empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Форекс е международния междубанков валутен пазар. Търговията на Форекс предполага закупуване или продажба на валути. Поради постоянно променящите се котировки, закупуването на валута на по-ниска цена и продажбата и на по-висока такава носи печалби (например: ако коректно сте интерпретирали новините).


Участниците на Форекс пазара са: банки (централни и търговски), пенсионни фондове, застрахователни компании, брокери, дилъри и частни инвеститори. Поради големия брой на участниците и търгуваните обеми, повечето сделки се извършват за няколко секунди.


За търговията на Форекс пазара не е нужен голям капитал, тъй като брокерите дават заем - левъридж. Размера на лоста е равен на стотици пъти размера на депозита. Това означава, че трейдъра (участникът на Форекс пазара) стъпва на пазара със сима надхвърляща стотици пъти размера на депозита му.


Сделките на Форекс се състоят от 2 части. Първо: трейдъра открива позиция с определена валутна двойка. Второ: закрива позицията с двойката. Сделките на Форекс пазара се затварят автоматично в рамките на секунди. Въпреки това, дори и големи по размер сделки не могат да окажат значителен ефект на цената.


Откриването на позиции при търговията на Форекс е процес на изискване на една валута от брокера в замяна на друга. Цената на базовата валута в двойката се нарича котировка и се означава във валутни единици. Цената има две изражения: Купува - цената на базовата валута продадена за друга в която се котира и Продава - цената на която се купува. Разликата между тях се нарича спред (това е основния източник на доходи за брокерите). Пункт е минималното ценово изменение което се приема. Информация за котировките винаги е достъпна за работещите на Форекс пазара.


Форекс търговията се провежда по три начина. Тези методи включват няколко стратегии за търговия. Трейдърите с повече опит на Форекс разработват свои собствени стратегии. Има някои утвърдени и наистина печеливши стратегии:


- Дневната търговия (краткосрочна търговия). При този стил се откриват краткосрочни сделки в рамките на 1-2 минутен период до няколко часа. Тези сделки обикновено се закриват в същия ден и почти никога не се прехвърлят за следващия.


- Търговия по новини. Трейдърите които използват този тип търговия могат винаги да разчитат на стабилни печалби правейки правилни анализи на публикуваните новини. В същото време грешна интерпретация на новините и позиция могат да се превърнат в сериозна загуба.


- Средносрочна търговия. Според този стил търговия се откриват дългосрочни сделки (от 1-2 дни до 1-2 месеца). Получаването на големи печалби следвайки тази стратегия е възможно в случай, че позицията остане открита за не по-малко от няколко дни. Солиден капитал се изисква за покритие на тези сделки.


- Техническия анализ на Форекс пазара представлява възможността да се прецени и да се направи анализ на различни графики (бар, японски свещи, линейни) на валутните двойки. Това дава възможност за прогнозиране на колебанията на валутните двойки.


- Търговията с цел лихви дава възможност да се печели от натрупването на суап по позициите.


Използвайки този стил за търговия, сделките на трейдъра остават открити за дълъг период от време (от 2-3 месеца до 1 година и повече). Този вид търговия изисква голям капитал. Изчаква се сделката да стане печеливша за да не се понасят загуби от ценовите изменения.


Едно от предимствата на Форекс търогивята се изразява в това, че работи 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата (от Понеделник до Петък). Затова без значение от разликите във времевите зони и местоположението, можете да търгувате. Тази възможност се предоставя от световните финансови центрове, управлявани от централните банки заедно с международните банки.


Основните се намират в: Ню Йорк, Лондон, Токио, Париж, Люксембург, Сингапур и Австрия. Те позволяват да се поддържа ликвидността на Форекс търогивята през цялото денонощие.


Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.