empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Ce influențează nivelul mișcării cursului de schimb?

1. Modul de eliberare a anumitor date directe, inclusiv ieșirea acestora. Prin cuvîntul dat se subîntelege publicarea indicatorilor economici specifici pentru fiecare țară în parte, unde moneda se tranzacționeaza la nivel national,inclusiv informația despre schimbul ratei dobînzii, revizuirea condițiilor economice și alți factori ce influențiază piața valutară.

Timpul înainte de evoluția anumitor evenimente și ulterioarele evoluții au influența enorm asupra schimbarii nivelului ratei de schimb valutar. Cîteodata e greu de ințeles ce joaca rolul semnificativ in ritmul de schimb valutar-așteptarea anumitor eveniment sau apariția acestora, desigur dacă evoluiază evenimentele serioase aceasta conduce la creșterea mișcărilor valutare urmate de durate lungi de timp.

Durata și timpul evenimentelor sau noutaților recente sunt publicate din timp. Există de asemenea un calendar de evenimente economice în care regulat se publică cele mai importante evenimente(cu ora și data), care vor aparea în cadrul statului. Înainte de ieșirea noutaților se publică prognozele analitice, unde ipotezele sunt realizate în baza sugestiilor privind modul în care acest eveniment poate influența circulația cursului de schimb concret. De aceea înainte de ieșirea publicțiilor cursul începe a se schimba-circula spre direcția indicată în prognoza analitica, și des dupa publicare noutaților (daca acestea corespund cu cele așteptate), rata de schimb se modifică în direcția opusa. Aceasta se întîmplă din cauza închiderii poziției (obtinerea profitului), iar deschiderii în timpul așteptării noutaților sau evenimentelor.

2. Efectele activitații Bursei de Valori (fondul de asigurare medical și socială, fondul de investiții) ocupa primul loc de influiență a circulației pe termen lung a ratelor de schimb. În cadrul activitații intră-dezvoltarea-perfecționarea investițiilor în diverse valute. Activitatea poate direcționa cursul de schimb într-o anumită direcție datorită faptului că dispun de capital. Dirijarea capitalului la Bursa de Valori revine managerilor valutari.

Fiecare manager funcționează după un anumit principiu, de aceia postul vacant poate fi de scurtă, medie si lungă durată. Hotărîrile de deschidere a poziției îi revine doar după gestionarea analizelor minuțioase (fundamentale,tehnice etc) pe piața valutară. Managerii fondului valutar joacă la întreceri, la timp deschizînd pozițiile în direcția cea mai favorabilă pentru ei prin estimarea consecintelor evenimentelor, indicilor si noutăților. Analiza pieții, care nu ar fi ea la moment nu poate da 100% rezultat exact însă avînd un capital enorm și lucru efectiv în sistemul tradingu-lui comercial, fondurile pot oferi - includerea corecțiilor și consolidarea tendințele valutare cele mai puternice.

3. Companiile care prestează servicii de import-export, face parte din componența pieții Forex ca clienți fideli, activitațile cărora influențează circulația nivelului ratei de schimb. Fiind legat de interesul continuu a exportatorilor la vînzarea valutei straine iar importatorilor procurarea acestei valute. Intreprinderile solide care se ocupă de operațiuni așa ca import-export, dispun de secții specializate de analiști, misiunea cărora constă în prognozarea cursului valutar pentru procurarea ulterioară sau vînzarea valutei străine la un preț rezonabil pentru companie.

Pentru Exportatori si importatori de asemenea joacă un rol important monitorizarea Trendurilor din punct de vedere al acoperirii riscului valutar. La deschiderea tranzacțiilor sau desfășurării unei activitați vizavi de viitor, acest tip de risc este minimizat. Influența pe care importătorii-exportătorii ocupă pe piață, este de scurtă durată și nu formează trenduri globale din cauza că volumul operațiilor are influențe reduse față de volumul global al pieței valutare.

4. Declarațiile făcute de către politicienii la reuniuni(adunări), la conferințe de presă, în timpul ședințelor cu prezentarea rapoartelor, au un impact radical la circulația/modificarea nivelului cursului valutar. Avînd în vedere influența unor astfel de declarații acestea pot fi echivalate la efectele de indicatori economici.

În cele mai multe cazuri, ora și data acestor ședinte, declarații este cunoscută din timp. Înainte ca declarațiile să fie publicate apar așa prognoze care în viitor vor avea impact asupra situațiilor pe piață. Dar uneori declarațiile devin neașteptate pe piața ceea ce vizează apariția circulațiilor puternice și adesea imprevizibile nivelurilor de curs valutar. În cazul cînd în declarații se vorbește despre consecințele pe termen lung (modificări ale ratelor dobînzii, formarea bugetului de stat etc), atunci ei pot solicita Trenduri pe termen lung.

În momentul cînd cursul se află la nivel critic, declarațiile pot cauza intervenția băncilor centrale. Acest eveniment dispune de influiențe puternice pe piață. Deja după cîteva minute cursul de schimb valutar ar putea purcede cîteva sute de puncte în direcția de intervenție.

5. Impactul Guvernului pe piața Forex se dirijează cu ajutorul bancilor centrale. În cazul impactului parțial Banca Centrală a careva stat la operațiile de schimb valutar (procurare-vînzare valutei straine), valuta națională va fi situată pe așa zisă poziție flotare liberă. Însă aceasta se întîmpla rar. Țările, avînd așa curs deseori încearcă să influențeze cursul de efectuare a operațiunilor cu valută.

Statul cointeresat în creșterea consumului și de dezvoltare a producției, sunt implicate în reglementarea ratelor de schimb valutar. Cel mai adesea, ei folosesc regulament directe si indirecte. Regulamentul indirect se bazează pe nivelul inflației, suma de bani în circulație,etc. Regulamentul direct se referă la politica de discount și de intervenție pe piața de schimb valutar. Ratele de intervenție sunt legate cu emisiile bruște și retrageri de sume mari de valută pe piețele internaționale. Banca Centrală apare pe piața valutară nu direct ci prin intermediul băncilor comerciale. Volumele ajung la miliarde de dolari, din cauza că intervenția are un impact semnificativ asupra nivelului de circulație a cursului de schimb.

Revine la lista de articole
Deschideți un cont
Deschideți un cont
Efectuați o depunere
Efectuați o depunere
You are now leaving www.instaforex.eu, a website operated by INSTANT TRADING EU LTD
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.