empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Doji Star je sviečkový patern, ktorý sa objaví pred obratom trendu. Najprv sa objaví sviečka s dlhým telom. Jej farba odráža predchádzajúci trend. Čierna farba potvrdzuje klesajúci trend zatiaľčo biela sviečka poukazuje na rastúci trend.

Nasledujúci deň sa otváracia cena rovná uzatváracej cene vďaka medzere v smere trendu. Doji Star je dobrý príklad použitia grafu s japonskými sviečkami pre analýzy trhu. Tento patern dáva vždy jasné signály. Slabnutie trendu nebude také očividné ak použijeme inú metódu pre analýzu grafu.

Ako identifikovať Doji Star?

  • V prvý deň, sa objaví dlhá sviečka.
  • Potom na druhý deň vidíme Doji, ktorá uzatvorí gap.
  • Tiene Doji by nemali byť veľmi dlhé, hlavne počas býčieho trendu.

Psychológia obchodovania

Medvedia Doji Star sa objaví počas rastúceho trendu, čo je potvrdené silnou bielou sviečkou. Ďalší deň prebieha obchodovanie v úzkom cenovom pásme a uzatváracia cena sa rovná alebo je blízko otváracej ceny. Takáto situácia spôsobí, že obchodníci zabudnú na predchádzajúci rastúci trend. Väčšina obchodníkov zmení svoje pozície čo robí sviečku ešte dlhšou. Ak je uzatváracia cena nasledujúceho dňa pod Doji Star, trend sa obráti.

Často sa stáva, že ak sa v prvý deň dôjde k uzatvoreniu obchodu v hlavnom trende, vznikne cenová medzera ešte pred sformovaním Doji Star. Ak medzera "gap" pokrýva tiene, obrat trhu sa stáva ešte dôležitejším. Farba sviečky prvého dňa musí potvrdzovať smerovanie trendu.

Zmena paternu

Býčia Doji Star pozostáva z dlhej čiernej sviečky, ktorá odporuje býčiemu charakteru paternu.

Medvedia Doji Star je prezentovaná dlhou bielou sviečkou, ktorá taktiež popiera patern. Takéto konflikty nemôžu byť ignorované.

Býčia Doji Star
Býčia Doji Star
Medvedia Doji Star
Medvedia Doji Star

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off