empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Vzorec

Smoothed AM = 100*(EMA[Close,EmaPer] / SMA[Close,2*MomPer+1] -1), kde


EmaPer = smoothing period ЕМА {SmoothPeriod}

MomPer = Momentum period {MomPeriod}

Využitie pri obchodovaní

Ako mnoho ďalších oscilátorov, tento indikátor sa využíva hlavne na otvorenie nákupov, keď čiara technického indikátora Anchored Momentum prekríži úroveň 0 nahor. Opačná situácia zodpovedá predaju, predaje by mali byť otvorené, keď cena prekríži úroveň 0 nadol. Najoptimálnejší spôsob ako využiť tento indikátor je hľadať možnosti na vstup do trhu s použitím signálov z iných systémov a indikátorov.

Okrem situácie, kedy indikátor Anchored Momentum prekríži nulovú úroveň, je taktiež dôležité sledovať situácie, kedy sa objavia nezrovnalosti medzi cenovým pohybom a pohybom indikátora. Ak cena klesá a Anchored Momentum formuje rastový trend pod úrovňou 0, potom sa môže skoro objaviť obrat pohybu ceny. Ak cena rastie ale čiara indikátora klesá existuje vysoká pravdepodobnosť budúceho poklesu ceny za podmienky vytvorenia divergenčného signálu.

Pre zredukovanie falošných signálov tvorca indikátora navrhuje využiť špeciálnu nárazníkovú zónu okolo úrovne 0. Táto zóna by sa mala nachádzať v rozpätí od -0.2 do 0.2 and z toho vyplýva, že signál bude prerážať úroveň nárazníkovej zóny a nebude križovať nulovú úroveň. Tento prístup zníži počet obchodov a mal by pozitívne ovplyvniť výkonosť.

Anchored Momentum

Parametre InstaForex Anchored Momentum

MomPeriod = 11

SmoothPeriod = 6

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.