empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Хеджирането означава Hedging denotes безопасност и сигурност. Хеджирането е защита на клиентските средства от неблагоприятни колебания в курсовете на валутите. Средствата по сметката се фиксират към настоящата им стойност чрез Форекс сделки. По този начин хеджирането помага да се намали излагането на рискове свързани с промени в курсовете, като ефекта от промените не влияе върху салдото по сметката.


Всъщност хеджирането предполага използването на един инструмент с цел намаляване на риска свързан с влиянието на неблагоприятните пазарни фактори върху цената на тясно обвързан инструмент. Често термина ‘хеджиране’ означава застраховка от промените във валутните курсове, активи и др. Хеджирането може да бъде и инвестиция, направена за да минимизира риска свързан с ценовите движения на пазара. Цената на хеджирането може да се измери спрямо възможните загуби в случай на отказване от такова.


Видове хеджиране на Форекс.


Първият вид хеджиране е хеджирането на закупените средства за да се намалят рисковете свързани с възможното покачване в цената. Друг тип е хеджиране на продадените средства с цел намаляване на риска свързан със спад в цената.


Пример за хеджиране.


Търговец, който внася чужда валута открива сделка за закупуване на валута по търговската си сметка предварително. Когато дойде време за същинската сделка с неговата банка, той закрива позицията си. Търговец, който изнася чужда валута открива сделка за продажба на валутата по своята търговска сметка предварително. Когато дойде време да сключи фактическата сделка със своята банка закрива позицията си.


Съществува така наречения хедж механизъм, който се отнася за балансиране на облигационни книжа на валутния пазар (или ценни книжа и др.). За да се хеджират загубите от определен инструмент се открива позиция с друг инструмент, който да компенсира финансовите загуби.


Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.