empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202318:06 Forex Analysis & Reviews: USD/CAD confirming its breakdown

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

The USD/CAD pair increased in the last hours and now is trading at 1.3760. Still, the bullish momentum could be only temporary as the rate could only test and retest the immediate resistance levels before going down.

Fundamentally, the US and Canadian data came in worse than expected. The US Prelim UoM Consumer Sentiment represented a high-impact event. The indicator came in at 63.4 points versus 66.9 expected and compared to 67.0 in the previous reporting period.

USD/CAD Triangle!

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Technically, the USD/CAD pair is moving somehow sideways in the short term. It's trapped between 1.3665 and 1.3813 levels. As you can see on the H1 chart, the rate developed a triangle pattern.

Now, it challenges the weekly pivot point of 1.3760 and the lower median line (LML). These levels along with the downtrend line represent resistance levels. Only taking out the resistance levels and making a new higher high activates further growth.

USD/CAD Trading Conclusion!

False breakouts through the resistance levels may announce a new sell-off. This is seen as the first short opportunity. Still, only a valid breakdown below 1.3665 really activates a larger drop and brings good selling signals.

Ralph Shedler
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off