empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Видове сметки
ИнстаФорекс предлага пет вида сметки, всяка от които представлява универсален инструмент за търговия, който отваря широк път към света на финансовите пазари. Широка гама от оферти и условия за търговия могат да отговорят на нуждите на всеки търговец.
ECN ВИП
ECN
Стандарт
OYS
ECN Про
ECN
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
2,000 EUR
raw
0.04%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Поддръжка 24/6
Безплатен VPS сървър
ECN ПРО
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
raw
0.025%
0.025%
0.025%
0.0050%
0.03%
0%
0.10%
0.01 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Поддръжка 24/6
Безплатен VPS сървър
ECN ВИП
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
raw
0.01%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.10%
0.1 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Без такси за теглене[6]
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
Безплатен VPS сървър
ECN
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD
500 EUR
0.12
x
x
1.1
1
1.2
0.10%
0.01 лотове
260+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Поддръжка 24/6
ФорексКопи
ECN ПРО
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD
5,000 EUR
0.07
x
x
0.6
0.8
0.8
0.10%
0.01 лотове
260+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
ФорексКопи
Безплатен VPS сървър
ECN ВИП
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD
20,000 EUR
0.05
x
x
0.4
0.5
0.5
0.10%
0.1 лотове
260+
Пазарно изпълнение
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Без такси за теглене[6]
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
ФорексКопи
Безплатен VPS сървър
Standard
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 лотове
220+
Незабавно изпълнение
Eurica
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 лотове
220+
Незабавно изпълнение
OYS
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
USD
10,000 USD
raw
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.1 лотове
ДЗР и акции
Пазарно изпълнение
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Без такси за теглене[6]
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
ФорексКопи[8]
Безплатен VPS сървър
Депозитна валута
Минимален депозит
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Минимална такса[3]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
Плаващи спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Без такси за теглене[6]
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
ФорексКопи
Безплатен VPS сървър
ECN
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
2,000 EUR
raw
0.04%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
ECN ПРО
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
raw
0.025%
0.025%
0.025%
0.0050%
0.03%
0%
0.10%
0.01 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
ECN ВИП
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
raw
0.01%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.10%
0.1 лотове
1000+
Пазарно изпълнение
ECN
EUR, USD
500 EUR
0.12
x
x
1.1
1
1.2
0.10%
0.01 лотове
260+
Пазарно изпълнение
ECN ПРО
EUR, USD
5,000 EUR
0.07
x
x
0.6
0.8
0.8
0.10%
0.01 лотове
260+
Пазарно изпълнение
ECN ВИП
EUR, USD
20,000 EUR
0.05
x
x
0.4
0.5
0.5
0.10%
0.1 лотове
260+
Пазарно изпълнение
Standard
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 лотове
220+
Незабавно изпълнение
Eurica
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 лотове
220+
Незабавно изпълнение
OYS
USD
10,000 USD
raw
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.1 лотове
ДЗР и акции
Пазарно изпълнение
[8]
[1] - За повече подробности относно разходите и таксите, моля отидете тук
[2] - За сметки в OYS минималната такса се отнася до такса върху печалбата (таксите, които се плащат на Компания за печеливши отворени позиции или/и печеливши затворени позиции от сумата на инвестициите в сметките в OYS). Размерът на таксата за печалба зависи от размера на инвестицията:>$100 000 - 25%; $40 000 - 99 999 - 30%; $20 000 - 39 999 - 40%; $10 000 - 19 999 - 50%. За повече информация прочетете съответния проспект.
[3] - За депозити над 10 000 долара може да се установи минималната сделка в размер на 0,1 лота (0,1 долара на пипс). За депозити над 100 000 долара може да се установи минималната сделка в размер на 1 лот (1 долар на пипс).
[4] - Максималният размер на сделката с ДЗР е 100 лота. Възможно е обаче да имате неограничен брой сделки.
[5] - За повече подробности относно пазара и незабавното изпълнение, моля, отидете тук.
[6] - Компанията покрива комисиони за теглене, ако сума на транзакция е над 5000 EUR или еквивалент в друга валута. Максималният брой тегления без такса на месец е 3.
[8] - Действителната информация за суаповете и спредовете е достъпна тук. Компанията начислява тримесечна такса само за печеливши сделки. Таксата се изчислява въз основа на стойността на актива в 23:59 ч. в последния ден от тримесечието. Начислените тримесечни такси могат да намалят печалбите или дори да причинят загуби. В случай, че размерът на таксата за предходните тримесечия надвишава текущите тримесечни такси, тогава няма да се начисляват допълнителни тримесечни такси, докато инвестицията отново не бъде печеливша в деня на изчислението за тримесечието. Ако общата дължима такса е по-голяма от комисионата, начислена върху реализираната печалба, което е печалбата, фиксирана при затваряне на всички позиции, тогава таксата върху реализираната печалба не се начислява.
[9] - Сметките в OYS са предназначени САМО за услугата OYS Портфолиа. Услугата OYS Портфолиа е услуга на Компанията, позволяваща на търговците да инвестират собствени средства във финансовите активи, събрани в Портфолиа, които се управляват от специалистите на Компанията. Услугата OYS Портфолиа се основава на механизма на услугата ФорексКопи и се предлага САМО в рамките на системата ФорексКопи.

Маржинът за заключване на позиция, т.е. процентът от общия депозит, необходим за поддържане на противоположните позиции, е 25%.
Нивото на стоп-аут, т.е. нивото, при което вашите позиции могат да бъдат принудително затворени, е 50%.
Маржин кол се издава веднага щом собственият ви капитал достигне 100% от маржина. Когато се абонирате за Портфолио OYS SP500 (100%) с ливъридж, маржин кол се издава в момента на отваряне на позиции.
Максималният ливъридж за клиенти на дребно е 1:30, а за професионални търговци е до 1:500
[7] - Суровите спредове и суапове означават спредове и суапове, както те са от страна на доставчика на ликвидност, без надценки.
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.