empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

В зависимост от принципите в основата на пазарното проучване, може да бъде технически или фундаментален. Концепцията на техническия анализ се базира на становището, че връзката между търсене и предлагане, представена в ценова графика, е съчетана с правилата на математиката. Според фундаменталния анализ, пазарът се променя от политически, икономически и финансови фактори.

Вземайки предвид това, фундаменталният анализ оценява информацията от икономическа, финансова и политическа характер, което директно или индиректно влияе на развитието на пазарната цена; в частност, принципните икономически индикатори на водещите световни икономики, които могат да окажат влияние на курсовете на основните валути. БНП, БВП, размерът на инфлацията и на безработицата, CPI и PPI индекси, стоки, индекси на индустриални цени, търговски баланс и баланс на плащанията са най-значимите индикатори.

БНП е ключов индикатор за националния икономически климат, който включва характеристики като консумация, инвестиции, правителствени разходи, внос и износ. БНП е в право пропорционален на валутния курс: висок БНП индикира добро икономическо състояние и приток на чужди инвестиции, което на свой ред повишава търсенето на националната валута. Продължителен растеж на БНП може да причини намаляване на инфлацията, а като резултат имаме увеличено търсене на валутата.

Нивото на безработицата демонстрира съотношението между трудоспособното и безработното население, което в най-добрия случай не надвишава 6%. Увеличение на нивота на безработицата повлиява негативно валутния курс. Инфлацията има подобен ефект върху валутния курс и може да бъде измерена чрез темпа на нарастване на цените. С това индикаторите на инфлацията и нивото на безработица са обратно пропорционални.

Този анализ включва събития, важни за политиките на различните държави: избори, икономически реформи, приемане на международни споразумения и т.н. Основният финансов фактор, който се взима под внимание от анализаторите е лихвеният процент на централните банки, който определя общата рентабилност на инвестициите в икономиката на държавата. Растежът на този индикатор представлява благоприятни условия за растежа на националната валута.

Освен това, курсът на националната валута се повлиява от природни бедствия, терористични атаки, аварии и други форс мажорни ситуации.

Фундаменталният анализ, вземайки предвид трудността на оценяване на многото на брой индикатори в различни държави, се извършва от квалифицирани специалисти.

Назад към списъка статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.