empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202320:54 Forex Analysis & Reviews: March 17, 2023 : EUR/USD Intraday technical analysis and trading plan.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

In the intermediate-term, the pair is just above the newly visited price levels around 0.9600 that haven't been visited since 2002.

That's why, some bullish recovery was recently demonstrated especially around such an important psychological support.

The nearest supply level was located around 1.0100 which failed to provide enough bearish pressure.

On the other hand, Intensive bullish price action was demonstrated around the lower limit of the depicted movement channel. Initial bullish targets around 1.0150 and 1.0500 were already reached.

Price action around the key-level of (1.0550-1.0600) was quite bullish. That's why, further bullish continuation towards 1.0800 was demonstrated.

Moreover, more bullish advancement towards the nearest supply zone around 1.1150-1.1200 can be expected.

On the other hand, any bearish pullback towards the price levels of 1.0000 should be considered as a valid long-term BUY opportunity.

Mohamed Samy
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off