empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

USD x = 50.14348112 × EUR/USD(0.576)× USD/JPY(0.136) × GBP/USD(-0.119) × USD/CAD(0.091) × USD/SEK(0.042) × USD/CHF(0.036)

Търговско приложение

Компютърният индикатор USD индекс позволява на трейдърите визуално да определят динамиката на US Dollar Index в отношение към световните главни валути.

От гледна точка на практическата употреба на US Dollar Index в МетаТрейдър (включително търговия с EUR/USD и други активи), главният поток определя дивергенцията и конвергенцията между Индекса на Долара и финансов актив.

  • В случай че Индексът на Долара се качи и свързаният финансов актив (напр. злато, суров петрол) също се качва, това значи, че ценовата крива на търгувания актив ще се обърне. По същия начин, когато индексът и цената на актива падат, ценово обръщане ще се случи в краткосрочен план.
  • Ако има ценово движение надолу на графиката на валутна двойка, докато индексът на Еврото се качва, това предполага дивергенция между цената и стойностите на индикатора. Тази ситуация означава, че цената на валутната двойка скоро ще започне да се качва.
  • Алтернативно: ако между качващата се цена има движение надолу на Индекса на Долара, тогава вероятно скоро ще се случи обръщане на цената на двойката надолу.

Обърнете внимание! Преди да започнете да ползвате Индекса на Долара в търговията си, трябва да разберете кои финансови активи отразяват движението на Щатския Долар и кои се движат в същата посока като него.

Индека US Dollar

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.