Facebook
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Какво е ИнстаФорекс?

ИнстаФорекс е регистрирана търговска марка.

ИнстаФорекс е световна марка, която е представена в много страни. По отношение на Европейския съюз Instant Trading EU Ltd оперира с марката ИнстаФорекс чрез своя уебсайт instaforex.eu. Той се регулира от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC). Други компании могат да експлоатират ИнстаФорекс под тяхна юрисдикция, като използват други уебсайтове.

От тази гледна точка ИнстаФорекс е представена като група компании, обединени под марката „ИнстаФорекс”.

Какви разпоредби спазва ИнстаФорекс?

Като член на марката ИнстаФорекс, Instant Trading EU Ltd действа в съответствие със Закон L. 87(I)/2017, който предвижда инвестиционните услуги, упражняването на инвестиционни дейности, работата на регулирани пазари и други свързани въпроси; Директива 2014/65/ЕС за пазарите на финансови инструменти (MiFID II); Регламент за пазарите на финансови инструменти 600/2014 (MiFIR); Законите за предотвратяване и противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, както и други регламенти, директиви, циркуляри, ръководни принципи, решения, издавани от време на време от CySEC и всеки друг регулаторен орган.

Какви услуги предоставя ИнстаФорекс и за кого са предназначени?

Instant Trading EU LTD предоставя следните услуги:
- Търговия с ДЗР с обширния списък от инструменти: валути, индекси, акции, фючърси, стоки.
- Управление на портфейл
- Инвестиционни проучвания и финансов анализ
Можете да станете наш клиент и да започнете да търгувате като търговец на дребно и професионален търговец, действащ като физическо или юридическо лице, което инициира сделки самостоятелно.
Пълният списък на услугите и продуктите, предоставяни от ИнстаФорекс е тук на Уебсайта.

Това, което не правим?
Ние не предоставяме инвестиционни съвети на нашите клиенти за покупка или продажба на определен ДЗР. Съдържанието на уебсайта не трябва да се тълкува като оферта или искане за продажба или покупка. Ние не поемаме отговорност за понесени загуби в резултат на инвестиционни съвети, получени другаде.

Ограничаване на отговорност по отношение на съдържанието на Уебсайта

ИнстаФорекс може от време на време и по свое усмотрение да публикува на уебсайта новини, коментари за пазара, анализ на пазара и друга информация от този вид. Тази информация се предоставя единствено за да даде възможност на клиентите да вземат собствени инвестиционни решения и не се състои от инвестиционни съвети или нежелани финансови промоции. Не предоставяме никакво представителство, поръчителство или гаранция по отношение на точността, правилността или пълнотата на тази информация или по отношение на данъчните или правните последици от всяка свързана транзакция;

Уебсайтът може да предоставя съдържание, услуги и/или линкове към други компании или кобрандирани уебсайтове, контролирани и предлагани изключително от тези компании или кобрандирани уебсайтове, които се предоставят само като удобство за клиентите. Всяка такава информация се препраща на клиентите без ограничение, изменения и без да преминава през какъвто и да е метод на обработка, анализ и редактиране от името на Instant Trading EU Ltd. Тази информация не трябва да се тълкува като съдържаща инвестиционни съвети или препоръки на Instant Trading EU Ltd. Ние нито изрично, нито косвено подкрепяме, нито одобряваме продукти, съдържание, информация или услуги, предлагани от други компании или уебсайтове, които са кобрандирани. Ние не гарантираме точността, пригодността, пълнотата или практичността на такава информация и/или услуги. Информацията и/или услугите, предоставяни от други компании или кобрандирани уебсайтове, се предоставят само за информационни цели. Ние не носим отговорност за евентуални щети или загуби, които бихте могли да понесете в резултат на използване на информация, услуги и/или софтуер на други компании или кобрандирани уебсайтове, включително, но не само, за щетите, причинени чрез уебсайт и/или софтуер, който е злонамерено повреден или съдържа вируси.

Няма публична оферта

Цялата информация на Уебсайта по никакъв начин не трябва да се счита за публична оферта или какъвто и да е вид споразумение. За да получават услуги на Instant Trading EU Ltd и да използват неговите продукти, всички потенциални клиенти трябва да се съгласят с Общите условия първо.

Авторско право

Авторските права и другите права на интелектуална собственост по отношение на съдържанието на уебсайта принадлежат на Instant Trading EU Ltd.

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.