empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Какво е ИнстаФорекс?

ИнстаФорекс е регистрирана търговска марка.

ИнстаФорекс е световна марка, която е представена в много страни. По отношение на Европейския съюз Instant Trading EU Ltd оперира с марката ИнстаФорекс чрез своя уебсайт instaforex.eu. Той се регулира от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC). Други компании могат да експлоатират ИнстаФорекс под тяхна юрисдикция, като използват други уебсайтове.

От тази гледна точка ИнстаФорекс е представена като група компании, обединени под марката „ИнстаФорекс”.

Какви разпоредби спазва ИнстаФорекс?

Като член на марката ИнстаФорекс, Instant Trading EU Ltd действа в съответствие със Закон L. 87(I)/2017, който предвижда инвестиционните услуги, упражняването на инвестиционни дейности, работата на регулирани пазари и други свързани въпроси; Директива 2014/65/ЕС за пазарите на финансови инструменти (MiFID II); Регламент за пазарите на финансови инструменти 600/2014 (MiFIR); Законите за предотвратяване и противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, както и други регламенти, директиви, циркуляри, ръководни принципи, решения, издавани от време на време от CySEC и всеки друг регулаторен орган.

Какви услуги предоставя ИнстаФорекс и за кого са предназначени?

Instant Trading EU LTD предоставя следните услуги:
- Търговия с ДЗР с обширния списък от инструменти: валути, индекси, акции, фючърси, стоки.
- Управление на портфейл
- Инвестиционни проучвания и финансов анализ
Можете да станете наш клиент и да започнете да търгувате като търговец на дребно и професионален търговец, действащ като физическо или юридическо лице, което инициира сделки самостоятелно.
Пълният списък на услугите и продуктите, предоставяни от ИнстаФорекс е тук на Уебсайта.

Това, което не правим?
Ние не предоставяме инвестиционни съвети на нашите клиенти за покупка или продажба на определен ДЗР. Съдържанието на уебсайта не трябва да се тълкува като оферта или искане за продажба или покупка. Ние не поемаме отговорност за понесени загуби в резултат на инвестиционни съвети, получени другаде.

Ограничаване на отговорност по отношение на съдържанието на Уебсайта

InstaForex may, from time to time and at its discretion, publish news, market commentary, market analysis and other information of that kind on the Website. This information is provided solely to enable the clients to make their own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions. We give no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related transaction;

The Website may provide content, services and/or links to other companies or co-branded websites, controlled and offered exclusively by those companies or co-branded websites, which are provided only as a convenience to the clients. Any such information is being forwarded to the clients without limitation, amendments and without going through any method of processing, analysis and editing on behalf of Instant Trading EU Ltd. This information should not be construed as containing investment advice or recommendation of the Instant Trading EU Ltd. We neither explicitly nor implicitly endorse or approve any products, content, information or services offered by any other companies or co-branded websites. We do not guarantee the accuracy, suitability, completeness or practicality of such information and/or services. Information and/or services provided by other companies or co-branded websites are made available for information purposes only. We bear no responsibility for any damage or losses that you might suffer as a result of using other companies or co-branded websites information, services and/or software, including but not limited to the damages incurred through a website and/or software that is maliciously corrupted or contains viruses.

The TP firm’s failure may be administered under Cyprus jurisdiction.

Няма публична оферта

Цялата информация на Уебсайта по никакъв начин не трябва да се счита за публична оферта или какъвто и да е вид споразумение. За да получават услуги на Instant Trading EU Ltd и да използват неговите продукти, всички потенциални клиенти трябва да се съгласят с Общите условия първо.

Авторско право

Авторските права и другите права на интелектуална собственост по отношение на съдържанието на уебсайта принадлежат на Instant Trading EU Ltd.

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.