empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202319:39 Forex Analysis & Reviews: AUD/USD: upside reversal above 0.6710

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

AUD/USD Downside Seems Over!

The AUD/USD pair is trading at 0.6695 at the time of writing. The price dropped as much as 0.6570 where it has found strong demand. Now, it has jumped above the downtrend line signaling that the downtrend ended. It has tested and retested the broken downtrend line confirming its breakout.

Now, it stands right below the 0.6710 former high which represents an upside obstacle. Staying near this level may announce an upside breakout and continuation.

AUD/USD Forecast!

Passing and stabilizing above 0.6710 activates an upside reversal and brings new buying opportunities.

Ralph Shedler
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off