empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

TVI = 100 * ((DEMA(upticks) - DEMA(downticks))/(DEMA(upticks) + DEMA(downticks)))

Използване при търговия

Индикаторът TVI е композитен осцилатор за определяне входната и изходна точка, посоката на тренда и сигналите за свръхкупуване/свръхпродаване.

Когато има плаващ тренд на пазара и лентата на TVI е променила цвета си от червен на син, е време да купите актив, тъй като цената може да се покачи още в рамките на големия бичи тренд. Смяна на цвета е сигнал за навлизане в пазара.

Ако пазарът се движи надолу и лентата на TVI е червена на цвят, това е сигнал за продаване на актив, тъй като цената може да удължи периода си на спад. Време е да влезете в пазара, когато индикаторът промени своя цвят.

Основната линия на индикатора е детерминанта на пазарния тренд. Тя пътува между пиковете и спадовете на хистограмата.

Ако линията пресече нулевото ниво отдолу, основният тренд се обръщаs. В случай, че основната линия пресече нулевото ниво отгоре, трендът се обръща в бичи.

Пазарният тренд се определя автоматично. Посоката се показва в горния ляв ъгъл от прозореца на индикатора ("нагоре" или "надолу) и е подходящо само за избрания времеви период.

Ако десният връх на хистограмата е под левия, а цената се покачва, има пазарна дивергенция, сигнализираща за предстоящо обръщане надолу. В случай, че десният връх е над левия и цената пада, тогава има конвергенция, индикираща предстоято обръщане нагоре.

TVI Индикатор

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.