empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202315:25 Forex Analysis & Reviews: Gold accelerates its rally

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

The yellow metal is strongly bullish and it seems determined to approach and reach new highs. It's trading at 1,948 at the time of writing far above yesterday's low of 1,907. As you already know from my analyses, XAU/USD is bullish as the Dollar Index dropped again in the short term.

After the US PPI, Core PPI, Retail Sales, and Core Retail Sales came in worse than expected on Wednesday, the price of gold was expected to resume its upwards movement. Today, the US Prelim UoM Consumer Sentiment is predicted at 66.9 points. This is seen as a high-impact event, while Industrial Production and Capacity Utilization Rate is expected to be better compared to the previous reporting period. In my opinion, poor US figures should weaken the greenback and could boost XAU/USD.

XAU/USD 1,959 As Target!

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Technically, you knew from my analyses that the bias is bullish as long as it stays above the upper median line (uml) and above 1,914.

Now, it has ignored the 1,937 static resistance (upside target) and it seems unstoppable. It has reached the R3 (1,949) which represents an upside target as well.

XAU/USD Forecast!

The aggressive breakout through 1,937 was seen as a bullish signal, the 1,959 historical level represents a major upside target. Taking out this upside obstacle announces an upside continuation.

Ralph Shedler
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off