empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202319:41 Forex Analysis & Reviews: ETH/USD rebounds as expected, 1,789 as key resistance

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Ethereum rallied in the short term and now is trading at 1,722 at the time of writing. The altcoin was expected to turn to the upside after its last sell-off. ETH/USD increased by 9.46% from Wednesday's low of 1,614 to 1,767 today's high.

In the last 24 hours, ETH/USD is up by 3.50% and by 21.43% in the last 7 days. BTC/USD's further growth should help the price of Ethereum to approach and reach new highs as well.

ETH/USD Found Temporary Resistance!

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Technically, the last retreat was natural after its amazing rally. It has retested the broken downtrend line. You knew from my previous analysis that the retreat could be over above the downtrend line.

The price came back to retest it trying to confirm its breakout before resuming its growth. Now, it has reached the weekly R2 (1,762) where it has found resistance again.

ETH/USD Outlook!

A valid breakout above 1,789 activates further growth and is seen as a buying opportunity.

Ralph Shedler
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Earn on cryptocurrency rate changes with InstaForex
Download MetaTrader 4 and open your first tradeTeraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off