empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Force Index - FRC: descriere, reglare și aplicare

Indicatorul tehnic Indexul Puterii (Force Index, FRC) a fost proiectat de Alexander Elder şi măsoară puterea taurilor la fiecare creştere şi puterea urşilor la fiecare descreştere. El leagă elementele de bază a informaţiei peieţei: direcţia preţului, variaţia lui şi volumul tranzacţiilor. Indexul dat se utiizează în formă pură, cu toate acestea este mai bine de uniformizat cu ajutorul mediei mobile. Uniformizarea cu ajutorul mediei mobile scurte (autorul propune utilizarea a 2 perioade) ajută găsirea momentelor favorabile pentru deschiderea şi închiderea poziţiilor. În cazul în care uniformizarea se realizează cu ajutorul mediei mobile lungi (de exemplu de 13 perioade), atunci indicele depistează schimbarea tendinţei.

Este de dorit de cumpărat atunci cînd într-o tendinţă de creştere Force Index va avea o valoare negativă (va scădea sub linia zero);

Ridicîndu-se la un nou maxim, indicatorul dă de ştire că tendinţa continuă creşterea;

Semnalul de a vinde vine atunci cînd, în timpul unei tendinţe descendente Force Index devine pozitiv;

Atingînd un nou minim , Indicatorul Puterii indică puterea urşilor şi continuarea tendinţei de descreştere;

Dacă schimbările de preţ nu sunt susţinute de schimbări corespunzătoare în volum, atunci Force Index ramîne la acelaşi nivel, ceea ce vă avertizează că tendinţa curînd se va schimba.

Calculul

Puterea fiecărei mişcări a pieţei este determinată de tendinţa sa, ampoarea şi volumul. În cazul în care preţul de închidere al barei curente este mai sus decît la cea precedentă, atunci puterea este pozitivă. În cazul în care preţul actual de închidere este mai mic decît cel precedent, atunci puterea este negativă. Cu cît diferenţa între preţuri este mai mare cu atît este mai mare puterea. Cu cît este mai mare volumul tranzacţiilor, cu atît este mai mare puterea.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Unde:

FORCE INDEX (i) - Indexul Puterii barei curente;

VOLUME (i) - volumul barei curente;

MA (ApPRICE, N, i) - orice medie mobilă a barei curente pentru N perioade: simplă, expomemţială, ponderată sau uniformizată;

ApPRICE - preţul aplicat;

N - perioada de uniformizare;

MA (ApPRICE, N, i-1) - orice medie mobilă a barei precedente.

   Înapoi la lista de indicatori   
Înapoi la lista de indicatori
Take the first step towards your goal
Open account
You are now leaving www.instaforex.eu, a website operated by INSTANT TRADING EU LTD
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.