Открийте сметка
карта на сайта
Български Čeština English Français Deutsch Italiano Polski Português Română Русский Slovenský Español Nederlands

ИнстаФорекс Клиентска зона

 • Лични настройки
 • Достъп до всички услуги на ИнстаФорекс
 • Подробни статистически данни и отчети за търговията
 • Пълен набор от финансови транзакции
 • Система за управление на няколко профила
 • Максимална защита на данните

ИнстаФорекс Партньорска зона

 • Пълна информация за клиентите и комисионите
 • Графична статистика за профили и кликвания
 • Инструменти за уеб администратори
 • Готови уеб решения и широка гама от банери
 • Високо ниво на защита на данните
 • Новини на компанията, RSS поток, и форекс информатори
Регистриран акаунт
cabinet icon

ИнстаФорекс – винаги в челните редове! Отворете сметка за търговия и станете част от екипа на ИнстаФорекс Лопре!

Историята на успеха на отбора начело с Але Лопре може да стане вашата история на успеха! Търгувайте уверено и се насочете към лидерство като обикновен участник в Рали Дакар и победител в Ралито на Пътя на коприната с ИнстаФорекс Лопре отбора и спечелете!

Присъединете се и спечелете с ИнстаФорекс!

Незабавно отваряне на акаунт

Регистрацията не е налице за лица, които не са граждани на ЕС. Моля, преминете към уебсайта на другия член на групата ИнстаФорекс.
toolbar icon

Платформа за търговия

За мобилни устройства

For trading via browser

Основни изисквания за качените документи

1. Сканираното копие трябва да е валидно ясно и цветно.

2. Не се допускат очевидни изтривания, допълнения, надрасквания или други неоторизирани манипулации.

3. Снимката трябва да е с високо качество.

4. Името/ната и адресът в заявлението ви за акаунт трябва да бъдат идентични на този/тези в документа/ите.

5. Представеният документ за POR трябва да бъде издаден в рамките на последните 6 месеца.

6. В случай че акаунтът е регистриран на името на юридическо лице, ще трябва да получим следното заверено копие на оригиналните документи:

 • Удостоверение за регистрация и удостоверение за добро състояние на юридическото лице;
 • Удостоверение за седалище;
 • Удостоверение за директори и секретар;
 • Удостоверение за регистрирани акционери в случай на частни компании и публични дружества, които не са регистрирани на регулиран пазар на държава от Европейско икономическо пространство или трета страна с еквивалентни изисквания за разкриване и прозрачност;
 • Меморандум и устав на юридическото лице;
 • Решение на съвета на директорите на юридическото лице за откриване на акаунта и предоставяне на правомощия на тези, които ще го управляват;
 • В случаите, когато регистрираните акционери действат като довереници на бенефициентите, копие от пълномощно/споразумение, сключено между акционера-довереник и бенефициента, по силата на което регистрацията на акциите на името на акционера-довереник от името на бенефициента е договорена; и;
 • Документи и данни за верификация на самоличността на лицата, които са упълномощени от юридическото лице да управляват сметката, както и на регистрираните акционери и бенефициенти на юридическото лице.

7. Приетите типове файлове са .png, .jpeg, .jpg, .gif и .pdf. Размерът на файла не трябва да надвишава 10 MB.Страна

Доказателство за самоличност Доказателство за адрес

Австрия

 • Паспорт
 • Лична карта
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Белгия

 • Лична карта (Carte d`identité)
 • Паспорт (Passeport)
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Permis de conduire)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

България

 • Лична карта (Лична карта)
 • Паспорт (Паспорт)
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Свидетелство за управление на МПС)
 • Морски паспорт (Моряшки паспорт за български граждани)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Германия

 • Лична карта (Personalausweis)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Гърция

 • Лична карта
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Дания

 • Паспорт
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Естония

 • Паспорт (Pass)
 • Лична карта (Isikutunnistus)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Ирландия

 • Ирландска паспортна карта
 • Паспорт
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Испания

 • Лична карта (Documento Nacional de Identidad)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Италия

 • Лична карта (Carta d`Identità Elettronica)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Кипър

 • Паспорт
 • Лична карта
 • Шофьорска книжка
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Латвия

 • Паспорт (Pase)
 • Морски паспорт (Jūrnieka grāmatiņa)
 • Лична карта (Identitātes karte)
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Vadītāja apliecība)
 • Разрешение за пребиваване (Uzturēšanās atļauja)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Литва

 • Паспорт (Pasas)
 • Лична карта (Asmens tapatybės kortelė)
 • Морски паспорт (Jūrininko knygelė)
 • Разрешение за пребиваване (Leidimas gyventi)
 • Регистрационна карта (Užsieniečio registracijos pažymėjimas)
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Vairuotojo pažymėjimas)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Обединено кралство

 • Паспорт
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Полша

 • Лична карта (Dowód osobisty)
 • Паспорт
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Prawo jazdy)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Португалия

 • Национална лична карта (Bilhete de Identidada)
 • Гражданска карта (Cartão de Cidadão)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Румъния

 • Лична карта (Carte de identitate)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Словакия

 • Лична карта (Občiansky preuzkaz)
 • Паспорт (Cestovný pas)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Словения

 • Паспорт (Potna listina)
 • Лична карта (Osebna izkaznica)
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или (Vozniško dovoljenje)
 • Биометрично разрешение за пребиваване (Biometrično dovoljenje za prebivanje)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Унгария

 • Паспорт (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG)
 • Лична карта
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Финландия

 • Паспорт
 • Лична карта
 • Нова шофьорска книжка, която е влязла в сила след януари 2013 г.
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Франция

 • Лична карта
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Чешка република

 • Паспорт (Cestovní pas)
 • Лична карта (Občanský průkaz)
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка

Швеция

 • Лична карта (Nationellt identitetskort)
 • Паспорт
 • Доказателство за адрес (моля, уверете се, че документът е издаден в рамките на последните 6 месеца):
 • Сметка за комунални услуги като ток, газ, вода, канализация, стационарна телефония или фиксиран широколентов интернет или
 • Извлечение на банкова/кредитна карта или
 • Справочно писмо от банката (подписано и подпечатано от упълномощено лице на банката) или
 • Официално удостоверение за пребиваване/книга за пребиваване (не написано на ръка) или
 • Местна данъчна сметка
Страна Доказателство за самоличност Доказателство за адрес

Страна:

Доказателство за самоличност:

Доказателство за адрес:

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Затваряне
Widget calback
Our specialist
will call you back
Preferred Type of Connection
Заявка за връщане на обаждане беше получена.
Нашите специалисти ще се свържат с вас възможно най-скоро.
Настъпи грешка.
Моля, опитайте отново по-късно.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.