empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202317:52 Forex Analysis & Reviews: Inverted head and shoulders pattern in NZDUSD.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Black line- neckline resistance

Red lines- Head and shoulders pattern

NZDUSD is trading around 0.6240 after bouncing from recent low at 0.6131. In the 4 hour chart we observe that the recent bounce was part of a right hand shoulder of a bigger inverted head and shoulders pattern. Price has now reached the neckline resistance of the pattern. For this bullish pattern to be activated we need to see a break above the neckline resistance. This neckline resistance level has so far been tested 5 times. Current price action confirms the importance of this resistance. The bullish pattern gets cancelled if price breaks below the right hand shoulder low of 0.6131. If resistance is broken, our target will be at 0.6440.

Alexandros Yfantis
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off