empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Видове сметки
ИнстаФорекс предлага пет вида сметки, всяка от които представлява универсален инструмент за търговия, който отваря широк път към света на финансовите пазари. Широка гама от оферти и условия за търговия могат да отговорят на нуждите на всеки търговец.
ECN ВИП
ECN
Стандарт
OYS
ECN Про
 • ECN/ECN Скалпиране
  Плаващи спредове
  Без търговски комисиони
  Пазарно изпълнение
  Без такси за депозит
  Поддръжка 24/6
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD
  500 EUR
  1.2
  0
  0.01 лотове
  10 000 лотове
  260+
  Пазарно изпълнение
 • ECN ПРО
  Плаващи спредове
  Без търговски комисиони
  Ултра ниски спредове
  Пазарно изпълнение
  Без такси за депозит
  Без такси за теглене[6]
  Личен акаунт мениджър
  Поддръжка 24/6
  Безплатен VPS сървър
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD
  5,000 EUR
  0.8
  0
  0.01 лотове
  10 000 лотове
  260+
  Пазарно изпълнение
 • ECN ВИП
  Плаващи спредове
  Без търговски комисиони
  Ултра ниски спредове
  Пазарно изпълнение
  Без такси за депозит
  Без такси за теглене[6]
  Личен акаунт мениджър
  Поддръжка 24/6
  Безплатен VPS сървър
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD
  20,000 EUR
  0.5
  0
  0.01 лотове
  неограничен
  260+
  Пазарно изпълнение
 • OYS
  Ниски търговски разходи[8]
  Пазарно изпълнение
  Без такси за депозит
  Без такси за теглене[6]
  Личен акаунт мениджър
  Поддръжка 24/6
  ФорексКопи[9]
  Безплатен VPS сървър
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD
  10,000 EUR
  Сурови спредове[7]
  25% на печалбата
  зависи от инструмента
  неограничен
  ДЗР и акции
  Пазарно изпълнение
 • Standard
  Фиксирани спредове
  Поддръжка 24/6
  ФорексКопи
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD, GBP
  100 EUR
  2
  0
  0.01 лотове
  10 000 лотове
  250+
  Незабавно изпълнение
 • Eurica
  Фиксирани спредове
  Поддръжка 24/6
  ФорексКопи
  Депозитна валута
  Минимален депозит
  Минимален спред[1]
  Минимална такса[2]
  Минимална такса[3]
  Максимална сделка[4]
  Инструменти за търговия
  Изпълнение на поръчка[5]
  EUR, USD, GBP
  100 EUR
  0
  0.02%
  0.01 лотове
  10 000 лотове
  250+
  Незабавно изпълнение
Депозитна валута
Минимален депозит
Минимален спред[1]
Минимална такса[2]
Минимална такса[3]
Максимална сделка[4]
Инструменти за търговия
Изпълнение на поръчка[5]
Плаващи спредове
Фиксирани спредове
Без търговски комисиони
Ултра ниски спредове
Пазарно изпълнение
Без такси за депозит
Без такси за теглене[6]
Личен акаунт мениджър
Поддръжка 24/6
ФорексКопи
Безплатен VPS сървър
ECN/ECN Скалпиране
EUR, USD
500 EUR
1.2
0
0.01 лотове
10 000 лотове
260+
Пазарно изпълнение
ECN ПРО
EUR, USD
5,000 EUR
0.8
0
0.01 лотове
10 000 лотове
260+
Пазарно изпълнение
ECN ВИП
EUR, USD
20,000 EUR
0.5
0
0.01 лотове
неограничен
260+
Пазарно изпълнение
OYS
EUR, USD
10,000 EUR
Сурови спредове[7]
25% на печалбата
зависи от инструмента
неограничен
ДЗР и акции
Пазарно изпълнение
Ниски търговски разходи[8]
[9]
Standard
EUR, USD, GBP
100 EUR
2
0
0.01 лотове
10 000 лотове
250+
Незабавно изпълнение
Eurica
EUR, USD, GBP
100 EUR
0
0.02%
0.01 лотове
10 000 лотове
250+
Незабавно изпълнение
[1] - За повече подробности относно разходите и таксите, моля отидете тук
[2] - За сметки в OYS минималната такса се отнася до такса върху печалбата (таксите, които се плащат на Компания за печеливши отворени позиции или/и печеливши затворени позиции от сумата на инвестициите в сметките в OYS). Размерът на таксата за печалба зависи от размера на инвестицията:>$100 000 - 25%; $40 000 - 99 999 - 30%; $20 000 - 39 999 - 40%; $10 000 - 19 999 - 50%. За повече информация прочетете съответния проспект.
[3] - За депозити над 10 000 долара може да се установи минималната сделка в размер на 0,1 лота (0,1 долара на пипс). За депозити над 100 000 долара може да се установи минималната сделка в размер на 1 лот (1 долар на пипс).
[4] - Максималният размер на сделката с ДЗР е 100 лота. Възможно е обаче да имате неограничен брой сделки.
[5] - За повече подробности относно пазара и незабавното изпълнение, моля, отидете тук.
[6] - Компанията покрива комисиони за теглене, ако сума на транзакция е над 5000 EUR или еквивалент в друга валута. Максималният брой тегления без такса на месец е 3.
[7] - Суровите спредове и суапове означават спредове и суапове, както те са от страна на доставчика на ликвидност, без надценки.
[8] - Действителната информация за суаповете и спредовете е достъпна тук. Компанията начислява тримесечна такса само за печеливши сделки. Таксата се изчислява въз основа на стойността на актива в 23:59 ч. в последния ден от тримесечието. Начислените тримесечни такси могат да намалят печалбите или дори да причинят загуби. В случай, че размерът на таксата за предходните тримесечия надвишава текущите тримесечни такси, тогава няма да се начисляват допълнителни тримесечни такси, докато инвестицията отново не бъде печеливша в деня на изчислението за тримесечието. Ако общата дължима такса е по-голяма от комисионата, начислена върху реализираната печалба, което е печалбата, фиксирана при затваряне на всички позиции, тогава таксата върху реализираната печалба не се начислява.
[9] - Сметките в OYS са предназначени САМО за услугата OYS Портфолиа. Услугата OYS Портфолиа е услуга на Компанията, позволяваща на търговците да инвестират собствени средства във финансовите активи, събрани в Портфолиа, които се управляват от специалистите на Компанията. Услугата OYS Портфолиа се основава на механизма на услугата ФорексКопи и се предлага САМО в рамките на системата ФорексКопи.

Маржинът за заключване на позиция, т.е. процентът от общия депозит, необходим за поддържане на противоположните позиции, е 25%.
Нивото на стоп-аут, т.е. нивото, при което вашите позиции могат да бъдат принудително затворени, е 50%.
Маржин кол се издава веднага щом собственият ви капитал достигне 100% от маржина. Когато се абонирате за Портфолио OYS SP500 (100%) с ливъридж, маржин кол се издава в момента на отваряне на позиции.
Максималният ливъридж за клиенти на дребно е 1:30, а за професионални търговци е до 1:500
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.