empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Indikátor Day Channel je variant indikátora vypočítaného na základe najvyšších a najnižších cien predchádzajúceho obchodného dňa. Tento indikátor sa môže použiť iba na krátkodobých časových rámcoch (od M30 a kratšie). Využíva sa pre identifikáciu krátkodobých úrovní supportov a rezistencií finančných aktív.

Vzorec

Pre výpočet hodnôt indikátora je potrebné určiť najnižšiu a najvyššiu cenu predchádzajúceho dňa a ich interval. Výsledok sa rozdelí do piatich úrovní:

Úroveň 1 – min

Úroveň 2 – 38.2% (úroveň 3 : úroveň 1)

Úroveň 3 – 50% (max : min)

Úroveň 4 – 61.8% (čiara 5 : čiara 3)

Úroveň 5 (max)

Využitie pri obchodovaní

Indikátor Day Channel umožňuje užívateľovi identifikovať relevantné krátkodobé úrovne supportov a rezistencií, ktoré môže obchodník využívať pre otváranie nákupných alebo predajných obchodov, keďže úrovne indikátora Day Channel pre MetaTrader predstavujú pre cenu silné intradenné bariéry.

Metodológia výpočtu Day Channel sa podobá princípom výpočtu mnohých kanálových indikátorov. Avšak hlavný rozdiel je, že úrovne indikátora sú vytvorené na základe Fibonacciho sekvencie a kľúčová úroveň je úroveň 3 (50%), ktorá predstavuje pivot point.

K tomu aby sme mohli použiť tento indikátor pri obchodovaní, si musí obchodník uvedomiť, že indikátor Day Channel je potvrdzovací indikátor vyznačujúci miesto cenového obratu. Avšak to neznamená, že tento cenový obrat v budúcnosti nastane. Pre zvýšenie pravdepodobnosti úspechu pri obchodovaní je potrebné použiť dodatočné metódy analýz sviečkového grafu, ktoré potvrdia reverzné paterny na úrovniach tohto indikátora.

Najsilnejšie úrovne indikátora Day Channel sú úrovne 1, 3 (pivot point), a 5 ktoré pôsobia ako hranice, čiže najvyššia a najnižšia cena predchádzajúceho dňa sú silné barriery pre cenu, hlavne ak pretrváva malý pohyb na finančnom aktíve.

Úrovne 2 a 4 slúžia iba ako krátkodobé supportné resp. rezistenčné úrovne, kde je lepšie zvýšiť veľkosť pozície a neotvárať novú pozíciu, keď sa vytvorí cenový pohyb.

Indikátor Day Channel

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off