empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Denné obchodovanie na Forexe predstavuje jeden alebo niekoľko obchodov vykonaných v rámci obchodného dňa. Z pravidla, časový interval otvárania a zatvárania obchodov môže dosiahnuť niekoľko minút až po niekoľko hodín.

Špeciálnu pozornosť intradennému obchodovaniu venujú obchodníci, ktorí vykonávajú dynamické aktivity na menovom trhu. Väčšina obchodníkov obchoduje na forexe na dennej báze.

Napriek niektorým zložitostiam intradenného obchodovania, je tento typ obchodovania veľmi populárny medzi nováčikmi a tak isto aj medzi skúsenými obchodníkmi. Denné obchodovanie prináša príležitosť na rast zisku v maximálne krátkej dobe s malou sumou prostriedkov.

Pre dosiahnutie priaznivých výsledkov v intradennom obchodovaní je nevyhnutné robiť pomerne presnú predpoveď cenového pohybu na Forexe. To nie je úplne jednoduché pretože existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k vysokej volatilite menového trhu. Takže aby bolo Vaše intradenné obchodovanie ziskové, musíte sledovať situáciu na trhu, zohľadniť faktory a urobiť si záver ako sa bude správať cena menových párov. Tak isto je veľmi dôležité mať dobré reakcie aby ste našli vstupné a výstupné body rýchlo, počas otvárania alebo zatvárania obchodov. Ak obchodník využíva detailné znalosti technickej analýzy a je trpezlivý má dobrú šancu zarábať dobre s relatívne nízkym rizikom.

Existuje niekoľko stratégií denného obchodovania. Najrozšírenejšou z nich je skalping - systém ponúkajúci rýchle otváranie a zatváranie niekoľkých denných pozícií. Obchodník uzatvára obchody s profitom iba niekoľko pipsov a zarába vďaka veľkému počtu úspešne ukončených obchodov za krátke časové obdobie.

Ďalšia populárna stratégia je obchodovanie fundamentálnych správ. Obchodníci, ktorí si zvolili obchodovanie správ, sledujú neustále udalosti vplývajúce na trh a analyzujú správanie mien v rozličných situáciách. Obchodovanie správ zvyčajne vyžaduje naučiť sa hlbšie súvislosti fungovania trhu a získavanie obchodných skúseností.

Existuje ešte ďalší tzv. pullback obchodný systém, kde sa otvárajú pozície proti trendu.

Denné obchodovanie môže byť zdrojom dobrého príjmu, ak máte dobre vybudovanú stratégiu, založenú na kombinovaní najefektívnejších obchodných nástrojov a pripravenosti venovať väčšinu Vášho voľného času obchodovaniu.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off