empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка
Регистрирайте лична сметка
Изтегляне на платформата за търговия
Методи за депозиране/теглене на средства

Лиценз

Instant Trading Eu Ltd е лицензиран и регулиран от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (CySEC).

Номер на лиценз 266/15

Директиви и членове на ЕС

Директива за пазара на финансови инструменти (MiFID)

Създава равни условия за всички пазари, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, и служи за защита на инвеститорите, като същевременно повишава прозрачността на пазара.

Фонд за компенсиране на инвеститорите (ICF)

Instant Trading Eu Ltd е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите, схема, която служи за защита на допустимите клиенти на дребно чрез изплащане на компенсация в случай, че дадено дружество не успее да възстанови средствата и/или финансовите инструменти поради финансови проблеми, ако е приложимо.

Регистрации

Instant Trading Eu Ltd е регистрирана в следните регулаторни органи:

FMA
Finanzmarktaufscicht
Дата на оторизиране: 09.12.2015
FSC
Financial Supervison Commission
HANFA
Hrvatska Agencija Za Nadzor Financijskih Usluga
Дата на приемане: 09.12.2015
CNB
Czech National Bank
Дата на оторизиране: 11.12.2015
FSA
Finanstilsynet
Дата на оторизиране: 09.12.2015
FI
Finantsinspektsioon
Дата на оторизиране: 09.12.2015
REGAFI
Autorité des marchés financiers
Регистрационен номер.: 75426
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ID:146395
Greece
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
MNB
Magyar Nemzeti Bank
Регистрационен номер.: K8801964
Ireland
Central Bank of Ireland
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Регистрационен номер.: 4281
FCMC
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Регистрационен номер.: NCB 373
LB
Lietuvos Bankas
Дата на оторизиране: 09.12.2015
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier
MFSA
Дата на уведомяване: 09.12.2015
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Дата на оторизиране: 09.12.2015
FSAN
FINANSTILSYNET
ID: FT00091066
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Дата на оторизиране: 09.12.2015
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Дата на оторизиране: 09.12.2015
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Регистрационен сертификат: 6/09.02.2016
NBS
Národná banka Slovenska
Дата на оторизиране: 09.12.2015
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Дата на получаване: 11.12.2015
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Регистрационен номер.: 4058
FI
Finansinspektionen
Корпоративен идентификационен номер
Идентификационен номер FI: 38383
FCA
Financial Conduct Authority
Номер за справка: 728735

Системи за плащане

1. Юробанк Кипър ООД: контролирано от Централната банка на Кипър.

2. Skrill Limited: (FRN: 900001) е упълномощен от органа за финансово регулиране съгласно Правилника за електронните пари 2011 за издаване на електронни пари и платежни инструменти. Skrill е регистрирана търговска марка на Skrill Limited.

3. Neteller: Paysafe Holdings UK Limited.
NETELLER и NTE + са регистрирани търговски марки на Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited е регистрирано в Англия и Уелс. Paysafe Holdings UK Limited (FRN: 900015) е упълномощена от органа за финансово поведение съгласно Правилника за електронните пари 2011 за издаване на електронни пари и платежни инструменти.

4. Sofort: Klarna Bank AB (publ). Седалище: Стокхолм, Швеция.
Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм.
Организационен номер: 556737-0431

Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.