkowo nie uzyska znacznego zysku, a raczej niewielką stratę.

Ogólnie rzecz biorąc, Traderzy stosujący długoterminowe strategie handlowe niosą ze sobą najmniejsze ryzyko, ponieważ zawsze ustalają poziomy stop-loss i pozwalają na wzrost zysków. To nie jest szybki proces.

Wielu Obserwujących może błędnie założyć, że dokonali złego wyboru, subskrybując takiego Tradera i zrezygnować z kopiowania jego transakcji, nie dając strategii czasu na wykazanie swojego potencjału.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.