empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

KC Middle = MA(Price, n, Type),

KC Upper = KC Middle + MA(ATR, n, Type) * Dev,

KC Lower = KC Middle - MA(ATR, n, Type) * Dev, където


Price - цената в текущия период (затваряне, отваряне, и т.н.);

ATR - Среден истински диапазон;

Dev - отклоняващ фактор.

Търговска употреба

Индикаторът на тренд Келтнер каналът има структура подобна на Bollinger Bands, Каналите на Дончиан, Сребърните Канали и други показатели, които работят с ценови екстремуми.

И двата сигнала - за продаване и за купуване в този индикатор са генерирани от цените, които се движат в рамките на канала за дълъг период от време и са пробили. Ето защо, най-подходящият момент за навлизане на пазара при пробив е ситуацията, при която тялото на свещта, която дава сигнал, напълно покрива горните или долните ленти на Келтнер канала. В този случай, търговецът може да избегне много фалшиви сигнали. Размерът и формата на тялото на свещта не са важни. Цялото тяло на свещта трябва да пресича канала.

Едно от условията за ефективна търговия с Келтнер канала, е да се използват по-високи времеви рамки. Броят на фалшивите сигнали в по-ниските времеви рамки се увеличава при пробив на лентите на канала. За да се премахне негативния ефект, се препоръчва да се използва технически индикатор над H1 времева рамка.

Важно изискване за Келтнер Канала е филтрирането на сигналите, генерирани по време на пробива на ценовия канал. В този контекст, индикаторът трябва да бъде старателно тестван, за да се избере най-добрият метод за филтриране. Въпреки това, един от най-добрите варианти е да го използвате с добре известен индикатор за силата на тенденцията, като ADX:

  • Търговецът трябва да купува, при сигнал за пробив на лентата на горния канал с ADX над нивото от 30;
  • Търговецът трябва да продава, при сигнал за пробив на долната лента на канала с ADX над нивото от 30.

Индиакторът Келтнер канал е по-малко ефективен, при определяне на момента на затваряне на позиции, така че е препоръчително търговецът да го използва като показател за отварянеto на позиции.

Келтнер Канал

InstaForex Келтнер канал параметри

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.