empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Dolárový Index je priemerná hodnota pohybov kurzov šiestich hlavných mien (EUR, CAD, GBP, JPY, CHF, a SEK) voči americkému doláru. Dolárový index sa začal používať v roku 1973 a jeho počiatočná hodnota bola 100. V roku 1999 bol tento index upravený a začal brať do úvahy aj euro, ktoré sa práve začalo používať. Index sa obchoduje 24 hodín na NYBOT.

Vzorec

USD x = 50.14348112 × EUR/USD(0.576)× USD/JPY(0.136) × GBP/USD(-0.119) × USD/CAD(0.091) × USD/SEK(0.042) × USD/CHF(0.036)

Použitie pri obchodovaní

Počítačový indikátor USD index umožňuje obchodníkom vyzuálne určiť dynamiku dolárového indexu vo vzťahu ku košu hlavných svetových mien.

Z pohľadu praktického využitia dolárového indexu v MetaTradederi (vrátane obchodovania EUR/USD a ostatných aktív), jeho hlavným prínosom je určenie divergencie a konvergencie medzi dolarovým indexom a ostatnými aktívami.

  • V prípade, že dolarový index rastie a príbuzné finančné aktívum rastie tiež (napr. zlato, ropa), znamená to, že krivka obchodovaného aktíva sa pohybuje v oblasti v ktorej by mal nastať obrat. Podobne keď index a cena aktíva sa prepadajú, mal by v krátkodobom časovom horizonte nastať neskôr cenový obrat.
  • Pokiaľ máme klesajúci cenový pohyb na grafe menového páru, ale euro index rastie, upozorňuje to na divergenciu medzi cenou a hodnotou indikátora. Takáto situácia znamená, že cena menového páru začne rásť.
  • Alebo pokiaľ behom rastu ceny nastane klesajúci pohyb dolarového indexu, znamená to pravdepodobný obrat ceny menového páru.

Upozornenie! Predtým, než začnete používať dolarový index pri Vašom obchodovaní, mali by ste vedieť, ktoré finančné aktíva odrážajú pohyb amerického dolára, a ktoré sa hýbu v rovnakom smere.

Dolarový Index

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off