empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Accelerator/Decelerator Oscillator - AC: descriere, reglare și aplicare

Preţul - este ultimul element, care se modifică. Înainte de a se schimba preţul , se schimbă puterea de mişcare a pieţii, iar înainte ca aceasta să-şi schimbe direcţia acceleraţia puterii mişcătoare trebuie să încetinească şi să ajungă pînă la zero. Apoi ea începe să se accelereze în direcţia inversă pînă cînd preţul nu începe să-şi schimbe direcţia.

Indicatorul Tehnic de Accelerare / Decelerare (Acceleration/Deceleration, AC) măsoară acceerarea şi încetinirea forţei mişcătoare curente. Acest indicator va schimba direcţia înainte de modificarea forţei mişcătoare, iar aceasta la rîndul ei se va schimba direcţia înainte de modificare a preţului. Înţelegerea faptului, că AC este un semnal de avertizare mai rapid , are avantaje evidente.

Linia nulă - este, în esenţă, locul unde forţa mişcătoare este echilibrată cu accelerarea. Dacă Oscilatorul de Accelerare/Decelerare (Acceleration Deceleration, AC) este mai sus de zero, atunci de obicei este mai uşor pentru accelerare de continuat mişcarea în sus (şi invers, cînd mai jos de zero). Spre deosebire de Аwesome Оscillator, intersectarea liniei nule nu incică un semnal. Singurul lucru care trebuie făcut pentru a controla piaţa şi a lua decizii - este urmărirea schimbării de culoare. Pentru a evita reflexiile grave, trebuie de memorizat: cu ajutorul AC nu este de dorit de cumpărat, cînd bara curentă este de culoare roşie, şi nu se recomandă de vîndut , cînd bara curentă este de culoare verde.

Dacă intri pe piaţă în direcţia mişcării forţei motrice (indicatorul Acceleration/Deceleration mai sus de zero, la cumpărare, sau la vînzare) atunci este nevoie doar de două coloane verzi, pentru a cumpăra (două coloane roşii, pentru a vinde). Dacă forţa motrică este împotriva poziţiei de deschidere (indicatorul este mai jos de zero, la cumpărare, sau mai sus de zero la vînzare), este necesară o confirmare, de aceea este nevoie de încă o coloană . În acest caz, este necesar ca indicatorul să arate trei coloane roşii mai sus de linia zero, pentru o poziţie scurtă şi trei verzi mai jos de linia zero, pentru o poziţie lungă.

Calculul

Histograma AC - este diferenţa dintre valoarea de 5 / 34 histogramei de forţă motrică şi media mobilă simplă de 5-perioade, luată de la această histogramă.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO — SMA (AO, 5)
Unde:
MEDIAN PRICE — media preţului;
HIGH — preţul maxim al barei;
LOW — preţul minim al barei;
SMA — media mobilă simplă;
AO — indicatorul Awesome Oscillator.

   Înapoi la lista de indicatori
Înapoi la lista de indicatori
Take the first step towards your goal
Open account
You are now leaving www.instaforex.eu, a website operated by INSTANT TRADING EU LTD
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.