Facebook
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Какво е криптовалута?

Без да навлизаме в прекалено много подробности зад основната технология, нека разгледаме само какво представлява криптовалутата и как тя работи.

Казано по-просто, криптовалутата е дигитални пари и често се възприема като алтернатива на това, което се нарича фиат валута.

Определяща черта на криптовалута е децентрализираното й естество; тя не е издадена или регулирана от някаква централна власт, което я прави имунизирана срещу правителствена намеса или манипулация.

За разлика от еврото или доларите, които имат неограничено предлагане, предлагането на виртуални валути е строго контролирано от основния алгоритъм. Поради тази причина криптовалутата може да бъде сравнена с ценни стоки като златото.

Как работят криптовалутите?

Потребителят прави заявка за транзакция.
Заявената транзакция влиза в P2P мрежата, която се състои от компютри. Тези компютри се наричат «crosspoints», или «nodes».
Мрежата проверява потвърждението на транзакцията и състоянието на потребителя с помощта на специални алгоритми.
След проверка транзакцията се комбинира с други транзакции в нов блок данни на регистъра.
Блокът се добавя към съществуващата база данни блокчейн по такъв начин, че да се изключи вероятността от неоторизирани промени.
Транзакцията е завършена.
  • Блокчейн е технологията, която вкарва криптовалутите в играта. Това е верига от цифрови блокове, които съдържат записи на всички транзакции, които някога са се извършвали. Блоковете са свързани помежду си и са защитени чрез криптография.
  • Всяко предаване на цифрова монета се записва незабавно в публична книга, като всеки потребител може да следи транзакциите си с уникален чифт публичен и частен ключ.
  • Блокчейн технологията е свободно достъпна за всички. Тя позволява на потребителите да купуват и продават стоки без участие на трети лица.
  • Блокчейн портфейлът позволява на потребителите да купуват, продават и контролират баланса за своята цифрова валута. Той съхранява сигурни частни ключове, необходими за извършване на транзакции, които се генерират с висока степен на непредсказуемост, така че не могат да бъдат отгатнати.
  • Виртуалните валути лесно се разменят за фиктивни пари. По този начин се увеличава апетита на инвеститорите за крипто-активи поради тяхната наличност, ниски транзакционни разходи и анонимност.
Приложенията на блокчейн се простират далеч отвъд случаите за парична употреба. Тя може да съдържа всякакъв вид информация, което прави технологията много гъвкава и полезна.

Ползи от търговията с криптовалути

Търговия 24/7
Тесни спредове без - повторни оферти
Без скрити такси
Търгувайте с криптовалута нагоре или надолу
Конкурентна алтернативна инвестиция за Форекс

Рискове, свързани с търгуването на ДЗР за криптовалути (известни също като "виртуални валути")

Ако желаете да инвестирате в ДЗР за криптовалути, трябва да знаете следното

Волатилност на цените:

Стойността на криптовалутите и следователно стойността на ДЗР за криптовалути е изключително волатилна. Тези активи са уязвими за ценовата нестабилност, предизвикана от неочаквани събития или промени в настроенията на пазара.

Такси и разходи за финансиране:

Таксите обикновено са значително по-високи от тези за други ДЗР продукти. Таксите могат да включват спреда (разликата между цените, на които фирмата предлага да купува или продава позиция на ДЗР), такси за финансиране и комисиони. Трябва да имате предвид вероятността от генериране на печалба в сравнение с въздействието на тези такси.

Разлики в ценообразуването:

За разлика от валутите, може да има значителни разлики в ценообразуването на криптовалутите, използвани за определяне на стойността на позициите на ДЗР. Съществува по-голям риск, че няма да получите справедлива и точна цена за основна криптовалута при търговия.

Криптовалутите се търгуват на нерегулирани децентрализирани цифрови борси. Ценообразуването на ДЗР за криптовалута се получава от тези борси, което може да означава следното:

  • Дълбочината на пазара е ограничена до това, което е налично в книгите за поръчките на такива борси, които не са регулирани и не предоставят съответните защити.
  • Пазарните данни и ценовите емисии подлежат на смущения поради вътрешните правила на тези борси или техните двигатели за ценообразуване.
  • Технологиите Блокчейн, които са гръбнакът на криптовалутните системи, са обект на регулаторни забрани, твърди разклонения, хакерски дейности, миньорски картели и други злонамерени участници, които могат да доведат до по-нататъшни смущения на пазара
  • Таксите и разходите за финансиране обикновено са значително по-високи от тези за други продукти с ДЗР. Таксите могат да включват спреда, такси за финансиране и комисиони. Въздействието на тези такси може да повлияе на вероятността от реализиране на печалба.
  • Дигиталните борси могат да въвеждат търговски суспендирания или други действия, които биха могли да доведат до прекратяване на търговията на такива борси и/или цената и пазарните данни да станат недостъпни. Като търгувате ДЗР в криптовалути, приемате, че когато търговията спре и след това отново се възобнови на съответната първоначална цифрова борса или на която и да е следваща борса, може да има значителна ценова разлика, която може да повлияе на стойността на Вашите позиции в ДЗР в съответните криптовалути и да доведе до значителни печалби или загуби.

CFD за крипто валута не са подходящи и/или уместни за всички клиенти. Всяко лице, което възнамерява да търгува или да инвестира в ДЗР с криптовалута, трябва да има подробни и актуализирани познания за индустрията на блокови вериги.

Моля, уверете се, че сте прочели внимателно нашите Общите условия на бизнес и нашето Разкриване на риска и че напълно разбирате рисковете, свързани с търговията с ДЗР за криптовалути.

Криптовалути - Спредове / Условия

Име Символ Лот Спред Такса Суап за покупка Суап за продажба Ливъридж
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 12000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 400 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 70 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ripple #Ripple 10000 Ripple 50 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 430 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Cardano Cardano 1000 Cardano 650 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 12000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 380 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 500 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 150 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 12000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 400 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 70 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ripple #Ripple 10000 Ripple 50 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 430 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Cardano Cardano 1000 Cardano 650 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 12000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 380 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 500 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 150 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2

* Лихвените проценти на суапа се изчисляват въз основа на съответния междубанков лихвен процент. Задържането на дълги позиции води до начисляване на съответния междубанков лихвен процент плюс надбавка. В същото време задържането на къси позиции създава кредит на съответния междубанков лихвен процент минус надценка. Операцията се извършва в 00:00 часа (GMT + 2 часова зона, моля имайте предвид, че може да се приложи DST) и може да отнеме няколко минути. От сряда до четвъртък се начислява суап за три дни.

Изискването за маржин за ДЗР се изчислява, както следва: Лотова * Размер на договора * Цена на отваряне * Процент на маржин и не се основава на ливъриджа на вашата търговска сметка.

50% от маржина се изисква за хеджирани позиции на ДЗР.

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.