empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202323:55 Forex Analysis & Reviews: Technical analysis of GBP/USD for March 17, 2023

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Overview: The GBP/USD pair broke resistance at 1.2135 which turned into strong support yesterday. This level coincides with 78% of Fibonacci retracement which is expected to act as major support today. Equally important, the RSI is still signaling that the trend is upward, while the moving average (100) is headed to the upside. Accordingly, the bullish outlook remains the same as long as the EMA 100 is pointing to the uptrend. This suggests that the pair will probably go above the daily pivot point (1.2135) in the coming hours. The GBP/USD pair will demonstrate strength following a breakout of the high at 1.2170. Consequently, the market is likely to show signs of a bullish trend. In other words, buy orders are recommended above 1.2135 with the first target at 1.2199. Then, the pair is likely to begin an ascending movement to 1.2135 mark and further to 1.2199 levels. The level of 1.2199 will act as strong resistance, and the double top is already set at 1.2199. On the other hand, the daily strong support is seen at 1.2135. If the GBP/USD pair is able to break out the level of 1.2135, the market will decline further to 1.2090 (daily support 2).
Mourad El Keddani
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off