empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202317:59 Forex Analysis & Reviews: Ichimoku cloud indicator analysis on EURUSD for March 17th, 2023.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

EURUSD is trading around 1.0645 as price is bouncing off the recent lows at 1.0517. Price remains in bearish trend according to the Ichimoku cloud indicator in the Daily chart as price is still below the Kumo (cloud). EURUSD is testing the lower cloud boundary and the tenkan-sen (red line indicator) and the kijun-sen (yellow line indicator). These two indicators provide resistance at 1.0638 and 1.0661 respectively. The lower cloud boundary is also found at 1.0661. Bulls need to recapture at least 1.0661 in order to hope for a bigger move higher. The Chikou span (black line indicator) is still below the candlestick pattern, but has bounced off cloud support. Support is at 1.0575 and bulls need to defend this level in order to hope for a move higher. Failure to hold above 1.0575 will bring more selling pressures.

Alexandros Yfantis
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off