empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Economische indicatoren

 • Bruto Binnenlands product (BBP)
  De belangrijkste indicator is het BBP rapport. Over het algemeen is het BBP de breedste maatstaf van de staat van een economie. Het BBP is een aggregate nominale waarde van alle goederen en diensten die geproduceerd of geleverd zijn door de gehele economie in een kwartaal (exclusief internationale activiteit). Het belangrijkste getal om in de gaten te houden is de groei van het BBP. Over het algemeen kunnen afwijkingen in de trend nogal invloedrijk blijken. Groei boven de trend wordt nooit duurzaam geacht en een voorloper van hoge inflatie, waarnaast groei onder deze trend (vooral negatieve groei) betekent dat de economie stroef loopt, wat kan leiden tot groei van werkloosheid en minder effectieve vraag. Het is waard om op te merken dat elk initieel BBP rapport twee keer wordt herzien voordat het uiteindelijke cijfer wordt vastgesteld: het initieel rapport wordt gevolgd door het voorlopig rapport ongeveer een maand later en een eindverslag van een maand daarna. Belangrijke herzieningen op het initiële getal kunnen nog eens extra verstoringen op de markten veroorzaken.
  verwar het Bruto Binnenlands Product niet met het Bruto Nationaal Product(BNP). Het BBP houdt alleen de goederen en diesnten van een land in, binnen de geografische grenzen van het land, ongeacht de nationaliteit van de producent. Het BNP houdt niet de goederen en diensten in die geproduceerd zijn door buitenlandse ondernemingen, maar houdt wel de goederen en diensten in die geproduceerd zijn door nationale ondernemingen werkend in het buitenland. Als bijvoorbeeld een bedrijf uit de VS een winkelketen in Frankrijk zou besturen, worden de goederen en diesnten geproduceerd door die winkels niet meegenomen in het BBP, Maar we in het BNP. Met de groei van de wereldeconomie, wordt het verschil in het BNP en BBP steeds minder voor ontwikkelde landen als de VS. Maar voor kleindere, zich ontwikkelende landen kan dit een wezenlijk verschil zijn.
 • Consumentenprijsindex (CPI)
  Het CPI is de meest gebruikte maatstaf om inflatie te meten. Het meet de veranderingen in het prijsniveau van een winkelmandje van huishoudens. Dit bundel bestaat uit ongeveer 200 typen goederen en duizenden producten, die verschillen van eten en energie tot luxe goederen. De prijzen worden gemeten door een aantal prijzen te nemen bij verschillende winkels. Naast het algemene CPI is het ook belangrijk te kijken naar de kern van het CPI rapport zonder noodzakelijke goederen als voedsel en energie maar meer naar reële inflatie. De meeste CPI-cijfers hebben beide algemene en kerngetallen.
  Er is ook nog een geharmoniseerd CPI (HICP). Dit is een indicator van inflatie en prijsstabiliteit voor de Europese Centrale Bank (ECB). Het is een consumentenprijsindex wat is samengesteld volgens een methode dat de leden van de EU harmoniseert. Het HICP wordt door elk land in de EU vastgesteld om te helpen inflatie te meten en de ECB te leiden in het vormen van diens monetair beleid. Het HICP wordt ook gebruikt als basis van het Europese index van consumentenprijzen wat gewogen is naar huishoudelijke uitgaven.
 • Producentenprijsindex (PPI)
  Het PPI is een van de twee basismanieren om inflatie te meten (de andere is het CPI). De index meet de prijzen van goederen op groothandelniveau. Waar het CPI laat zien wat consumenten betalen voor goederen, toont het PPI hoveel de producenten voor de goederen krijgen. Er worden drie soorten goederen gemeten met het PPI: grondstoffen, halffabrikaten, en eindproducten. Grondstoffen zijn onbewerkte materialen die worden gebruikt om iets anders te produceren, halffabrikaten zijn onderdelen van een groter product, en eindproducten zijn producten die worden verkocht aan een verkoper. Op de gegevens van de eindproducten worden het meest gelet aangezien die het best aantonen wat een consument uiteindelijk zal moeten betalen.
  De kern PPI is een meting van prijzen beoordeeld door producenten van goederen en diensten, de producten die onder voedsel en energie vallen niet meegerekend.
 • Werkgelegenheid indicatoren
  Een van de hoofd indicatoren in de macro-economie is het werkloosheidscijfer, wat een percentage is van de werkloze beroepsbevolking in de gehele beroepsbevolking. het is gebaseerd op een onderzoek van 60.000 willekeurig gekozen huishoudens, 375.000 fabrieken. Het werkloosheidscijfer wordt berekend door het aantal werklozente delen door de gehele beroepsbevolking. De natuurlijke werkloosheid is ongeveer 4-5% van de beroepsbevolking. Het wordt gebruikt als indicator van mogelijke inflatiedruk via loonsverhoging. Het salaris stijgt snellen bij minder werklozen, al helemaal als een versnelling van inflatie wordt verwacht.
  Er zijn ook rapporten als de gemiddelde werkweek en het gemiddelde uurloon. Men moet in in het achterhoofd houden dat de beroepsbevolking niet de totale bevolking is; het zijn mensen die voldoen aan bepaalde criteria. De werkloosheid is een sleutelvoorspeller van de gezondheid van een economie terwijl het gemiddelde uurloon impact heeft op de inflatie.
  Non-Farm Payrolls, bekend als Non-Farm werkgelegenheid, is een belangrijke indicator, wat het aantal toegevoegde banen van de vorige maand meet. Het rapport sluit boerderij gerelateerde banen uit omdat die per seizoen verschillen en dus niet per se een indicator zijn van de werkgelegenheid.
  Naast deze standaard rapporten publiceren de VS statitistische autoriteiten wekelijks het Initial Jobless Claims rapport over het aantal mensen die voor het eerst werkloos zijn geworden. Deze getallen helpen om een puls te nemen van de arbeidsmarkt. Een ander cruciaal rapport over werkgelegenheid in de VS is het ADP National Employment Report wat de veranderingen in de VS werkgelegenheid schat met behulp van loonstrookjes van ruim 500.000 bedrijven van Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Deze informatie wordt verwerkt door Macroeconomic Advisors, LLC in een rapport wat nummers toont, net als segmenten van bedrijven, goederen versus diensten en fabricerend versus niet fabricerende bedrijven.
 • Winkel Verkoop Index
  De Winkel Verkoop Index meet de goederen verkocht binnen de winkelbranche, van grote ketens tot kleine locale winkeltjes, door een aantal winkels door het land te meten. Dit rapport geeft data van de afgelopen maand weer. Veel analisten kijken liever naar de cijfers exclusief auto's. Dit nummer wordt geloofd een betere meting te zijn van buitenlandse aankoop trends. Het rapport is niet inclusief geld dat is uitgegeven aan diensten, dus het vertegenwoordigt minder dan de helft van de totale consumptie binnen een maand. Echter, zelfs met deze limitaties, deze getallen worden nauwkeurig bekeken als indicator van de staat van de economie.
 • Consumentenvertrouwen
  Het Consumentenvertrouwen wordt gezien als een essentieel element in het economisch plaatje. Het rapport meet hoeveel vertrouwen consumenten hebben in de economie en hun uitgeef potentieel. Het idee is dat hoe meer vertrouwen mensen in de economie hebben, des te meer zijn ze geneigd aankopen te doen. Het consumentenvertrouwn wordt berekend over ongeveer 5.000 huishoudens en met het aantal hulp gevraagd advertenties in kranten om een indruk te krijgen van de staat van de arbeidsmarkt. Veel analisten geloven dat een hoog consumenten vertrouwen veel in de economie kan genezen. Wanneer de meeste data naar een zakkende economie refereren, kunnen een hoog consumentenvertrouwen en consistente uitgaven de pijn verzachten, of zorgen voor een vonk tot herstel.
 • Beige Boek
  Het beige boek is een deel van de Federal Open Market Committee's voorbereidingen voor meetings en wordt acht keer per jaar uitgebracht. Het rapport wordt op twee woensdagen voor elke FOMS meeting om 14:15 EST uitgebracht. Het boek is een samenvatting van de economische omstandigheden in elk Fed regio. Het rapport wordt veelal gezien als een indicator van hoe de Federal Reserve kan beslissen bij een volgende meeting.
 • Durable Goods Orders
  Het Durable Goods Orders rapport meet hoeveel mensen in de VS uitgeven aan lange termijn aankopen (producten waarvan wordt verwacht dat ze langer dan drie jaar meegaan). Het rapport wordt gemaakt om 8:30 EST rond de 26e van elke maand en wordt gedacht inzicht in toekomstige fabricage te geven. De rapporten worden vernietigd door industrie, wat de effecten van single volatile industrieën helpt elimineren zoals defensie uitgaven. Investeerders zijn bezorgd om het algemene beeld, en de markten worden bewogen door algemene trends in de meeste industrieën.
 • Fabrieks orders
  deze indicator geeft industrieel vraag aan op duurzaam en niet-duurzaam gebied. Een groei in het lezen geeft een mogelijke groei aan in productie activiteit, terwijl een daling een laagconjunctuur aangeeft. Daarom stijgt de valuta waard bij stijgingen en daalt die bij dalingen. deze indicator houdt duurzame en niet-duurzame producten in. De duurzame product orders indicator houdt goederen in met een levensduur van meer dan 3 jaar (auto's, meubilair, bouwmaterialen), met meer dan 50 in totaal. Niet-duurzame goederen houden eten, kleding, licht industriële goederen etc. in. Het fabrieks orders rapport kenmerkt de productieactiviteit. Stijging van de indicator is positief voor de economie, waar een daling negatief is.
 • De lopende rekening
  De lopende rekening is een som van de balans (voorbeeld: netto winst van export min import), factor inkomen (verdiensten op buitenlandse investeringen min de betalingen voor buitenlandse investeerders) en contante transfers. De lopende rekening balans is een van twee hoofdmetingen voor de staat van buitenlandse ruil in een land. Een lopende rekening surplus verhoogt de netto buitenlandse activa van een land door een overeenkomstige hoeveelheid, en een tekort op de lopende rekening doet het tegenovergestelde. Beide private en betalingen van de staat worden in de berekening opgenomen. Het heet de lopende rekening omdat de goederen en diensten in het algemeen worden verbruikt in de huidige periode.
 • Initieel werkloos claims
  Deze wekelijkse rapport geeft het aantal claims bij de afdeling Werkgelegenheid voor uitkering. Dit is een up-to-date, maar vaak misleidend, indicator van de economie. Stijging/daling van het aantal van degenen die worden toegepast voor claims signalen eerste in het voordeel van de groei vertragen/versnellen. In dit opzicht is het invloed van dit rapport op de markt laag, toch kan het soms wel impact hebben. Vanwege wekelijkse verandering in de data prefereren de meesten een vierweekse gemiddelde in de gaten te houden om nauwkeuriger af te kunnen lezen hoe te markt zich ontwikkelt. Normaal gesproken wordt er rekening gehouden met een sterke afweiking (ongeveer 30K) om een duidelijke afwijking in de trend te zien. Het vaste dalen van initieel werkloos claims duidt op economische froei en verbetering van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de dollarwaarde stijgt. Boven de 400.000 wijst op een probleem op de arbeidsmarkt.
 • Tankan Survey
  Om een enquête samen te stellen, zijn ongeveer 8-10.000 ondernemers uit verschillende economische lagen ondervraagden. De bedrijven, waaronder 10-15 grote ondernemingen zijn, 30-35 - middelgrote ondernemingen, 50-55 kleine ondernemingen, wordt gevraagd naar 1) zakelijke omgeving, 2) productie en verkoop, 3) vraag en aanbod, 4) het prijsniveau 5) winsten, 6) directe investeringen, 7) werkgelegenheid, 8) fiscale voorwaarden. Topmanagers worden apart ondervraagd. Schatmethoden: Diffusion Index (DI) - «Gunstige» min «Ongunstige»,% punten, procentuele verandering - verandering van de index ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De toename signaleert verbetering van de economische omstandigheden en is gunstig voor de JPY.
 • ZEW Survey
  ZEW Survey is de belangrijkste indicator van beleggers vertrouwen. Het wordt berekend op basis van de 350 analisten 'en institutionele beleggers ' poll. De indicator geeft het verschil tussen de analisten die optimistisch zijn over toekomstige economische ontwikkelingen van Duitsland in zes maanden en degenen die pessimistisch zijn. Als de meeste van de respondenten optimistisch zijn, is het lezen boven nul, bij pessimistische - onder nul. Bijvoorbeeld: als dertig analisten optimistisch zijn, dertig neutraal zijn en veertig pessimistisch zijn, zal er -10 gelezen moeten worden. Het onderzoek wordt gebruikt voor een schatting van de Duitse economische vooruitzichten. Groei in het ZEW Survey leidt tot groei van de euro.
 • Persoonlijke consumptie uitgaven (PCE)
  PCE is een maatstaf voor prijsveranderingen in goederen en diensten voor consumenten. Persoonlijke consumptie-uitgaven bestaan uit werkelijke en toegerekende uitgaven van huishoudens; de maatregel omvat gegevens met betrekking tot duurzame goederen, niet-duurzame goederen, en diensten.
  Net als bij het CPI, is de PCE een rapport (deel van het rapport Personal Income) gepresenteerd door het Bureau of Economic Analysis van het ministerie van Handel.
  de PCE is een vrij voorspelbaar rapport dat weinig invloed heeft op de markten.
 • Persoonlijk inkomen
  Persoonlijk inkomene meet het inkomen van huishoudens uit alle inkomstbronnen vóórdat de inkomstenbelasting er af is gehaald. Het omvat huuropbrengsten, rentebaten, overheidssubsidie, dividenden, etc. Het persoonlijk inkomen geeft de toekomstige vraag van de consument aan. Het is samen gerapporteerd met de Personoonlijke uitgaven. Groei van persoonlijke inkomen kan leiden tot groei in de detailhandel, dat is een positieve factor voor de economische ontwikkelingen en het stijgen van de USD.
 • Capaciteit gebruik
  Deze indicator meet de bezettingsgraad. Dit is de verhouding van de totale productie t.o.v. de maximale nominale capaciteit. Het toont de huidige staat van de economie. De optimale waarde van deze indicator is 81,5%. Een waarde van meer dan 85% geeft aan dat de economie oververhit raakt. Een lagere waarde betekent een verzwakking van de valuta en de economie
 • Universiteit van Michigan Survey of Consumer Confidence Sentiment
  Dit is een maandelijkse enquête voor het consumentenvertrouwen, uitgevoerd door de Universiteit van Michigan om het gevoel van de consument te meten. In feite wordt de bereidheid van de consument om geld uit te geven gemeten. Het is een belangrijke indicator van de kant van de consument. Het bestaat uit twee componenten: gevoel (ongeveer 40% van de totale index) en verwachtingen (de overige 60%). Ongeveer 500 consumenten beantwoorden vijf vragen over de huidige en toekomstige economische situatie (twee en drie vragen corresponderend). Antwoorden op de eerste twee vragen vormen onderzoek naar de huidige condities, terwijl de laatste drie vragen de verwachtingen vormen. Een stijging van de index signaleert op economische groei, terwijl een verlaging singaleert op een vertregende groei. Toename van de index doet de USD stijgen.
 • Philadelphia Fed Index
  De index overvraagt ongeveer 100 fabrikanten uit Philadelphia, de VS, die hun houding ten opzichte van de huidige economische situatie en de vooruitzichten komende zes maanden aangeeft. De index duidt op een vertragende groei wanneer deze onder nul zit. Deze index kan aangeven wat men moet verwachten verwachten van de ISM-index (Institute of Supply Management index), die een paar dagen later uitkomt. Deze index heeft invloed op de waarde van de USD.
 • Chicago PMI
  Chicago PMI is het resultaat van een Chicago industrie inkoopmanagers onderzoek. Het karakteriseert de productie orders, afzetprijzen en voorraden. De resultaten onder de 50 wijzen op een economische recessie. De index wordt zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Het heeft een aanzienlijke invloed op de markt, omdat het een idee geeft van wat er komen zal. Het rapport wordt uitgebracht op de laatste werkdag van elke maand om 3:00 uur (GMT).
 • Persoonlijke uitgaven
  Persoonlijke uitgaven zijn een uitgebreide meting van hoeveel consumenten per maand besteden, om de uitgaven aan duurzame goederen, consumentenproducten en diensten te berekenen. Gezonde Persoonlijke uitgaven betekent dat consumenten meer goederen en diensten kopen, zo de economie stimuleren en productiegroei aansporen. Het rapport is vooral gewaardeerd voor het voorspellen van de inflatie druk. Genomen in overmaat, kan deze hoge niveaus van consumptie en productie leiden tot een algemene stijging van de prijzen. Inderdaad, de Fed maakt gebruik van een maatregel waar de inflatie van is afgeleid, de PCE, als hun primaire graadmeter van de inflatie.
  Aan de andere kant kan aanhoudend lage Persoonlijk uitgaven resulteren in economische neergang.
 • ISM Manufacturing Index
  De index is gebaseerd op een onderzoek bij meer dan 300 productie-bedrijven door het Institute of Supply Management. De ISM Manufacturing Index controleert werkgelegenheid, productie voorraden, nieuwe orders, en leveringen.
  Door het monitoren van de ISM Manufacturing Index, zijn de beleggers in staat om beter de nationale economische omstandigheden te begrijpen. Wanneer deze index stijgt, kunnen beleggers aannemen dat de aandelenmarkten hoger worden vanwege de hogere bedrijfswinsten. Als het tegenovergestelde kunnen de obligatiemarkten worden gezien, die neemt af naarmate de ISM Manufacturing Index stijgt vanwege de gevoeligheid voor potentiële inflatie.
 • Purchasing Managers' Indexes (PMI)
  Deze economische indicatoren zijn afgeleid van de maandelijkse enquêtes voor particuliere ondernemingen. Zij bieden inzicht in de zakelijke omstandigheden in de dienstensector en de verwerkende sectoren van een land. Het hoofdcijfer wordt gerapporteerd als een index waarbij 50 de middenlijn voorstelt . Hoe groter de afwijking van 50 is, hoe groter de verandering in de zakelijke omstandigheden is.
 • Nieuw verkochte huizen
  Deze index geeft het aantal nieuw verkochte woningen van de afgelopen maand. Een toename van de huizenverkopen suggereert een groeiende huizenmarkt die de neiging heeft de rest van de economie op te krikken. Het nieuw verkochte huizen rapport bevestigt de trends in de woningbouw rapporten van eerdere stadia van de bouw, zoals Building Approvals en Construction Work en wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor de bredere economische ontwikkelingen.
  het hoofdcijfer is de procentuele verandering in de woningbouw van de vorige maand.
 • Building Approvals
  Deze indicator geeft een aantal binnenlandse bouwvergunningen verleend voor de maand. Sterke groei in nieuwe vergunningen duidt op een groeiende woningmarkt. Omdat vastgoed tot algemeen economische ontwikkelingen leidt, heeft huisvesting de neiging om om te stijgen bij welvaart en te dalen bij een recessie. Het cijfer kan worden gebruikt met andere om de toekomstige groei van de economie als geheel te voorspellen. Een sterke huizenmarkt heeft ook de neiging om de consumptieve bestedingen te voorspellen. Het hoofdnummer is de procentuele verandering in goedgekeurde nieuwgebouw van de vorige maand.
 • Housing starts
  Deze indicator weerspiegelt de groei van de woningbouw. Het Housing Starts rapport fungeert als een indicator, die de kracht aangeeft van de constructie sector en de huizenmarkt. Economen gebruiken dit cijfer als een voorlopende indicator voor de economie als geheel voor veranderingen in de conjunctuur te wijten aan gevoeligheid van nieuwbouw. Het aantal woningen begint af te nemen bij het begin van een recessie en snel te groeien aan het begin van een economische boom; dus een hoge Housing Starts erachter is een prognose voor sterke economische groei.
  Het hoofdcijfer is de procentuele verandering in het aantal nieuwe huizen.
 • Existing Home Sales
  De Existing Home Sales indicator registreert de verkoop van voorheen bezitte woningen in de Verenigde Staten. Dit rapport geeft een vrij nauwkeurige evaluatie van de omstandigheden op de woningmarkt, en vanwege de gevoeligheid van de woningmarkt ook het conjunctuurcyclus. Het kan een belangrijke indicator in het algemeen zijn op momenten wanneer behuizing met name belangrijk voor de economie is.
  terwijl de gebruikte huizenverkopen niet worden meegeteld in het BBP, hebben ze invloed hebben op de Amerikaanse economie. Verkopers van gebruikte woningen gebruiken vaak meerwaarden van onroerend goed om de economie te stimuleren. Hogere niveaus van de consumentenbestedingen kan ook de inflatiedruk verhogen, zelfs als ze het groeien van de economie stimuleren.
  De Existing Home Sales rapport is niet zo tijdig als andere huisvesting indicatoren zoals New Home Sales of bouwvergunningen. Tegen de tijd dat de Existing Home Sales is vrijgegeven, kunnen de marktomstandigheden weer zijn veranderd.
 • Consumentenvertrouwen
  Consumentenvertrouwen is een maat van het populaire sentiment ten aanzien van een economie. Het cijfer is afgeleid uit een enquête die duizenden consumenten vraagt over persoonlijke uitgavepatronen en inflatieverwachtingen. In het algemeen gaat stijgende consumentenvertrouwen vooraf aan het toenemen van de consumentenbestedingen, die zowel de economische groei en de inflatie drijft
  Het hoofdcijfer boven de 50 geeft een positief gevoel van de consument, terwijl een getal onder de 50 negatief consumentenvertrouwen geeft.; hoe groter de afstand is, des te sterker het is.
 • Handelsbalans
  De handelsbalans is het verschil tussen de in- en uitvoer van goederen. Handelstekort geeft aan dat de invoer van goederen groter is dan de uitvoer. Wanneer de export groter is dan de invoer, is er een overschot op de handelsbalans. Handelsoverschotten geven de overschotten in een land in ruil voor geëxporteerde goederen aan.
  De handelsbalans is soms verdeeld in een goederen en diensten balans.
  De handelsbalans maakt deel uit van de lopende rekening.
U verlaat nu www.instaforex.eu, een website beheerd door INSTANT TRADING EU LTD
Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.