empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Ние гарантираме,...
че процесът на верификация е бърз и лесен за вас. Всичко, което трябва да направите, е да попълните Въпросника и да качите Доказателство за самоличност и Доказателство за адрес. Вашите лични данни остават в безопасност и защитени срещу неоторизиран достъп.
Изисквания за качените документи
Сканираното копие или снимка трябва да са:
colour
цветни
glasses
ясни и четими
enlarge
в пълен размер(всички ръбове и ъгли трябва да се виждат)
shield
с високо качество
Документи за Доказателство за самоличност:

Направете снимка на документа или г сканирайте. Ако качвате паспорт, моля, уверете се, че и двете вътрешни страници са предоставени на една и съща снимка или сканирано копие.

Ако качвате лична карта или шофьорска книжка, моля, уверете се, че са предоставени и двете страни на документа.

Името в профила ви трябва да съвпада с името в документа ви за Доказателство за самоличност.

Документите трябва да са валидни (да не са изтекли).

Документи за Доказателство за адрес:

Името в потребителския ви профил трябва да съвпада с името в документа ви за Доказателство за адрес.

Документът, потвърждаващ адреса, трябва да бъде издаден през последните 6 месеца.

Пощенски кутии не се приемат.

Разрешени типове файлове: png, jpeg, jpg, gif и pdf.
Размерът на файла не трябва да надвишава 10 MB.
Следвайте тези прости стъпки, за да качите вашите документи
loader
Често задавани въпроси
 • Какви други документи освен паспорт мога да представя за верификация?
  Приемаме също следните документи:
  • Национален документ за самоличност (ID) (трябва да се предоставят лицева и задна страна)
  • Шофьорска книжка (трябва да се предоставят предната и задната страна)
 • Какъв документ може да се използва като Доказателство за адрес?
  Приемаме следните документи:
  • сметки за комунални услуги (електричество, газ, вода и канализация) или сметки за стационарни телефонни и широколентови интернет услуги
  • извлечение от банка/кредитна карта
  • справочно писмо от банка
  • удостоверение за местожителство/удостоверение за местоживеене (не написано на ръка)
  • сметка за местни данъци и такси
 • Как да кача документите си?
  Можете да качите документите си в секцията Профил на Клиентската зона или да ги изпратите по имейл на verification@instaforex.eu.
 • Къде да попълня Въпросника?
  Можете да попълните онлайн Въпросника в раздела Профил на Клиентската зона.
 • Колко време отнема да верифицирам акаунта си?
  Верификацията на акаунта може да отнеме от 2 до 72 работни часа (в зависимост от това дали качените документи отговарят на посочените изисквания).
 • Какво се случва, ако акаунтът ми не бъде напълно верифициран?
  Ще имате ограничен достъп до нашите услуги.
 • Мога ли да търгувам с реални средства, ако верификацията на профила ми не е завършена?
  Можете да търгувате по реална сметка, като се има предвид, че вашият документ за Доказателство на самоличност е одобрен и сте преминали онлайн Въпросника. Трябва да завършите верификацията в рамките на 14 дни от момента на първото депозиране, като предоставите и Доказателство за адрес. В противен случай търговията по Вашите сметки ще бъде спряна, а оставащото салдо ще Ви бъде върнато на 15-ия ден от момента на регистрацията.
 • Ами ако някои от документите ми изтекат?
  Ще ви помолим да предоставите актуализираните документи възможно най-скоро, за да избегнете смущения в търговията. Преди изтичането на срока на документа ще ви изпратим напомняне на имейл адреса, който сте посочили при регистрацията.
 • Какви документи трябва да предоставя, ако искам да регистрирам акаунт на името на юридическо лице?
  В случай, че акаунтът е регистриран на името на юридическо лице, ще трябва да получим следното заверено истинско копие на оригиналните документи:
  1. Удостоверение за учредяване и удостоверение за добро състояние на юридическото лице;
  2. Удостоверение за седалище;
  3. Сертификат за директори и секретар;
  4. Сертификат за регистрирани акционери в случай на частни компании и публични компании, които не са регистрирани на регулиран пазар в държава от Европейското икономическо пространство или трета държава с еквивалентни изисквания за разкриване и прозрачност ;
  5. Меморандум и устав на юридическото лице;
  6. Решение на съвета на директорите на юридическото лице за откриване на сметката и предоставяне на правомощия на тези, които ще я управляват.;
  7. В случаите, когато регистрираните акционери действат като номинирани на бенефициентите, копие от доверителния акт/споразумение, сключено между номинирания акционер и бенефициерния собственик, по силата на който регистрацията на акциите на името на номинирания акционер от името на бенефициерът е договорен;
  8. Документи и данни за проверка на самоличността на лицата, които са упълномощени от юридическото лице да управляват сметката, както и регистрираните акционери и действителни собственици на юридическото лице.
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.