empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Разделът ще бъде полезен за тези, които търгуват ДЗР за акции. Страницата съдържа списък с дивиденти и информация за най-близката дата на изплащане на всеки инструмент за търговия на NYSE.
Калкулатор на дивиденти
Символ:
Обем (лотове):
Изчисли
Резултати
Количество:
-
Дивидент:
-
Дата на дивидента (Ex-Date):
-
Как се изчислява

Ако на датата на дивидент А на акция #B, в сметката има отворена позиция за покупка на 2 лота, размерът на дивидента ще бъде изчислен по формулата: 2 лота x 100 акции x A.

Ако има няколко отворени позиции на акция #B, сумата от всички позиции се приема като стойност A. Когато салдото на всички сделки е отрицателно (сумата на сделките клони към ПРОДАЖБА), дивидентът има отрицателна стойност.

Пример за изчисление на корекция на дивидент:
Комитетът на директорите на компания Microsoft (MSFT) обявява изкупуване на тримесечен дивидент в размер на 0,130 долара за акции на 10 юни:
* Дата на дивидента (Ex-Date) - 18.08.2009 г.;
* Дата на запис (Record Date) - 20.08.2009 г.;
* Дата на плащане (Pay Date) - 10.09.2009 г.
Сумата на дивидента за сделката с обем от 1 лот ще бъде 100 х 0,130 = 13 USD.
Имайки позиция за продажба с обем от 1 лот (100 акции) на 18 април, 13 USD ще бъдат отхвърлени. Имайки позиция за покупка с обем от 1 лот - 13 USD ще бъдат добавени. Таксите ще се извършват в деня на запис в регистъра.
 • #AAPL
  Обявена дата 28.10.2021
  Дата на запис 08.11.2021
  Дата на плащане 11.11.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.11.2021
  Сума 0.22
  Период Тримесечие
 • #AIG
  Обявена дата 04.11.2021
  Дата на запис 16.12.2021
  Дата на плащане 30.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 15.12.2021
  Сума 0.32
  Период Тримесечие
 • #AXP
  Обявена дата 08.12.2021
  Дата на запис 07.12.2021
  Дата на плащане 10.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 06.01.2022
  Сума 0.43
  Период Тримесечие
 • #BA
  Обявена дата 16.12.2019
  Дата на запис 14.02.2020
  Дата на плащане 06.03.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.02.2020
  Сума 2.005
  Период Тримесечие
 • #BAC
  Обявена дата 20.10.2021
  Дата на запис 03.12.2021
  Дата на плащане 31.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.12.2021
  Сума 0.21
  Период Тримесечие
 • #BK
  Обявена дата 19.10.2021
  Дата на запис 01.11.2021
  Дата на плащане 12.11.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.10.2021
  Сума 0.34
  Период Тримесечие
 • #BHP
  Обявена дата 08.09.2021
  Дата на запис 03.09.2021
  Дата на плащане 21.09.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.09.2021
  Сума 4
  Период 6 месеца
 • #C
  Обявена дата 21.10.2021
  Дата на запис 01.11.2021
  Дата на плащане 24.11.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 29.10.2021
  Сума 0.51
  Период Тримесечие
 • #CAT
  Обявена дата 08.12.2021
  Дата на запис 20.01.2022
  Дата на плащане 18.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 19.01.2022
  Сума 1.11
  Период Тримесечие
 • #CHL
  Обявена дата 14.08.2019
  Дата на запис 27.08.2020
  Дата на плащане 09.10.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 26.08.2020
  Сума 0.9871
  Период Тримесечие
 • #CMCSA
  Обявена дата 10.12.2021
  Дата на запис 05.01.2022
  Дата на плащане 26.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 04.01.2022
  Сума 0.25
  Период Тримесечие
 • #CSCO
  Обявена дата 12.12.2021
  Дата на запис 05.01.2022
  Дата на плащане 26.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.01.2022
  Сума 0.37
  Период Тримесечие
 • #CVX
  Обявена дата 27.10.2021
  Дата на запис 18.11.2021
  Дата на плащане 10.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 17.11.2021
  Сума 1.34
  Период Тримесечие
 • #DIS
  Обявена дата 04.12.2019
  Дата на запис 16.12.2019
  Дата на плащане 16.01.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.12.2019
  Сума 0.88
  Период 6 месеца
 • #EBAY
  Обявена дата 25.10.2021
  Дата на запис 01.12.2021
  Дата на плащане 17.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 30.11.2021
  Сума 0.18
  Период Тримесечие
 • #F
  Обявена дата 10.01.2022
  Дата на запис 31.01.2022
  Дата на плащане 01.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 28.01.2022
  Сума 0.10
  Период Тримесечие
 • #FCX
  Обявена дата 22.09.2021
  Дата на запис 14.01.2022
  Дата на плащане 01.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.01.2022
  Сума 0.15
  Период Тримесечие
 • #FDX
  Обявена дата 19.11.2021
  Дата на запис 13.12.2021
  Дата на плащане 27.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.12.2021
  Сума 0.75
  Период Тримесечие
 • #GE
  Обявена дата 10.12.2021
  Дата на запис 21.12.2021
  Дата на плащане 25.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 20.12.2021
  Сума 0.08
  Период Тримесечие
 • #GILD
  Обявена дата 26.08.2021
  Дата на запис 15.12.2021
  Дата на плащане 30.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.12.2021
  Сума 0.71
  Период Тримесечие
 • #GS
  Обявена дата 13.10.2021
  Дата на запис 02.12.2021
  Дата на плащане 30.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 01.12.2021
  Сума 2.00
  Период Тримесечие
 • #HAL
  Обявена дата 17.11.2021
  Дата на запис 09.12.2021
  Дата на плащане 22.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 08.12.2021
  Сума 0.0450
  Период Тримесечие
 • #HD
  Обявена дата 18.11.2021
  Дата на запис 02.12.2021
  Дата на плащане 16.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 01.12.2021
  Сума 1.65
  Период Тримесечие
 • #HON
  Обявена дата 01.10.2021
  Дата на запис 12.11.2021
  Дата на плащане 03.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.11.2021
  Сума 0.98
  Период Тримесечие
 • #HPQ
  Обявена дата 16.11.2021
  Дата на запис 08.12.2021
  Дата на плащане 05.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.12.2021
  Сума 0.25
  Период Тримесечие
 • #IBM
  Обявена дата 26.10.2021
  Дата на запис 10.11.2021
  Дата на плащане 10.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.11.2021
  Сума 1.64
  Период Тримесечие
 • #INTC
  Обявена дата 16.09.2021
  Дата на запис 07.11.2021
  Дата на плащане 01.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 04.11.2021
  Сума 0.3475
  Период Тримесечие
 • #IP
  Обявена дата 11.01.2022
  Дата на запис 18.02.2022
  Дата на плащане 15.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 17.01.2022
  Сума 0.463
  Период Тримесечие
 • #JNJ
  Обявена дата 04.01.2022
  Дата на запис 22.02.2022
  Дата на плащане 08.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 18.02.2022
  Сума 1.06
  Период Тримесечие
 • #JPM
  Обявена дата 14.12.2021
  Дата на запис 06.01.2022
  Дата на плащане 31.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.01.2022
  Сума 1.00
  Период Тримесечие
 • #KO
  Обявена дата 21.10.2021
  Дата на запис 01.12.2021
  Дата на плащане 15.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 30.11.2021
  Сума 0.42
  Период Тримесечие
 • #KHC
  Обявена дата 27.10.2021
  Дата на запис 26.11.2021
  Дата на плащане 17.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 24.11.2021
  Сума 0.4
  Период Тримесечие
 • #MA
  Обявена дата 30.11.2021
  Дата на запис 07.01.2022
  Дата на плащане 09.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 06.01.2022
  Сума 0.49
  Период Тримесечие
 • #MCD
  Обявена дата 23.09.2021
  Дата на запис 01.12.2021
  Дата на плащане 15.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 30.11.2021
  Сума 1.38
  Период Тримесечие
 • #MDLZ
  Обявена дата 10.12.2021
  Дата на запис 13.12.2021
  Дата на плащане 14.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 30.12.2021
  Сума 0.35
  Период Тримесечие
 • #MGM
  Обявена дата 03.11.2021
  Дата на запис 10.12.2021
  Дата на плащане 15.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.12.2021
  Сума 0.002
  Период Тримесечие
 • #MMM
  Обявена дата 09.11.2021
  Дата на запис 19.11.2021
  Дата на плащане 12.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 18.11.2021
  Сума 1.48
  Период Тримесечие
 • #MO
  Обявена дата 08.12.2021
  Дата на запис 23.12.2021
  Дата на плащане 10.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 22.12.2021
  Сума 0.90
  Период Тримесечие
 • #MRK
  Обявена дата 30.11.2021
  Дата на запис 15.12.2021
  Дата на плащане 07.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.12.2021
  Сума 0.69
  Период Тримесечие
 • #MRVL
  Обявена дата 16.12.2021
  Дата на запис 07.01.2022
  Дата на плащане 26.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 06.01.2022
  Сума 0.06
  Период Тримесечие
 • #MS
  Обявена дата 14.10.2021
  Дата на запис 29.10.2021
  Дата на плащане 15.11.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 28.10.2021
  Сума 0.70
  Период Тримесечие
 • #MSFT
  Обявена дата 07.12.2021
  Дата на запис 17.02.2022
  Дата на плащане 10.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 16.02.2022
  Сума 0.62
  Период Тримесечие
 • #NKE
  Обявена дата 18.11.2021
  Дата на запис 06.12.2021
  Дата на плащане 28.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 03.12.2021
  Сума 0.305
  Период Тримесечие
 • #ORAN
  Обявена дата 29.09.2021
  Дата на запис 10.12.2021
  Дата на плащане 30.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.12.2021
  Сума 0.257
  Период Тримесечие
 • #ORCL
  Обявена дата 09.12.2021
  Дата на запис 07.01.2022
  Дата на плащане 19.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 06.01.2022
  Сума 0.32
  Период Тримесечие
 • #PBR
  Обявена дата 22.11.2021
  Дата на запис 03.12.2021
  Дата на плащане 22.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.12.2021
  Сума 0.616
  Период Неопределен
 • #PEP
  Обявена дата 18.11.2021
  Дата на запис 03.12.2021
  Дата на плащане 07.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.12.2021
  Сума 1.075
  Период Тримесечие
 • #PFE
  Обявена дата 10.12.2021
  Дата на запис 28.01.2022
  Дата на плащане 04.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 27.01.2022
  Сума 0.40
  Период Тримесечие
 • #PG
  Обявена дата 11.01.2022
  Дата на запис 20.01.2022
  Дата на плащане 15.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 20.01.2022
  Сума 0.87
  Период Тримесечие
 • #QCOM
  Обявена дата 29.09.2021
  Дата на запис 02.12.2021
  Дата на плащане 16.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 01.12.2021
  Сума 0.68
  Период Тримесечие
 • #QQQ
  Обявена дата 19.01.2021
  Дата на запис 23.03.2021
  Дата на плащане 30.04.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 22.03.2021
  Сума 0.3947
  Период Тримесечие
 • #SBUX
  Обявена дата 10.11.2021
  Дата на запис 11.02.2022
  Дата на плащане 25.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.01.2022
  Сума 0.49
  Период Тримесечие
 • #SPY
  Обявена дата 16.09.2021
  Дата на запис 20.12.2021
  Дата на плащане 31.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 17.12.2021
  Сума 1.636
  Период Тримесечие
 • #T
  Обявена дата 16.12.2021
  Дата на запис 10.01.2022
  Дата на плащане 01.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.01.2022
  Сума 0.52
  Период Тримесечие
 • #TRI
  Обявена дата 02.11.2021
  Дата на запис 18.11.2021
  Дата на плащане 15.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 17.11.2021
  Сума 0.405
  Период Тримесечие
 • #TRV
  Обявена дата 19.10.2021
  Дата на запис 10.12.2021
  Дата на плащане 31.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.12.2021
  Сума 0.88
  Период Тримесечие
 • #UBS
  Обявена дата 26.01.2021
  Дата на запис 14.04.2021
  Дата на плащане 15.04.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.04.2021
  Сума 0.12
  Период Година
 • #UL
  Обявена дата 23.04.2021
  Дата на запис 05.11.2021
  Дата на плащане 01.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 04.11.2021
  Сума 0.493
  Период Тримесечие
 • #UPS
  Обявена дата 04.11.2021
  Дата на запис 22.11.2021
  Дата на плащане 08.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 19.11.2021
  Сума 1.02
  Период Тримесечие
 • #V
  Обявена дата 22.10.2021
  Дата на запис 12.11.2021
  Дата на плащане 07.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 11.11.2021
  Сума 0.375
  Период Тримесечие
 • #VZ
  Обявена дата 02.12.2021
  Дата на запис 10.01.2022
  Дата на плащане 01.02.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.01.2022
  Сума 0.64
  Период Тримесечие
 • #WDC
  Обявена дата 13.02.2020
  Дата на запис 03.04.2020
  Дата на плащане 17.04.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.04.2020
  Сума 0.50
  Период Тримесечие
 • #WFC
  Обявена дата 26.10.2021
  Дата на запис 05.11.2021
  Дата на плащане 01.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 11.11.2021
  Сума 0.20
  Период Тримесечие
 • #WMT
  Обявена дата 18.02.2021
  Дата на запис 12.10.2021
  Дата на плащане 03.01.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.12.2021
  Сума 0.55
  Период Тримесечие
 • #XOM
  Обявена дата 27.10.2021
  Дата на запис 12.11.2021
  Дата на плащане 10.12.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.11.2021
  Сума 0.88
  Период Тримесечие
 • Покажи още
Тикер Обявена дата Дата на запис Дата на плащане Дата на дивидента (Ex-Date) Сума Период
#AAPL
28.10.2021 08.11.2021 11.11.2021 05.11.2021 0.22 Тримесечие
#AIG
04.11.2021 16.12.2021 30.12.2021 15.12.2021 0.32 Тримесечие
#AXP
08.12.2021 07.12.2021 10.02.2022 06.01.2022 0.43 Тримесечие
#BA
16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Тримесечие
#BAC
20.10.2021 03.12.2021 31.12.2021 02.12.2021 0.21 Тримесечие
#BK
19.10.2021 01.11.2021 12.11.2021 12.10.2021 0.34 Тримесечие
#BHP
08.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 02.09.2021 4 6 месеца
#C
21.10.2021 01.11.2021 24.11.2021 29.10.2021 0.51 Тримесечие
#CAT
08.12.2021 20.01.2022 18.02.2022 19.01.2022 1.11 Тримесечие
#CHL
14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Тримесечие
#CMCSA
10.12.2021 05.01.2022 26.01.2022 04.01.2022 0.25 Тримесечие
#CSCO
12.12.2021 05.01.2022 26.01.2022 10.01.2022 0.37 Тримесечие
#CVX
27.10.2021 18.11.2021 10.12.2021 17.11.2021 1.34 Тримесечие
#DIS
04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 месеца
#EBAY
25.10.2021 01.12.2021 17.12.2021 30.11.2021 0.18 Тримесечие
#F
10.01.2022 31.01.2022 01.03.2022 28.01.2022 0.10 Тримесечие
#FCX
22.09.2021 14.01.2022 01.02.2022 13.01.2022 0.15 Тримесечие
#FDX
19.11.2021 13.12.2021 27.12.2021 10.12.2021 0.75 Тримесечие
#GE
10.12.2021 21.12.2021 25.01.2022 20.12.2021 0.08 Тримесечие
#GILD
26.08.2021 15.12.2021 30.12.2021 14.12.2021 0.71 Тримесечие
#GS
13.10.2021 02.12.2021 30.12.2021 01.12.2021 2.00 Тримесечие
#HAL
17.11.2021 09.12.2021 22.12.2021 08.12.2021 0.0450 Тримесечие
#HD
18.11.2021 02.12.2021 16.12.2021 01.12.2021 1.65 Тримесечие
#HON
01.10.2021 12.11.2021 03.12.2021 10.11.2021 0.98 Тримесечие
#HPQ
16.11.2021 08.12.2021 05.01.2022 07.12.2021 0.25 Тримесечие
#IBM
26.10.2021 10.11.2021 10.12.2021 09.11.2021 1.64 Тримесечие
#INTC
16.09.2021 07.11.2021 01.12.2021 04.11.2021 0.3475 Тримесечие
#IP
11.01.2022 18.02.2022 15.03.2022 17.01.2022 0.463 Тримесечие
#JNJ
04.01.2022 22.02.2022 08.03.2022 18.02.2022 1.06 Тримесечие
#JPM
14.12.2021 06.01.2022 31.01.2022 05.01.2022 1.00 Тримесечие
#KO
21.10.2021 01.12.2021 15.12.2021 30.11.2021 0.42 Тримесечие
#KHC
27.10.2021 26.11.2021 17.12.2021 24.11.2021 0.4 Тримесечие
#MA
30.11.2021 07.01.2022 09.02.2022 06.01.2022 0.49 Тримесечие
#MCD
23.09.2021 01.12.2021 15.12.2021 30.11.2021 1.38 Тримесечие
#MDLZ
10.12.2021 13.12.2021 14.01.2022 30.12.2021 0.35 Тримесечие
#MGM
03.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 09.12.2021 0.002 Тримесечие
#MMM
09.11.2021 19.11.2021 12.12.2021 18.11.2021 1.48 Тримесечие
#MO
08.12.2021 23.12.2021 10.01.2022 22.12.2021 0.90 Тримесечие
#MRK
30.11.2021 15.12.2021 07.01.2022 14.12.2021 0.69 Тримесечие
#MRVL
16.12.2021 07.01.2022 26.01.2022 06.01.2022 0.06 Тримесечие
#MS
14.10.2021 29.10.2021 15.11.2021 28.10.2021 0.70 Тримесечие
#MSFT
07.12.2021 17.02.2022 10.03.2022 16.02.2022 0.62 Тримесечие
#NKE
18.11.2021 06.12.2021 28.12.2021 03.12.2021 0.305 Тримесечие
#ORAN
29.09.2021 10.12.2021 30.12.2021 09.12.2021 0.257 Тримесечие
#ORCL
09.12.2021 07.01.2022 19.01.2022 06.01.2022 0.32 Тримесечие
#PBR
22.11.2021 03.12.2021 22.12.2021 02.12.2021 0.616 Неопределен
#PEP
18.11.2021 03.12.2021 07.01.2022 02.12.2021 1.075 Тримесечие
#PFE
10.12.2021 28.01.2022 04.03.2022 27.01.2022 0.40 Тримесечие
#PG
11.01.2022 20.01.2022 15.02.2022 20.01.2022 0.87 Тримесечие
#QCOM
29.09.2021 02.12.2021 16.12.2021 01.12.2021 0.68 Тримесечие
#QQQ
19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Тримесечие
#SBUX
10.11.2021 11.02.2022 25.02.2022 10.01.2022 0.49 Тримесечие
#SPY
16.09.2021 20.12.2021 31.01.2022 17.12.2021 1.636 Тримесечие
#T
16.12.2021 10.01.2022 01.02.2022 07.01.2022 0.52 Тримесечие
#TRI
02.11.2021 18.11.2021 15.12.2021 17.11.2021 0.405 Тримесечие
#TRV
19.10.2021 10.12.2021 31.12.2021 09.12.2021 0.88 Тримесечие
#UBS
26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12 Година
#UL
23.04.2021 05.11.2021 01.12.2021 04.11.2021 0.493 Тримесечие
#UPS
04.11.2021 22.11.2021 08.12.2021 19.11.2021 1.02 Тримесечие
#V
22.10.2021 12.11.2021 07.12.2021 11.11.2021 0.375 Тримесечие
#VZ
02.12.2021 10.01.2022 01.02.2022 07.01.2022 0.64 Тримесечие
#WDC
13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Тримесечие
#WFC
26.10.2021 05.11.2021 01.12.2021 11.11.2021 0.20 Тримесечие
#WMT
18.02.2021 12.10.2021 03.01.2022 09.12.2021 0.55 Тримесечие
#XOM
27.10.2021 12.11.2021 10.12.2021 10.11.2021 0.88 Тримесечие
Покажи още

При търговия с ДЗР, трябва да се има предвид корекцията на дивидента.

Сумата на корекцията на дивидента се добавя към салдото по сметката, в случай че сделка за покупка остане отворена на датата на дивидента (ex-dividend date).

Размерът на корекцията на дивидент се приспада от салдото по сметката, ако има открита сделка за продажба на датата на дивидента.

Таблицата по-долу съдържа следващите дати за изплащане на дивиденти за всеки инструмент за търговия на групата NYSE.

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.