empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Разделът ще бъде полезен за тези, които търгуват ДЗР за акции. Страницата съдържа списък с дивиденти и информация за най-близката дата на изплащане на всеки инструмент за търговия на NYSE.
Калкулатор на дивиденти
Символ:
Обем (лотове):
Изчисли
Резултати
Количество:
-
Дивидент:
-
Дата на дивидента (Ex-Date):
-
Как се изчислява

Ако на датата на дивидент А на акция #B, в сметката има отворена позиция за покупка на 2 лота, размерът на дивидента ще бъде изчислен по формулата: 2 лота x 100 акции x A.

Ако има няколко отворени позиции на акция #B, сумата от всички позиции се приема като стойност A. Когато салдото на всички сделки е отрицателно (сумата на сделките клони към ПРОДАЖБА), дивидентът има отрицателна стойност.

Пример за изчисление на корекция на дивидент:
Комитетът на директорите на компания Microsoft (MSFT) обявява изкупуване на тримесечен дивидент в размер на 0,130 долара за акции на 10 юни:
* Дата на дивидента (Ex-Date) - 18.08.2009 г.;
* Дата на запис (Record Date) - 20.08.2009 г.;
* Дата на плащане (Pay Date) - 10.09.2009 г.
Сумата на дивидента за сделката с обем от 1 лот ще бъде 100 х 0,130 = 13 USD.
Имайки позиция за продажба с обем от 1 лот (100 акции) на 18 април, 13 USD ще бъдат отхвърлени. Имайки позиция за покупка с обем от 1 лот - 13 USD ще бъдат добавени. Таксите ще се извършват в деня на запис в регистъра.
 • #AAPL
  Обявена дата 28.04.2022
  Дата на запис 09.05.2022
  Дата на плащане 12.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 06.05.2022
  Сума 0.23
  Период Тримесечие
 • #AIG
  Обявена дата 03.05.2022
  Дата на запис 16.06.2022
  Дата на плащане 30.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 15.06.2022
  Сума 0.32
  Период Тримесечие
 • #AXP
  Обявена дата 10.03.2022
  Дата на запис 08.04.2022
  Дата на плащане 10.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.04.2022
  Сума 0.52
  Период Тримесечие
 • #BA
  Обявена дата 16.12.2019
  Дата на запис 14.02.2020
  Дата на плащане 06.03.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.02.2020
  Сума 2.005
  Период Тримесечие
 • #BAC
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 03.06.2022
  Дата на плащане 24.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.06.2022
  Сума 0.21
  Период Тримесечие
 • #BK
  Обявена дата 18.04.2022
  Дата на запис 28.04.2022
  Дата на плащане 11.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 27.04.2022
  Сума 0.34
  Период Тримесечие
 • #BHP
  Обявена дата 08.09.2021
  Дата на запис 25.02.2022
  Дата на плащане 28.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 24.02.2022
  Сума 3
  Период 6 месеца
 • #C
  Обявена дата 01.04.2022
  Дата на запис 02.05.2022
  Дата на плащане 27.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 29.04.2022
  Сума 0.51
  Период Тримесечие
 • #CAT
  Обявена дата 08.06.2022
  Дата на запис 20.07.2022
  Дата на плащане 18.08.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 19.07.2022
  Сума 1.20
  Период Тримесечие
 • #CHL
  Обявена дата 14.08.2019
  Дата на запис 27.08.2020
  Дата на плащане 09.10.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 26.08.2020
  Сума 0.9871
  Период Тримесечие
 • #CMCSA
  Обявена дата 10.05.2022
  Дата на запис 06.07.2022
  Дата на плащане 27.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.07.2022
  Сума 0.27
  Период Тримесечие
 • #CSCO
  Обявена дата 06.06.2022
  Дата на запис 06.07.2022
  Дата на плащане 27.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.07.2022
  Сума 0.38
  Период Тримесечие
 • #CVX
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 19.05.2022
  Дата на плащане 10.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 18.05.2022
  Сума 1.42
  Период Тримесечие
 • #DIS
  Обявена дата 04.12.2019
  Дата на запис 16.12.2019
  Дата на плащане 16.01.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.12.2019
  Сума 0.88
  Период 6 месеца
 • #EBAY
  Обявена дата 04.05.2022
  Дата на запис 01.06.2022
  Дата на плащане 17.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 31.05.2022
  Сума 0.22
  Период Тримесечие
 • #F
  Обявена дата 07.04.2022
  Дата на запис 26.04.2022
  Дата на плащане 01.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 25.04.2022
  Сума 0.10
  Период Тримесечие
 • #FCX
  Обявена дата 22.09.2021
  Дата на запис 14.04.2022
  Дата на плащане 02.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.04.2022
  Сума 0.15
  Период Тримесечие
 • #FDX
  Обявена дата 14.06.2022
  Дата на запис 27.06.2022
  Дата на плащане 11.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 24.06.2022
  Сума 1.15
  Период Тримесечие
 • #GE
  Обявена дата 11.02.2022
  Дата на запис 08.03.2022
  Дата на плащане 25.04.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.03.2022
  Сума 0.08
  Период Тримесечие
 • #GILD
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 15.06.2022
  Дата на плащане 29.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.06.2022
  Сума 0.73
  Период Тримесечие
 • #GS
  Обявена дата 13.04.2022
  Дата на запис 01.06.2022
  Дата на плащане 29.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 31.05.2022
  Сума 2.00
  Период Тримесечие
 • #HAL
  Обявена дата 19.05.2022
  Дата на запис 01.06.2022
  Дата на плащане 22.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 31.05.2022
  Сума 0.12
  Период Тримесечие
 • #HD
  Обявена дата 19.05.2022
  Дата на запис 02.06.2022
  Дата на плащане 16.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 01.06.2022
  Сума 1.90
  Период Тримесечие
 • #HON
  Обявена дата 25.04.2022
  Дата на запис 13.05.2022
  Дата на плащане 03.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.05.2022
  Сума 0.98
  Период Тримесечие
 • #HPQ
  Обявена дата 19.05.2022
  Дата на запис 08.06.2022
  Дата на плащане 06.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.06.2022
  Сума 0.25
  Период Тримесечие
 • #IBM
  Обявена дата 26.04.2022
  Дата на запис 10.05.2022
  Дата на плащане 10.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.05.2022
  Сума 1.65
  Период Тримесечие
 • #INTC
  Обявена дата 13.04.2022
  Дата на запис 07.05.2022
  Дата на плащане 01.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.05.2022
  Сума 0.365
  Период Тримесечие
 • #IP
  Обявена дата 10.05.2022
  Дата на запис 27.05.2022
  Дата на плащане 15.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 26.05.2022
  Сума 0.463
  Период Тримесечие
 • #JNJ
  Обявена дата 19.04.2022
  Дата на запис 24.05.2022
  Дата на плащане 27.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 23.05.2022
  Сума 1.13
  Период Тримесечие
 • #JPM
  Обявена дата 15.06.2022
  Дата на запис 06.07.2022
  Дата на плащане 31.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 15.07.2022
  Сума 1.00
  Период Тримесечие
 • #KO
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 15.06.2022
  Дата на плащане 01.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.06.2022
  Сума 0.44
  Период Тримесечие
 • #KHC
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 27.05.2022
  Дата на плащане 24.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 26.05.2022
  Сума 0.4
  Период Тримесечие
 • #MA
  Обявена дата 08.02.2022
  Дата на запис 08.04.2022
  Дата на плащане 09.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.04.2022
  Сума 0.49
  Период Тримесечие
 • #MCD
  Обявена дата 25.05.2022
  Дата на запис 06.06.2022
  Дата на плащане 20.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 03.06.2022
  Сума 1.38
  Период Тримесечие
 • #MDLZ
  Обявена дата 18.05.2022
  Дата на запис 30.06.2022
  Дата на плащане 14.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 29.06.2022
  Сума 0.35
  Период Тримесечие
 • #MGM
  Обявена дата 02.05.2022
  Дата на запис 10.06.2022
  Дата на плащане 15.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.06.2022
  Сума 0.002
  Период Тримесечие
 • #MMM
  Обявена дата 10.05.2022
  Дата на запис 20.05.2022
  Дата на плащане 12.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 19.05.2022
  Сума 1.49
  Период Тримесечие
 • #MO
  Обявена дата 19.05.2022
  Дата на запис 15.06.2022
  Дата на плащане 11.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.06.2022
  Сума 0.90
  Период Тримесечие
 • #MRK
  Обявена дата 24.05.2022
  Дата на запис 15.06.2022
  Дата на плащане 08.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 14.06.2022
  Сума 0.69
  Период Тримесечие
 • #MRVL
  Обявена дата 02.06.2022
  Дата на запис 08.07.2022
  Дата на плащане 27.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.07.2022
  Сума 0.06
  Период Тримесечие
 • #MS
  Обявена дата 14.04.2022
  Дата на запис 29.04.2022
  Дата на плащане 13.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 28.04.2022
  Сума 0.70
  Период Тримесечие
 • #MSFT
  Обявена дата 14.03.2022
  Дата на запис 19.05.2022
  Дата на плащане 09.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 18.05.2022
  Сума 0.62
  Период Тримесечие
 • #NKE
  Обявена дата 05.05.2022
  Дата на запис 06.06.2022
  Дата на плащане 01.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 03.06.2022
  Сума 0.305
  Период Тримесечие
 • #ORAN
  Обявена дата 10.05.2022
  Дата на запис 06.06.2022
  Дата на плащане 24.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 03.06.2022
  Сума 0.328
  Период Тримесечие
 • #ORCL
  Обявена дата 13.06.2022
  Дата на запис 12.07.2022
  Дата на плащане 26.07.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 11.07.2022
  Сума 0.32
  Период Тримесечие
 • #PBR
  Обявена дата 13.05.2022
  Дата на запис 25.05.2022
  Дата на плащане 27.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 24.05.2022
  Сума 0,561
  Период Неопределен
 • #PEP
  Обявена дата 03.05.2022
  Дата на запис 03.06.2022
  Дата на плащане 30.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.06.2022
  Сума 1.15
  Период Тримесечие
 • #PFE
  Обявена дата 28.04.2022
  Дата на запис 13.05.2022
  Дата на плащане 10.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.05.2022
  Сума 0.40
  Период Тримесечие
 • #PG
  Обявена дата 12.04.2022
  Дата на запис 22.04.2022
  Дата на плащане 16.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 21.04.2022
  Сума 0.913
  Период Тримесечие
 • #QCOM
  Обявена дата 01.04.2022
  Дата на запис 02.06.2022
  Дата на плащане 23.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 01.06.2022
  Сума 0.75
  Период Тримесечие
 • #QQQ
  Обявена дата 19.01.2021
  Дата на запис 23.03.2021
  Дата на плащане 30.04.2021
  Дата на дивидента (Ex-Date) 22.03.2021
  Сума 0.3947
  Период Тримесечие
 • #SBUX
  Обявена дата 15.03.2022
  Дата на запис 13.05.2022
  Дата на плащане 27.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.05.2022
  Сума 0.49
  Период Тримесечие
 • #SPY
  Обявена дата 24.12.2021
  Дата на запис 21.03.2022
  Дата на плащане 29.04.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 18.03.2022
  Сума 1.366
  Период Тримесечие
 • #T
  Обявена дата 25.03.2022
  Дата на запис 14.04.2022
  Дата на плащане 02.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.04.2022
  Сума 0.278
  Период Тримесечие
 • #TRI
  Обявена дата 03.05.2022
  Дата на запис 26.05.2022
  Дата на плащане 25.05.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 23.03.2022
  Сума 0.445
  Период Тримесечие
 • #TRV
  Обявена дата 19.04.2022
  Дата на запис 10.06.2022
  Дата на плащане 30.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 09.06.2022
  Сума 0.93
  Период Тримесечие
 • #UBS
  Обявена дата 01.02.2022
  Дата на запис 13.04.2022
  Дата на плащане 14.04.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.04.2022
  Сума 0.162
  Период Година
 • #UL
  Обявена дата 28.04.2022
  Дата на запис 20.05.2022
  Дата на плащане 16.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 19.05.2022
  Сума 0.451
  Период Тримесечие
 • #UPS
  Обявена дата 04.05.2022
  Дата на запис 16.05.2022
  Дата на плащане 02.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 13.05.2022
  Сума 1.52
  Период Тримесечие
 • #V
  Обявена дата 25.01.2022
  Дата на запис 11.02.2022
  Дата на плащане 01.03.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 10.02.2022
  Сума 0.375
  Период Тримесечие
 • #VZ
  Обявена дата 31.05.2022
  Дата на запис 08.07.2022
  Дата на плащане 01.08.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 07.07.2022
  Сума 0.64
  Период Тримесечие
 • #WDC
  Обявена дата 13.02.2020
  Дата на запис 03.04.2020
  Дата на плащане 17.04.2020
  Дата на дивидента (Ex-Date) 02.04.2020
  Сума 0.50
  Период Тримесечие
 • #WFC
  Обявена дата 24.04.2022
  Дата на запис 06.05.2022
  Дата на плащане 01.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 05.05.2022
  Сума 0.25
  Период Тримесечие
 • #WMT
  Обявена дата 17.02.2022
  Дата на запис 12.08.2022
  Дата на плащане 06.09.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 11.08.2022
  Сума 0.56
  Период Тримесечие
 • #XOM
  Обявена дата 27.04.2022
  Дата на запис 13.05.2022
  Дата на плащане 10.06.2022
  Дата на дивидента (Ex-Date) 12.05.2022
  Сума 0.88
  Период Тримесечие
 • Покажи още
Тикер Обявена дата Дата на запис Дата на плащане Дата на дивидента (Ex-Date) Сума Период
#AAPL
28.04.2022 09.05.2022 12.05.2022 06.05.2022 0.23 Тримесечие
#AIG
03.05.2022 16.06.2022 30.06.2022 15.06.2022 0.32 Тримесечие
#AXP
10.03.2022 08.04.2022 10.05.2022 07.04.2022 0.52 Тримесечие
#BA
16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Тримесечие
#BAC
27.04.2022 03.06.2022 24.06.2022 02.06.2022 0.21 Тримесечие
#BK
18.04.2022 28.04.2022 11.05.2022 27.04.2022 0.34 Тримесечие
#BHP
08.09.2021 25.02.2022 28.03.2022 24.02.2022 3 6 месеца
#C
01.04.2022 02.05.2022 27.05.2022 29.04.2022 0.51 Тримесечие
#CAT
08.06.2022 20.07.2022 18.08.2022 19.07.2022 1.20 Тримесечие
#CHL
14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Тримесечие
#CMCSA
10.05.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.27 Тримесечие
#CSCO
06.06.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.38 Тримесечие
#CVX
27.04.2022 19.05.2022 10.06.2022 18.05.2022 1.42 Тримесечие
#DIS
04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 месеца
#EBAY
04.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 31.05.2022 0.22 Тримесечие
#F
07.04.2022 26.04.2022 01.06.2022 25.04.2022 0.10 Тримесечие
#FCX
22.09.2021 14.04.2022 02.05.2022 13.04.2022 0.15 Тримесечие
#FDX
14.06.2022 27.06.2022 11.07.2022 24.06.2022 1.15 Тримесечие
#GE
11.02.2022 08.03.2022 25.04.2022 07.03.2022 0.08 Тримесечие
#GILD
27.04.2022 15.06.2022 29.06.2022 14.06.2022 0.73 Тримесечие
#GS
13.04.2022 01.06.2022 29.06.2022 31.05.2022 2.00 Тримесечие
#HAL
19.05.2022 01.06.2022 22.06.2022 31.05.2022 0.12 Тримесечие
#HD
19.05.2022 02.06.2022 16.06.2022 01.06.2022 1.90 Тримесечие
#HON
25.04.2022 13.05.2022 03.06.2022 12.05.2022 0.98 Тримесечие
#HPQ
19.05.2022 08.06.2022 06.07.2022 07.06.2022 0.25 Тримесечие
#IBM
26.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 09.05.2022 1.65 Тримесечие
#INTC
13.04.2022 07.05.2022 01.06.2022 05.05.2022 0.365 Тримесечие
#IP
10.05.2022 27.05.2022 15.06.2022 26.05.2022 0.463 Тримесечие
#JNJ
19.04.2022 24.05.2022 27.06.2022 23.05.2022 1.13 Тримесечие
#JPM
15.06.2022 06.07.2022 31.07.2022 15.07.2022 1.00 Тримесечие
#KO
27.04.2022 15.06.2022 01.07.2022 14.06.2022 0.44 Тримесечие
#KHC
27.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 26.05.2022 0.4 Тримесечие
#MA
08.02.2022 08.04.2022 09.05.2022 07.04.2022 0.49 Тримесечие
#MCD
25.05.2022 06.06.2022 20.06.2022 03.06.2022 1.38 Тримесечие
#MDLZ
18.05.2022 30.06.2022 14.07.2022 29.06.2022 0.35 Тримесечие
#MGM
02.05.2022 10.06.2022 15.06.2022 09.06.2022 0.002 Тримесечие
#MMM
10.05.2022 20.05.2022 12.06.2022 19.05.2022 1.49 Тримесечие
#MO
19.05.2022 15.06.2022 11.07.2022 14.06.2022 0.90 Тримесечие
#MRK
24.05.2022 15.06.2022 08.07.2022 14.06.2022 0.69 Тримесечие
#MRVL
02.06.2022 08.07.2022 27.07.2022 07.07.2022 0.06 Тримесечие
#MS
14.04.2022 29.04.2022 13.05.2022 28.04.2022 0.70 Тримесечие
#MSFT
14.03.2022 19.05.2022 09.06.2022 18.05.2022 0.62 Тримесечие
#NKE
05.05.2022 06.06.2022 01.07.2022 03.06.2022 0.305 Тримесечие
#ORAN
10.05.2022 06.06.2022 24.06.2022 03.06.2022 0.328 Тримесечие
#ORCL
13.06.2022 12.07.2022 26.07.2022 11.07.2022 0.32 Тримесечие
#PBR
13.05.2022 25.05.2022 27.06.2022 24.05.2022 0,561 Неопределен
#PEP
03.05.2022 03.06.2022 30.06.2022 02.06.2022 1.15 Тримесечие
#PFE
28.04.2022 13.05.2022 10.06.2022 12.05.2022 0.40 Тримесечие
#PG
12.04.2022 22.04.2022 16.05.2022 21.04.2022 0.913 Тримесечие
#QCOM
01.04.2022 02.06.2022 23.06.2022 01.06.2022 0.75 Тримесечие
#QQQ
19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Тримесечие
#SBUX
15.03.2022 13.05.2022 27.05.2022 12.05.2022 0.49 Тримесечие
#SPY
24.12.2021 21.03.2022 29.04.2022 18.03.2022 1.366 Тримесечие
#T
25.03.2022 14.04.2022 02.05.2022 13.04.2022 0.278 Тримесечие
#TRI
03.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 23.03.2022 0.445 Тримесечие
#TRV
19.04.2022 10.06.2022 30.06.2022 09.06.2022 0.93 Тримесечие
#UBS
01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.162 Година
#UL
28.04.2022 20.05.2022 16.06.2022 19.05.2022 0.451 Тримесечие
#UPS
04.05.2022 16.05.2022 02.06.2022 13.05.2022 1.52 Тримесечие
#V
25.01.2022 11.02.2022 01.03.2022 10.02.2022 0.375 Тримесечие
#VZ
31.05.2022 08.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 0.64 Тримесечие
#WDC
13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Тримесечие
#WFC
24.04.2022 06.05.2022 01.06.2022 05.05.2022 0.25 Тримесечие
#WMT
17.02.2022 12.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 0.56 Тримесечие
#XOM
27.04.2022 13.05.2022 10.06.2022 12.05.2022 0.88 Тримесечие
Покажи още

При търговия с ДЗР, трябва да се има предвид корекцията на дивидента.

Сумата на корекцията на дивидента се добавя към салдото по сметката, в случай че сделка за покупка остане отворена на датата на дивидента (ex-dividend date).

Размерът на корекцията на дивидент се приспада от салдото по сметката, ако има открита сделка за продажба на датата на дивидента.

Таблицата по-долу съдържа следващите дати за изплащане на дивиденти за всеки инструмент за търговия на групата NYSE.

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.