empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Możliwe ryzyko związane z handlem poprzez kopiowanie ofert

Niewłaściwe parametry subskrypcji

Jeśli Subskrybent ustawi nieprawidłowe parametry do kopiowania transakcji, nie zwracając należytej uwagi na dopuszczalny rozmiar dźwigni, może to doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia pozycji na koncie handlowym (stop out).

Niewystarczająca dywersyfikacja aktywów

Ryzyko może powstać, gdy Subskrybent kopiuje kilka transakcji, które przynoszą podobne wyniki. Nie zapewnia to wystarczającej dywersyfikacji aktywów.

Brak informacji

Rozpoczęcie kopiowania transakcji bez należytego przestudiowania statystyk dotyczących transakcji Tradera, a także nieprzestrzeganie zasady klasyfikowania różnych Traderów na podstawie ryzyka przewidzianego przez system ForexCopy, może spowodować, że wybierzesz nieodpowiedni poziom ryzyka. W ten sposób Subskrybent może rozpocząć kopiowanie transakcji Traderów, których strategie nie odpowiadają poziomowi ryzyka, który Subskrybent jest gotów zaakceptować, a także jego profilowi psychologicznemu.

Ryzyko rynkowe

Wszelkie istotne wydarzenia, takie jak na przykład interwencja banku centralnego, mogą doprowadzić do przymusowego zamknięcia pozycji na koncie (stop out) z powodu ostrych długoterminowych wahań na rynku walutowym

Ryzyko związane z Traderami ForexCopy

Trader może przestać handlować bez uprzedniego powiadomienia, zmienić swoją strategię handlową lub zastosować bardziej agresywne taktyki. Wszystko to może doprowadzić do kopiowania na konto Subskrybenta bardziej ryzykownych transakcji, nieodpowiadających poziomowi ryzyka, który Subskrybent jest gotowy zaakceptować.

Subskrybent może wybrać Tradera, który początkowo wykazuje dobre wyniki, osiąga wysokie zyski, ale jego statystyki handlowe są krótkoterminowe. Należy przestudiować styl handlu i dowiedzieć się, w jaki sposób Trader wchodzi na rynek oraz, co nie mniej ważne, kiedy Trader zamyka transakcję stratną. Traderzy, którzy mają długoterminowe statystyki handlowe wykazujące stabilne zyski, mogą być bardziej skuteczni niż Traderzy, którzy otrzymują wysokie zyski nieregularnie.

Jeżeli Subskrybent zacznie kopiować transakcje zbyt wielu Traderów, może zostać narażony na ryzyko otwarcia nadmiernej liczby transakcji, co z kolei może doprowadzić do wymuszonego zamknięcia tych transakcji (stop out). Konieczna jest dywersyfikacja inwestycji, ale ważne jest również zachowanie proporcji. Można to porównać do handlu indywidualnego i otwarcia zbyt wielu transakcji w krótkim czasie. Handlując na koncie, na którym kopiowane są transakcje, Subskrybent musi upewnić się, że nie wykracza poza dopuszczalny depozyt zabezpieczający, ponieważ wszystkie działania na koncie Tradera są również wyświetlane na koncie Subskrybenta.

Ryzyko związane z poszczególnymi strategiami

Ryzyko stosowania strategii Martingale. Najbardziej ryzykowne jest kopiowanie transakcji Traderów korzystających ze strategii Martingale. Na pierwszy rzut oka ich konta wydają się najbardziej atrakcyjne, ale właśnie w tym tkwi główne niebezpieczeństwo.

Traderzy stosujący strategię Martingale nie mogą rozpoznać swoich strat. Oni jedynie podwajają stawki, więc mogą osiągać zyski przez kilka dni z rzędu. Straty nie zawsze są oczywiste, a tacy Traderzy z reguły zajmują wysokie pozycje w rankingu.

Ciągła niechęć do zmniejszania strat jest najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem przy inwestowaniu. W rzeczywistości Traderzy używający tej techniki często nie zauważają strat, kiedy cena nagle zmienia kierunek. Czekają, aż strategia zadziała i będą mogli odzyskać straty.

Ale problem pojawia się, gdy następuje stała zmiana kierunku ruchu cen, w wyniku czego wszystkie transakcje są przymusowo zamykane, a konto ponosi ogromne straty.

Ryzyko związane z handlem w ciągu dnia. Dla traderów handlujących w ciągu dnia właściwe nastawienie jest bardzo ważne. W ciągu jednego dnia trzeba ponieść serię małych strat, zanim osiągniesz zysk. W ciągu jednego dnia trzeba przejść przez serię małych strat i zysków i dopiero wtedy może nastąpić wzrost kapitału początkowego.

Zazwyczaj techniki handlu w ciągu dnia są zgodne z opisanym wzorem. Zyski i straty mogą być w pewnych momentach równe, więc saldo konta pozostaje niezmienione lub nieznacznie się zmniejsza.

Wszystko zależy od cierpliwości tradera. Jego strategia może chwilowo przynieść negatywne skutki, ale jeśli jest naprawdę skuteczna, to prędzej czy później przyniesie zysk.

Ryzyko to brak cierpliwości.

Ryzyko związane z handlem długoterminowym. Inwestorzy, którzy rejestrują się, aby kopiować transakcje takich Traderów, muszą mieć odpowiednie nastawienie.

Każdy Subskrybent, który zdecydował się na kopiowanie transakcji Traderów długoterminowych powinien być przygotowany na to, że na początku nie uzyska znaczącego zysku, a raczej poniesie nieznaczną stratę.

Ogólnie rzecz biorąc, traderzy, którzy używają długoterminowych strategii handlowych, niosą za sobą najmniejsze ryzyko, ponieważ zawsze ustalają poziomy stop loss i pozwalają na wzrost zysków. A to nie jest szybki proces.

Wielu Subskrybentów może błędnie założyć, że dokonali złego wyboru, subskrybując takiego Tradera i zrezygnować z kopiowania jego transakcji, nie dając czasu na wykorzystanie potencjału jego strategii.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off