empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Ranná Star a Večerná Star (Sankawa Ake No Myojyo a Sankawa Yoi No Myojyo)

Ranná Star a Večerná Star (Sankawa Ake No Myojyo a Sankawa Yoi No Myojyo)

Paterny Rannej Star a večernej Star sa často objavia na grafe a indikuúe zmenu aktuálneho trendu. Každý jeden z týchto paternov je sformovaných z troch sviečok. Ranná Star poukazuje na zastavenie cenového poklesu a na býčí obrat; zatiaľ čo večerná star znamená koniec rastu a medvedí obrat.

Ranná Star

Ranná star je patern býčieho obratu pozostávajúci z troch sviečok. Medzi prvou veľkou červenou sviečkou a druhým malým telom sviečky (star) je medzera tzv. gap. Tretia sviečka s veľkým telom sa hýbe vo vnútri tela prvej sviečky. Ideálna ranná star má gap pred a po druhej sviečke.

Večerná Star

Večerná Star je medvedím ekvivalentom rannej Star a objavuje sa počas rastúceho trendu alebo po ňom. V prvý deň je veľká biela sviečka nasledovaná sviečkou star. Telo star odskočí a vytvorí medzeru od tela predchádzajúceho dňa. Prvým znakom nerozhodnosti na trhu je sformovanie star s malým telom. Na ďalší deň sa objaví gap nadol a patern je zavŕšený s ešte nižšou uzatváracou cenou. Rovnako ako ranná Star, večerná Star by mala mať gap medzi telom prvej a druhej sviečky a gap medzi telom druhej a tretej sviečky.

Sformovanie paternu

Počas klesajúceho trendu na trhu sa sformuje dlhá červená sviečka potvrdzujúca pokračovanie trendu. Počas otvorenia obchodnej seansi na druhý deň sa objaví cenový gap smerom nadol. Obchodovanie prebieha v nízkom rozpätí a obchodná seansa končí na otváracej cene. Na druhý deň obchodovanie začína s gapom nahor a seansa uzatvára na vyššej cene. Objaví sa dôležitý obrat trhu.
Patern večernej Star sa rozvíja opačne ako bol priebeh rannej Star.

Flexibilita paternu

Pri týchto star paternoch existujú dva gapy: jeden medzi prvou sviečkou a star a ďalší gap medzi star a treťou sviečkou. Obchodníci by mali byť opatrný pri druhom gape.
Ak je uzatváracia cena tretej sviečky hlboko v tele prvej sviečky, potom môže nastať silnejší pohyb, hlavne v prípade, keď je v tretí deň vysoký objem obchodov. Niekedy uzatváracia cena tretieho dňa prekročí stred sviečky prvého dňa.

Rozvinutie paternu

Patern rannej star by sa mohol vyvinúť do Hammera alebo Paper Umbrella, čím potvrdí býči sentiment tohto paternu.
Patern večernej star by sa mohol vyvinúť do Shooting Star, ktorá je interpretovaná ako medvedia sviečka a potvrdzuje medvediu náladu paternu.
Nasledujúce paterny sú podobné ako ranná Star a večerná Star: Abandoned Baby, Morning Doji Star, Evening Doji Star, a Three Stars.

forex indicators
forex indicators

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off