empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

25.05.202315:27 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: downside continuation post positive US data

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

The EUR/USD pair dropped as much as 1.0713 today, registering a new lower low. The bias is bearish, so a downside continuation is natural. DXY's further growth boosted the greenback. The USD dominates the currency pair also because the US data came in better than expected earlier today.

Fundamentally, the US Prelim GDP reported a 1.3% growth versus the 1.1% growth expected, Unemployment Claims came in at 229K versus 249K estimated, while Prelim GDP Price Index surged by 4.2% compared to the 4.0% growth estimated.

EUR/USD More Declines Expected!

Exchange Rates 25.05.2023 analysis

You knew from my previous analysis that the bias remains bearish if the rate stabilizes below the median line (ml). Dropping and closing below 1.0748 and under the weekly S1 (1.0740) confirmed more declines.

Technically, today's low of 1.0713 represents a static downside obstacle. The rate tested and retested the median line (ml), the false breakouts confirmed strong downside pressure.

EUR/USD Forecast!

A bearish closure below 1.0713 activates more declines. This is seen as a new selling opportunity.

Ralph Shedler
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off