empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202320:54 Forex Analysis & Reviews: March 17, 2023 : GBP/USD Intraday technical analysis and significant key-levels.

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Previously, the GBP/USD pair remained under bearish pressure to challenge the significant daily bottom established around 1.1750 which was bypassed shortly after.

However, considerable bullish momentum was initiated around 1.0400-1.0600 that could prevent further bearish decline.

As the market was pursuing the current bullish movement, the newly-established ascending bottoms around 1.1150 and 1.1750 remained defended by the bulls. That's why, further bullish continuation above 1.1765 was expected.

Price action around 1.2340 was being watched for bearish rejection and a short-term SELL Entry. It was running in profits until another bullish bounce has been expressed.

Please take into consideration that bullish breakout above 1.2340 will probably enable further advancement towards 1.2700.

However, the GBPUSD bulls failed to record a new high above 1.2200. Instead, a descending high was established around the same price level.

On the other hand, the current bearish pullback may pursue at least towards the price levels of 1.1750. This should be considered for another long-term BUY Entry with initial target around 1.2350.

Mohamed Samy
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off