empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

За да изчислите стойността на показателите, трябва да приспаднете дъното на предишния ден от неговия връх и интервала. Резултатът е разделен на пет нива:

Линия 1 – min

Линия 2 – 38.2% (линия 3 : линия 1)

Линия 3 – 50% (max : min)

Линия 4 – 61.8% (линия 5 : линия 3)

Линия 5 (max)

Търговска употреба

Индикаторът на дневния канал позволява на потребителя да идентифицира съответните краткосрочните нива на подкрепа и съпротива, които търговецът може да използва, за да отвори сделки за купуване и продаване, докато нивата на Индикаторът на дневния канал на MetaTrader, действат като силна бариера за цената в рамките на деня.

Методиката, за изчисляване на дневния канал, наподобява принципите за изчисляване на много други индикатори на канали. Въпреки това, основният фактор е, че линиите на показателя са изградени въз основа на последователността на Фибоначи и ключовото ниво е ниво на линия 3 (50%), действащо като опорна точка.

За да се приложи този показател в търговията, търговецът трябва да осъзнае, че Индикаторът на дневния канал е потвърждаващ индикатор, сочещ мястото на обръщане на цените. Въпреки това, той не предполага, дали този обрат ще се случи в бъдеще. С цел да се увеличи вероятността за успех в търговията, трябва да се използват допълнителни методи за анализ, като графики на свещи, за да се индикират обратнати модели за нивата на показателя.

Най-силните нива на Дневния канал са нивата 1, 3 (опорна точка) и 5, тъй като границите, т.е. възходите и спадовете от предишния ден, са силни бариери за цената, особено ако има хоризонтала на финансовия актив.

Нивата 2 и 4 служат само като краткосрочни нива на подкрепа / съпротива, където е по-добре да се увеличи размера на позицията, а не да се отварят нови позиции, докато движението на цената се развива.

Индикатор на дневния канал

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.