empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202316:00 Forex Analysis & Reviews: XAU/USD outlook for March 17, 2023

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Gold hit a new six-week high of 1937.00 last Wednesday, adding nearly 3.5% for the week, and so far remains near this mark. As of writing, XAU/USD was near 1930.00 and remains in a bull market zone for short, medium, and long term. If the Fed's decision at the March 21 and 22 meetings is considered too soft by investors, we could see a new rally in gold and the XAU/USD moving towards last year's highs and above 2070.00.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

A rise above this week's high of 1,937.00 may be the first signal for long positions, even though the pair seems oversold (Stochastic, for instance, has been oversold for several days, which indicates a strong bullish momentum.)

Alternatively, XAU/USD will resume its decline. The first signal to open short positions will be the breakdown of today's low of 1919.00 and the short-term support level (200 EMA on the 15-minute chart), and the breakdown of the support levels 1885.00 (200 EMA on the 1-hour chart), 1860.00 (200 EMA on the 4-hour chart and 50 EMA on the daily chart) will be the confirming signal, with targets at key support levels 1820.00 (144 EMA on the daily chart), 1813.00 (200 EMA on the daily chart), 1800.00.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

The breakdown of the support levels 1722.00 (23.6% Fibonacci level), 1715.00 (200 EMA on the weekly chart) will jeopardize the entire long-term bullish trend of gold, sending XAU/USD inside the downward channel on the weekly chart of the pair (its lower border is near the 1500.00 mark).

Support levels: 1919.00 1900.00 1896.00 1885.00 1875.00 1860.00 1843.00 1820.00 1813.00 1800.00 1788.00 1762.00 1722.00 1715.0

Resistance levels: 1937.00, 1958.00, 2000.00

Trading scenarios

Sell Stop 1918.00. Stop-Loss 1941.00. Take-Profit 1900.00, 1896.00, 1885.00, 1875.00, 1860.00, 1843.00, 1820.00, 1813.00, 1800.00, 1788.00, 1762.00, 1722.00, 1715.00

Buy Stop 1941.00. Stop-Loss 1918.00. Take-Profit 1955.00, 2000.00

Jurij Tolin
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off