Facebook
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Категоризация като Професионален клиент

Разширените условия за търговия, търговските инструменти и услуги са достъпни за Професионалните клиенти на ИнстаФорекс.
Заявете промяна на статуса
Регистрирайте лична сметка
Изтегляне на платформата за търговия
Методи за депозиране/теглене на средства

Професионалните клиенти са търговци, които имат съответен опит и знания, за да вземат самостоятелно инвестиционни решения и точно да оценят рисковете, които тези решения включват. Категоризацията като Професионален клиент ви дава:

Ливъридж до 1:500
Политика за най-добро изпълнение
ВИП обслужване на клиенти
По-широк достъп до инструменти за търговия

Квалифицирате ли се като Професионален клиент?


За да заявите категорията Професионален клиент, трябва да отговаряте на поне два от следните критерии, посочени от ESMA:
Опит
Търгували ли сте значителен размер на ДЗР (най-малко 10 лота на тримесечие през предходните 4 (четири) тримесечия?
Познания
Имате ли поне една година професионален опит във финансовия сектор, където се изискват познания за транзакции или услуги в ДЗР?
Портфейл
Размерът на вашия портфейл (включително пари и финансови инструменти) надвишава ли 500 000 евро?
Моля, обърнете внимание, че ще бъдете задължени да представите доказателство за горното.
Можете да превключите категорията си обратно на Клиент на дребно във всеки един момент - всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите, че искате да промените вашата класификация.

Ливъридж за Професионален клиент

Професионални клиенти
Клас актив
FX
Index
Злато
Стоки
Акции
Криптовалути
Депозит : до 10 000 евро
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Депозит : 10 000 - 30 000 евро
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Депозит : 30 000 - 100 000 евро
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Депозит : Над 100 000 евро
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Клас актив Депозит
до 10 000 евро
Депозит
10,000 - 30,000 EUR
Депозит
30,000 - 100,000 EUR
Депозит
над 100,000 EUR
Клас актив Депозит : до 10 000 евро Депозит : 10 000 - 30 000 евро Депозит : 30 000 - 100 000 евро Депозит : Над 100 000 евро
FX FX 1:500 1:500 1:300 1:300 1:200 1:200 1:100 1:100
Index Index 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:10 1:10
Злато Злато 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:20 1:20
Стоки Стоки 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Акции Акции 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Криптовалути Криптовалути 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Не сме задължени да предлагаме следното на Професионални клиенти, но сме избрали да продължим да го правим:
  • Парите на клиента остават отделени от нашите средства и няма да бъдат засегнати в случай на несъстоятелност;
  • Най-доброто изпълнение остава непроменено, тъй като дължим на всички наши клиенти най-добро изпълнение;
  • Документите с ключова информация остават достъпни за вас;
  • Имате право да поискате да бъдете преквалифицирани като Клиент на дребно по всяко време.
Като Професионален клиент ще загубите някои защити:
  • Може да не ви предоставяме стандартизирани предупреждения за риск, тъй като вече разбирате произтичащите рискове;
  • Ще приемем, че имате съответните нива на знания и опит, за да разбирате рисковете при търговията с продукти с ливъридж, така че няма да ви налагаме ограничения на продуктите;
  • Вие няма да бъдете покрити от Фонда за обезщетение на инвеститори, който защитава клиентите на дребно;
  • Може да не получавате подробна информация за услугите на компанията, финансовите инструменти, инвестиционните стратегии и местата за изпълнение, както и всяка друга информация, свързана с клиентите на дребно.
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.