empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202317:56 Forex Analysis & Reviews: Ichimoku cloud indicator analysis on Gold for March 17th, 2023.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Gold price is making fresh 2023 highs as price is breaking above the February highs. Short-term trend remains bullish. The Ichimoku cloud indicator remains in bullish trend since the bullish signal it gave us back at $1,913 when the Daily close was above the Daily cloud. In the near term we had some warnings by the RSI but so far price has not confirmed any reversal. Price remains above the Kumo (cloud) and the tenkan-sen (red line indicator) has crossed above the kijun-sen (yellow line indicator). The Chikou span (black line indicator) has also crossed above the candlestick pattern (bullish). Both the tenkan-sen and kijun-sen are positively sloped and provide support at $1,886. Cloud support is at $1,900.

Alexandros Yfantis
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off