empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202320:53 Forex Analysis & Reviews: March 17, 2023 : EUR/USD daily technical review and trading opportunities.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

The price zone around 1.1500 has applied significant SELLING pressure upon the previous ascending movement towards it.

Shortly after, the EUR/USD pair has been moving downwards reaching the price levels of 1.0850, 1.0400, 1.0000 and recently 0.9600.

The market has remained under buying pressure until a plateau level occurred around 1.0800-1.0850. This was followed by a significant SELLING price action leading to the recent price decline.

The price level of 1.0800 remains a significant resistance level to offer SELL entry upon retesting.

In the mean time, any downside movement towards 1.0300 should be watched for BUYING pressure where a new upside movement can be established.

Mohamed Samy
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off